Upplev, upptäck och utforska framtiden:

Hur tillförlitliga är förnyelsebara energikällor? Varifrån får vi energi när solen inte skiner och vinden inte blåser? Varför finns det olika sätt att ladda en elbil? Och hur kommer den gröna elen egentligen in i bilen, i en byggnad eller i produktionen?

Svaren på dessa och andra spännande frågor hittar du i vår All Electric Society Park: Upplev live med oss i Blomberg hur energi genereras, lagras, distribueras och hur energiförbrukningen optimeras – och hur alla dessa områden hänger ihop.

Första intrycken av All Electric Society Park

Detaljvy All Electric Society Park
Översikt All Electric Society Park
Solfångare i All Electric Society Park
Nattvy All Electric Society Park
Kub och All Electric Society-paviljongen
Visste du det?
Varför energin är oändlig
Visste du att energi inte kan förbrukas? Ur fysikalisk synvinkel omvandlas energi bara och förblir därför kvar. Den elektriska energin i hårtorken omvandlas till exempel till värme och rörelseenergi för fläkten, som du sedan kan använda för att torka håret.
Vindkraftverk och solcellsanläggning

Vad är All Electric Society?

All Electric Society beskriver en vetenskapligt baserad vision av en koldioxidneutral värld med hållbar utveckling. De första ansatserna till detta formulerades redan på 1970-talet.

I All Electric Society används endast förnyelsebar elektrisk energi. Fossila bränslen används inte längre. Hållbara åtgärder innebär inte automatiskt att man måste avstå från att göra det. Det handlar snarare om att se till att befintliga resurser används optimalt och är lika tillgängliga för alla människor i världen.

Detta möjliggörs genom så kallad sektorkoppling, dvs. att alla relevanta livs- och arbetsområden, t.ex. rörlighet, energi, infrastruktur och industri, kopplas samman till ett övergripande system. Den gröna energin distribueras då automatiskt och i enlighet med efterfrågan. Energin finns alltid tillgänglig där den behövs.

Den interaktiva parkupplevelsen

Tillämpningarna i All Electric Society Park

I vår All Electric Society Park presenterar vi de många olika sätt på vilka förnyelsebar energi kan genereras, omvandlas, lagras, distribueras och användas i interaktiva stationer. För att göra detta använder vi både egenproducerad grön el och värmeenergi från värmepumpar eller omvandlingsprocesser.

Det är så här vi genererar förnyelsebar el från sol och vind. Moderna batteri- och vätgassyntessystem gör det möjligt för oss att lagra den värdefulla energin och på så sätt ha den tillgänglig senare. Vi visar hur energin kan användas på ett konkret och påtagligt sätt med hjälp av exempel på E-Mobility, smarta byggnader, trafikinfrastruktur och produktionsanläggningar. Du kommer också att få veta hur vi kan arbeta tillsammans för att använda den värdefulla resursen vatten på ett hållbart sätt.
Du hittar alla dessa spännande teman i stora, genomskinliga kuber som är utspridda över hela området. Våra glaskuber är utformade för att vara interaktiva, självförklarande och inbjuda dig att delta och upptäcka!

Låt dig dras in i energins spännande värld och lär dig om de tekniska möjligheter som redan finns i dag för att lösa morgondagens stora uppgifter och för att forma vår värld i dag, så att den blir mer livskraftig och hållbar för oss alla i framtiden.
I All Electric Society Pavillon kan du lära dig mer om denna framtidsvision och hur All Electric Society Park är en småskalig representation av denna fantastiska idé. Vi är övertygade om att nyckeln till en hållbar värld ligger i tekniska lösningar för industrin och samhället, förutom i allas vårt engagemang.

En storartad idé för framtiden, kompakt presenterad

All Electric Society-paviljongen
Vindgondol i AES-parken som går att gå in i
Tematiska områden i AES-parken
Översikt över AES-parken
All Electric Society-paviljongen

erbjuder All Electric Society Park. Med All Electric Society-paviljongen som parkens mittpunkt kommer detta att förmedla vad Phoenix Contact menar med detta och hur sektorkoppling bidrar till ett optimalt flöde av förnyelsebar energi.

Vindgondol i AES-parken som går att gå in i

Den ser till att vindkraftverket drivs på hög höjd: vindgondolen. Normalt sett är detta känsliga område endast tillgängligt för specialister, men i vår park har du inte bara möjlighet att titta närmare på maskinhuset utan även att gå in i det.

Tematiska områden i AES-parken

På området kommer interaktiva glaskuber att göra det möjligt för besökarna att uppleva All Electric Society:s tematiska områden på ett lekfullt sätt. Alla kuber är intelligent sammankopplade med varandra. Detta innebär att man alltid vet hur mycket energi som finns tillgänglig och var den behövs.

Översikt över AES-parken

Omkring 500 solcellsmoduler i All Electric Society Park säkerställer att den kan försörjas helt med förnyelsebar energi. Förutom takmoduler eller solcellsmoduler integrerade i fönster finns det 26 m² av gångbar solcellsbeläggning integrerad i trottoarerna.

Varför du inte får missa All Electric Society Park?

  • Du kan uppleva hur vi tillsammans skapar energiomställningen med hjälp av verkliga tillämpningar
  • Du kan upptäcka vad som är tekniskt möjligt redan i dag och vilka olika möjligheter det finns inom industrin att bli mer hållbar
  • Du kan helt enkelt vara med och upptäcka: Interaktiva element låter dig bli en del av energiflödet
  • I vår All Electric Society Park möter du människor som hjälper till att forma framtiden – och du kan alltid uppleva något!

Planera ditt besök hos oss

  • Öppettider All Electric Society Pavillon och Cubes: måndag till söndag från kl. 7:00 till 21:00.
  • Området för All Electric Society Park är fritt tillgängligt och kan besökas när som helst.
  • Inträde: Besöket är gratis.
  • Målgrupp: Parken är lämplig för alla åldersgrupper. Förklaringen till applikationerna är särskilt utformad för att hjälpa barn och icke-specialister att förstå ämnena kring All Electric Society.
  • Adress: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Tyskland

FAQs

Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Tärning med frågetecken
Parkering vid All Electric Society Park
Parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar i All Electric Society Park
Tärning med frågetecken

Ja. Det är också möjligt att ta sig fram med rullstolar, barnvagnar etc.

Tärning med frågetecken

Nej. I All Electric Society Park förklaras grunderna för en hållbar och livskraftig värld på ett sådant sätt att de tekniska lösningarna kan förstås även utan förkunskaper.

Tärning med frågetecken

Ja. Det finns hållplatser för bussar direkt vid All Electric Society Park. Linje 732 kör hit. Närmaste järnvägsstationer är Schieder-Schwalenberg och Bad Pyrmont.

Parkering vid All Electric Society Park

Du kan resa hit via Schieder-Schwalenberg och Blomberg. Det finns tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar på området.

Ladda ned karta
Parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar i All Electric Society Park

Ja. Det finns flera laddstolpar för växelström.