Kapningsautomat för kabelkonfektionering

Kapningsautomat för kabelkonfektionering

Kapningsautomaten CUTFOX 10 kapar ledare och kablar upp till 10 mm2. Styva och flexibla ledare kapas på millimetern. Vid materialbyte anpassas kapningsautomaten automatiskt till diametern. Längd och antal avklipp matas in med den användarvänliga displayen. De kompakta kapningsautomaterna CUTFOX 10 kan användas stationärt eller mobilt.

Mer information

Fördelar

  • Intuitiv användning med display och sifferknappar
  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
  • Automatisk diameterinställning genom fjädersystem
  • Bekväm överföring av data, t.ex. från Microsoft Excel
Kapningsautomat CUTFOX 10 för kabelkonfektionering

Kapningsautomat CUTFOX 10

Kapningsautomat CUTFOX 10 för kablar, ledare och krympslangar

Med kapningsautomaten CUTFOX 10 kan du kapa ledare och ledningar på upp till 10 mm² och med en diameter på 8 mm med millimeterprecision.
Kapningsautomaten är mycket lätt att använda. Mata bara in längden och antalet kapningar med hjälp av de stora sifferknapparna. Driv- och styrrullarna på kapningsautomaten CUTFOX 10 anpassas automatiskt efter diametern.

En specialfunktion gör apparaten ännu enklare att använda: med hjälp av det medföljande programmet CUTSOFT kan du skapa elektroniska installationslistor med längduppgifter och annan information och överföra informationen från datatabeller till apparaten.

Tillbehör för kapningsautomat CUTFOX 10

Tillbehör för kapningsautomat CUTFOX 10

Tillbehör för kapningsautomat CUTFOX 10

Med hjälp av kabelavrullaren CUTFOX 10 C-UN får du ordning på kabelringar och kabelspolar. Med det här tillbehöret slipper du att ledare vrids eller rullas upp oavsiktligt. Materialet kan matas ut utan störningar och med konstant sträckning från kapningsautomaten CUTFOX 10.