Tillverkning med ytmonteringsteknik

Kretskortsmontering Monterings- och lödmetod för kretskort

Med vår kretskort-anslutningsteknik kan du välja det monteringssätt som passar. Det lämpar sig för manuell bestyckning samt för halv- och helautomatiska tillverkningsprocesser. På så sätt bestyckas kretskort effektivt och bearbetas processäkert. Här kan du informera dig om de olika användningsområdena för de olika metoderna för kretskortsmontering samt om deras krav och fördelar.

Lödmetod

Funktionsprincip för SMT-lödning

Vid SMT-lödning löds komponenterna fast på kretskortets översida

SMT-lödning – en modern lödmetod

Ytmonteringen (Surface Mounting Technology – SMT) är grunden för modern modultillverkning. I motsats till hålmontering av komponenter med lödben har ytmonterbara komponenter (Surface Mount Device – SMD) lödbara anslutningsytor som löds direkt på kretskortets ovansida med reflow-löd-metoden. SMT-lödning möjliggör optimering av komponentgruppstillverkning när det gäller en ekonomisk och kvalitativt högklassig kretskortsmontering.

Funktionsprincip för THR-lödning

Med THR-lödning kan ledningsdragna komponenter av högtemperaturtåligt material integreras i processen för ytmonteringsteknik

THR-lödning – mekanisk hållfasthet vid automatisk bestyckning

THR-lödningen (Through Hole Reflow – THR) kombinerar hålmonteringens mekaniskt stabila lödförbindelser med de effektivt automatiseringsbara tillverkningsprocesserna vid ytmonteringen. I samband med detta trycks lödpastan in i hålen med genomgående kontakt med hjälp av samma processutrustning. Funktionsprincipen för denna metod räknas som etablerad idag och när det gäller standarder har hänsyn tagits till den egna standarden DIN EN 61760-3.

Funktionsprincip för våglödning

Våglödning är en klassisk lödmetod som är att föredra för hålmonterade komponenter

Våglödning – en snabb och ekonomisk lödmetod

Vid våglödning löds hålmonterade komponenter eller anslutningselement efter deras bestyckning för hand eller med bestyckningsautomater på kretskortet. Först fuktas modulen med flussmedel på lödsidan, värms upp, förs över en enkel- eller dubbellödvåg och fuktas där slutligen med lödmetall. Efter lödproceduren kyls hela modulen, för att reducera den termiska belastningen på kretskortet. Om enbart hålmonterade komponenter (Through Hole Technology – THT) löds är våglödning fortfarande standardmetoden för dessa konstruktioner som måste klara högre mekaniska belastningar.

Lödfri monteringsprocess

Funktionsprincip direktanslutningsteknik

Vid direktkontakt skjuts kontakterna på kretskortets båda kontaktplattor

Direktanslutningsteknik – flexibel lösning för kabel-till-kort- och kort-till-kort-tillämpningar

Vid direkt jackning kontakteras direktanslutningen på motsvarande kontaktplatta på kretskortets kant. På detta sätt kan kabel-till-kort- och kort-till-kort-kontakter anslutas enkelt på 1,6 mm tjocka kretskort utan extra verktyg. För att undvika felanslutning är kontakterna kodade från fabrik. Låsningen på kretskortet sker med fjädrande låsningsspärrar. Genom att lödprocessen faller bort utsätts anslutningskomponenterna inte för någon temperaturbelastning.

Funktionsprincip SKEDD-direktanslutningsteknik

SKEDD-direktanslutningstekniken säkerställer en säker elektrisk förbindelse

SKEDD – en innovativ direktanslutningsteknik

SKEDD är en innovativ monteringsteknik för att förbinda kretskortskontakten direkt med kretskortet via genompläterade borrhål. Monteringen görs utan verktyg och utan ytterligare grunddel. Låsning i sidan av kontakten sörjer för en tillförlitlig och vibrationssäker anslutning. SKEDD-direktanslutningar från Phoenix Contact baseras på licensierad teknik från Würth. Direktanslutningarna är liksom hela programmet med kretskortskontakter kvalificerade enligt standarden DIN EN 61984.

Broschyren Kontakter för produktion med ytmonteringsteknik

Broschyren Kontakter för produktion med ytmonteringsteknik

Fördjupa dina kunskaper om tillverkning med ytmonteringsteknik

Lär dig grunderna i den moderna komponentgruppstillverkningen med hjälp av ytmonteringsteknik och THR-teknik. Dessutom visar broschyren en produktöversikt över kretskortsplintar, kretskortskontakter och cirkulära kontakter till THR-lödning och SMT-lödning. I ordlistan i slutet av broschyren förklaras viktiga fackbegrepp på temat produktion med ytmonteringsteknik.

Ladda ned broschyren här: