Visselblåsarsystem

Plattformen för förtroende och öppenhet – handla med integritet och enligt lagstadgade och interna riktlinjer vid alla aktiviteter.
Konfidentiellt samtal mellan två anställda

Varför ska jag lämna information?

Är du medveten om skadliga beteenden samt ekonomiska och juridiska risker? Vi tillhandahåller för detta visselblåsarsystemet BKMS®. Den elektroniska plattformen har tagits fram för att rapportera eventuella överträdelser mot gällande lag och interna regleringar. Detta gäller för misstanke om:

  • korruption
  • bedrägeri, illojalitet, förskingring
  • konkurrensrättsliga överträdelser
  • pengatvätt
  • integritetsintrång
  • stöld
  • brott mot miljö- och arbetsmiljöbestämmelser
  • brott mot sociala normer och mänskliga rättigheter

Phoenix Contact står för en öppen kommunikation. Din chef är i regel den första kontaktpersonen vid fel eller avvikelser. Om en utomstående tredje part skulle upptäcka fel eller avvikelser, ska han eller hon vända sig till behörig kontaktperson på Phoenix Contact.

Informationssystemet BKMS® är ett certifierat system som är utrustat med en anonymiseringsfunktion. På begäran kan du även lämna information utan att avslöja din identitet. Dina rapporter sparas i visselblåsarsystemet BKMS® och kontrolleras av en medarbetare på en internationell advokatbyrå. Om det krävs ytterligare kommunikation mellan personen som lämnade informationen och advokatbyrån, kommer denna kommunikation att ske konfidentiellt och på begäran även anonymt.

Arbetsordning för klagomålsförfarandet i Phoenix Contact-koncernen

Phoenix Contact använder visselblåsarsystemet BKMS® som klagomålsförfarande i enlighet med §§ 8 och 9 (1), tyska lagen LkSG. Närmare uppgifter finns i motsvarande arbetsordning som finns att ladda ner längst ned på denna sida.