Avisolerings- och crimpautomater – två funktioner i ett verktyg

Avisolerings- och crimpautomater – två funktioner i ett verktyg

Avisolera och crimpa ledare i ett moment med avisolerings- och crimpautomaterna. Med de mobila avisolerings- och crimpautomaterna konfektionerar du en ledare på två sekunder. Avisolerings- och crimpautomaten CF3000-2,5 bearbetar trådändhylsor i bandutförande med isolerkrage enligt DIN46228-4.

Mer information

Fördelar

  • Snabbt byte av ledararea tack vare modulär konstruktion
  • Kort cykeltid tack vare harmonierade delprocesser
  • Enkel idrifttagning med Plug-and-Play
  • Upp till 75 % lägre tidsåtgång med crimphandyn tack vare en mycket hög grad av användarvänlighet och möjligheten att kombinera arbetssteg

Mobil avisolerings- och crimpautomat

Klassisk förbehandling av ledare består av två arbetsmoment, kräver två verktyg och är mycket tidskrävande. Den mobila avisolerings- och crimpautomaten från Phoenix Contact revolutionerar denna process: bara ett verktyg, bara ett arbetsmoment och en tidsbesparing på ungefär 75 %.

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten är en handenhet för avisolering av ledare och crimpning av trådändhylsor i ett och samma arbetssteg som dessutom tar mindre än två sekunder. Automatiska övervakningsfunktioner garanterar alltid högkvalitativa pressningar.

Avisolera och crimpa på mindre än två sekunder

Avisolerings- och crimpautomat
Avisolerings- och crimpautomat YouTube
Crimphandy handverktyg

Crimphandy handverktyg

Mycket enkel hantering

Den automatiska avisolerings- och crimpfunktionen gör det lättare att använda enheten: för in en obehandlad ledare, avisolering och crimpning sker automatiskt, färdigt.
Den mobila avisolerings- och crimpautomaten signalerar hela tiden drifttillståndet entydigt med färgade LED:s. Det finns bara manöverelement för påslagning och avstängning samt för att återställa automaten.

Crimphandy med LED-status som visar lämpliga ledare och fel

Förhindrar felpressning tack vare kapacitiva sensorer

Bästa arbetsresultat

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten registrerar införda ledarareor med hjälp av kapacitiva sensorer. Ledare som inte passar identifieras automatiskt och felaktig crimpning förhindras på ett säkert sätt. Felet signaleras via en LED-lampa.

På så sätt garanteras crimpningar av allra högsta kvalitet. Den kvadratiska crimpningen kan användas i alla radplintar och andra anslutningspunkter. Dragkraften är högre än standardkraven.

Mobil avisolerings- och crimpautomat

Mobil användning med kraftfullt batteri

Mobil användning

Arbete i eller vid apparatskåpet ska inte begränsas av kablar eller slangar. Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har ett kraftfullt litiumjonbatteri som räcker för upp till 2 000 crimpningar.

Det innebär att den mobila handautomaten kan användas i flera dagar. Den medföljande snabbladdaren laddar batteriet till full kapacitet på bara en timme.

Crimpning av ett stort antal ledare utan avbrott med den mobila avisolerings- och crimpautomaten

Automatisk matning av trådändhylsor

Arbeta utan avbrott

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har ett integrerat magasin för trådändhylsor i remsformat. Tack vare den automatiska matningen kan man crimpa flera ledare efter varandra utan avbrott.

Crimphandy med löstagbar uppsamlingsbehållare för isoleringsrester

Uppsamlingsbehållare för isoleringsrester

Ren arbetsmiljö

Den mobila avisolerings- och crimpautomaten har en uppsamlingsbehållare för isolationsrester som är enkel att ta av. Det ger en ren arbetsmiljö. På så sätt kan automaten användas inuti ett kopplingsskåp.

Bekväm kapning av ledare

Bekväm kapning av ledare

Bekväm kapning av ledare

Med CRIMPHANDY CUTTER kan du smidigt och enkelt kapa ledare till rätt längd. Den praktiska avbitaren är lätt att montera.

Hardware CRIMPHANDY
Hardware CRIMPHANDY YouTube
Bärbar avisolerings- och crimpautomat CF 3000

Bärbar avisolerings- och crimpautomat CF 3000

Avisolerings- och crimpautomat CF 3000 Kompakt och bärbar – för bandade trådändhylsor

Den kompakta avisolerings- och crimpautomaten CF 3000 är perfekt för mobil användning. Med denna enhet kan du snabbt och säkert bearbeta lösa trådändhylsor i bandkonstruktion.

Det behövs bara ett arbetsmoment för att avisolera ledaren och förse den med en trådändhylsa.

Du kan ställa om automaten för olika ledarareor på under en minut.

  • För isolerade trådändhylsor med en area på 0,25 till 2,5 mm²
  • Automaten kan ställas om för olika areor på under en minut
  • Genom sin kompakta och lätta konstruktion är det enkelt att ta den med sig till olika arbetsplatser
Avisolerings- och crimpautomat CF 1000 för massbearbetning

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000 för massbearbetning

Avisolerings- och crimpautomat CF 1000 Robust och stationär – för bulkgods

Den stabila och robusta avisolerings- och crimpautomaten CF 1000 är perfekt lämpad för massbearbetning.

Det behövs bara ett arbetsmoment för att avisolera ledaren och förse den med en trådändhylsa. Med denna automat kan du bearbeta upp till 1 200 ledare per timme.

  • För isolerade trådändhylsor med en area på upp till 10 mm²
  • Modulär konstruktion gör att det går snabbt att anpassa automaten till olika areor
  • Integrerad mätare för kvantitativ översikt
Ytterligare information
Mobil avisolerings- och crimpautomat
Med den minsta handhållna avisolerings- och crimpautomaten kan du konfektionera en ledare på endast två sekunder. Du hittar mer information om mobila avisolerings- och crimpautomater i vår broschyr.
Gå till broschyren
Broschyr