Olika radplintar med ledaranslutning på sidan

PTV-radplintsfamiljen

PTV-radplintsfamiljen kombinerar fördelarna hos en push-in-anslutning utan verktyg med ledaranslutning på sidan av skruvplinten. PTV-radplintarna möjliggör därför en direkt och snabb anslutningsteknik samt en överskådlig kabeldragning utan böjradier i en och samma plint.

Fördelar

  • Enkel montering och avläsning av ledar- och anslutningsmärkning
  • Överskådlig kabeldragning utan böjradier
  • Tidsbesparande och underhållsfri ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
  • Ledaren lossas enkelt utan specialverktyg
  • Vridmomentsoberoende kontaktkvalitet tack vare fjäderkontakten
  • Apparatskåpets layout med skruvplintledningar kan tack vare ledningsingångarna på sidorna användas ofta
  • Användning av CLIPLINE complete-tillbehör
Push-in-radplint med ledningsstyrning på sidorna och transparent kontaktkammare

Push-in-anslutning på sidan

Push-in-teknik

Med PTV-radplintarna kan du direktansluta solida ledare och ledare bestyckade med trådändhylsa utan verktyg. Fjäderprofilen gör det möjligt att enkelt ansluta solida ledare från 0,5 mm² utan verktyg. Kontaktfjädern öppnas automatiskt när ledaren skjuts in, vilket genererar presskraften som krävs.

Tryckknappar används för att ansluta flexibla ledare utan trådändhylsa från 0,14 mm². Oavsett vilken av de angivna ledarstorlekarna du använder säkerställer kontaktfjädern maximal kontakt- och ledarutdragskraft samt en vibrationssäker och gastät anslutning. Den högkvalitativa och ythärdade kopparlegeringen garanterar dessutom lägsta möjliga övergångsmotstånd och maximal strömöverföring.

Genomgångsplintar och olika flerledarplintar i en kopplingsplint.

Genomgångs- och flerledarplintar

Genomgångs- och flerledarplintar

Genomgångsplintar och flerledarplintar kännetecknas av en kompakt konstruktion. Radplintarna kan bryggas flexibelt och går snabbt och enkelt att märka. Dessutom kan plintarna snabbt och enkelt kontrolleras med hjälp av sina testuttag eller i bryggschaktet. Detta gör plintarna till en äkta universallösning inom anslutningsteknik.

Flera fler-våningsplintar i en kopplingsplint

Fler-våningsplintar med nivåförskjutning

Fler-våningsplintar

Även fler-våningsplintarna är mycket kompakta radplintar som du kan använda för att leda två potentialer parallellt. Fler-våningsplintarna kan anslutas horisontellt och vertikalt tack vare det dubbla bryggschaktet och de olika bryggvarianterna. På så sätt kan inte bara radplintar bredvid varandra förbindas, utan även de olika nivåerna.

Fler-våningsplintarna har dessutom nivåförskjutning. Denna förskjutning gör att du har obehindrad tillgång till den nedre anslutningsnivån och dennas tryckknappar även vid maximal kabeldragning.

Säkringsplintar i en kopplingsplint

Säkringsplintar

Säkringsplintar

Säkringar av typen G 5 x 20 integreras platsbesparande och överskådligt i systemet med PTV-säkringsplintar. Tack vare en uppfällbar hållare kan du snabbt och smidigt byta säkringarna.

Med de optiska indikeringarna kan du snabbt identifiera felaktiga säkringar oberoende av strömriktningen. Tack vare ledaranslutningen på sidan kan du enkelt öppna säkringshållarna när ledaren är ansluten.

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar i en kopplingsplint

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Frånskiljbara PTV-plintar med ledaranslutning på sidan garanterar en överskådlig uppdelning av signalströmmar vid begränsade platsförhållanden. Utbudet av plintar består dels av varianter med bryggschakt och dels av varianter utan bryggschakt.

Knivfrånskiljarplintarnas kretsar kan enkelt öppnas med en standardskruvmejsel. Tack vare isoleringsspakarnas låsanordningar vid ändpositionerna kan knivfrånskiljarplintarnas kopplingslägen upprätthållas permanent. Lägena är dessutom alltid lätta att identifiera. De frånskiljbara PTV-plintarna har däremot en frånskiljarzon där du kan använda olika typer av funktionskontakter utan verktyg.

För att garantera optimala testmöjligheter trots att bryggschaktet är bestyckat har radplintarna dubbelsidiga testuttag. Dessa testuttag garanterar en enkel och säker testmöjlighet. Den väl tilltagna kontakten på strömskenan garanterar tillförlitliga testresultat.

De frånskiljbara grundplintarnas frånskiljarzon inklusive olika funktionskontakter

Frånskiljarzon med flera funktioner

Frånskiljarzon med flera funktioner

Alla frånskiljbara PTV-plintar har en standardiserad frånskiljarzon. Frånskiljarzonen kan hantera olika kontakter som t.ex. säkringsproppar, komponenthållarproppar, genomföringskontakter och frånskiljarproppar. Denna variation gör det möjligt att individuellt anpassa ditt ställverk. Implementera funktionskontakterna. Omvandla snabbt och enkelt en frånskiljbar plint till en komponentplint, en säkringsplint eller en genomgångsplint.

Frånskiljbar testplintdel för mätomvandlare med integrerade testuttag

Frånskiljbara testplintar med integrerade testuttag

Frånskiljbara testplintar

PTVME 6/S… är frånskiljbara testplintar med vertikal push-in-anslutning. Användningsområdet gäller för alla applikationer för sekundäranslutning av ställverk för omvandlare och signaler. Omvandlarplintarna har en märkspänning på 1000 V och en märkström på 30 A, vilket innebär att de har en ökad gnist- och genomslagshållfasthet.

De två plintvarianterna skiljer sig åt vad gäller testuttagen. För varianten ... 6/S är testuttagen tillgängliga som tillbehör. På ... 6/S-P-varianten är 4 mm testuttag integrerade redan vid leveransen.

Vilken variant du väljer beror på vad du själv prioriterar. På varianten med integrerade testuttag sparar du tid och sänker kostnaderna vid kabeldragningen. På varianten utan integrerade testuttag kan du använda de isolerade testuttagen från Phoenix Contact. Det innebär att det går att utföra test- och mätuppgifter även med beröringssäkra mätkablar i enlighet med IEC EN 61010-031.

Push-in-överspänningsskydd typ 2

Push-in-överspänningsskydd typ 2

Push-in-överspänningsskydd typ 2

Använd VAL-MS-PT, världens första typ 2-överspänningsskydd med push-in-anslutningsteknik. PTV är integrerad i överspänningsskyddet och erbjuder därmed de beprövade fördelarna i installationen även på detta område. Det rekommenderade nominella åtdragningsmomentet behöver inte kontrolleras.
Genomgångsanslutningen gör att du dessutom sparar in ytterligare installationsmaterial. Använd fjärrsignalkontakten (tillval) för att säkerställa övervakningen av säkringarna. Tillvalet kan installeras användarvänligt i genomgångsanslutningen.