100 år med passion för teknik och innovation

Kontakter som gör oss unika.
Medarbetare framför 100-årslogotypen hos Phoenix Contact

Det är människorna bakom Phoenix Contacts produkter och lösningar som utgör företagets 100-åriga historia. Kontakter mellan kollegor, kunder och partners. Över hela världen. Och överallt där du är.

Här kan du uppleva inspirerande kontakter från ett helt århundrade. 2023 är året då vi ska fira dessa företagskontakter. Låt dig inspireras!

Noah Greene och Barry Carter

Lärande och praktisk erfarenhet En utbildning förenar

Phoenix Contacts utbildningsprogram i mekatronik var det första i sitt slag som certifierades av Commonwealth of Pennsylvania i USA. Noah Greene påbörjade sin utbildning 2016. På ortens högskola berättade Noah för sin studiekamrat Barry Carter om sina erfarenheter som lärling och Barry kände sig inspirerad att också påbörja en utbildning.

Barry har följt i Noahs fotspår och har även han nu slutfört sin utbildning, båda arbetar inom olika områden på Phoenix Contact. De är överens om att kombinationen av undervisning och praktiskt lärande, liksom stödet från ingenjörer och tekniker, är perfekt för att påbörja en teknisk karriär.

SchaltschrankGESTALTER-team med apparatskåpskomponenter

Tillsammans för en framgångsrik apparatskåpstillverkning Branschen stärks genom att sammanföra tillverkare och användare

Digitaliseringen och Industri 4.0 erbjuder den tyska industrin för apparatskåpstillverkning många möjligheter men också stora utmaningar. För att kunna driva på dessa utvecklingar på ett målinriktat sätt har fem företag gått samman för att bilda SchaltschrankGESTALTER-initiativet: EPLAN, Phoenix Contact, Rittal, Siemens och Wago. I en innovativ miljö före konkurrensen har ett kunskapsnätverk vuxit fram som sammanför expertis och människor. Det gemensamma målet för SchaltschrankGESTALTER är att stärka branschen och göra den redo för framtiden.

Plattformen erbjuder utbyte av kunskap och idéer, nätverkande för experter och främjar innovationer. I detta initiativ tar tillverkare och apparatskåpstillverkare gemensamt itu med lagstadgade krav, teknisk utveckling och globala trender och utvecklar lösningar.

Hand i hand mot en hållbar byggnad Målet är att bygga och driva byggnader på ett annorlunda sätt i framtiden

Planerings- och konsultföretaget Drees & Sommer och Phoenix Contact har under flera år framgångsrikt samarbetat när det gäller framtiden för byggande och drift av byggnader. Om nya byggnader planeras idag eller befintliga byggnader byggs om, krävs det en integrerad strategi, med andra ord måste alla involverade aktörer samarbeta på ett tidigt stadium. Målet är att öka energieffektiviteten och samtidigt tänka på byggnader i termer av maximal flexibilitet i användningen.

Plusenergihuset OWP12 i Stuttgart-Vaihingen är en hållbar och digital mall för framtidens kontorsbyggnader. Redan från början har experterna utbytt idéer om hur samspelet mellan människor och byggnader kan lyckas på bästa sätt. Christof Göbel, Drees & Sommer och Sebastian Palmer, Phoenix Contact, ser med stolthet på resultatet av sitt framtidsorienterade samarbete: en byggnad som är flexibelt inriktad på människors och miljöns behov.

Toshihiro Kimoto och Alexander Haneke

Entusiasm för teknik och innovation över nationsgränserna Strömförsörjning särskilt för maskinbyggnation

Trots den ökande populariteten för push-in-teknologin har skruvanslutningen länge varit normen för strömförsörjning inom maskinbyggnation. För vidareutvecklingen av en strömförsörjning hjälpte Toshihiro Kimoto, produktchef från Japan, sin tyska kollega Alexander Haneke med viktiga krav från den japanska marknaden. Resultatet är en produkt i mindre utförande med push-in-teknologi och integrerad säkring.

För att kunna lansera en strömförsörjning som uppfyller kraven från kunderna inom maskinbyggnation kunde båda tack vare det förtroendefulla samarbetet bidra med sina erfarenheter till projektet.

Entusiasm är grunden för framtiden Phoenix Contact förenar oss genom andan att utveckla nya saker tillsammans

Kopplingen mellan Klaus Hengsbach, som organiserar utbildningstävlingar som xplore-tävlingen, och Anton Schönenberg, som nu utvecklar programvarutjänster för Phoenix Contact Group, visar hur unga människor kan entusiasmeras av teknik och tekniska sammanhang och hur kontinuerligt utbildningsarbete kan bidra till detta.

Fascinationen inför E-Mobility Människor, teknik, passion

Att driva idéer framåt tillsammans med kollegor och kunder, genomföra dem och uppleva hur tekniken uppfattas. Detta är den drivande och förenande kraften för Ralf Bungenstock, Julia Plöger och Cedric Deppe. I teamet bidrar alla med sina styrkor till det gemensamma ämnet som de brinner för: att främja E-Mobility.

Klaus Eisert och Frank Stührenberg

Passion för tekniska innovationer En motor med entreprenörsvisioner

Aktieägaren Klaus Eisert och styrelseordföranden för företagsledningen Frank Stührenberg har som gemensamt mål att bevara familjeföretagets värderingar och utveckla tekniska lösningar för en värld som är värd att leva i. En förbindelse som har lagt grunden för en hållbar utveckling av Phoenix Contact.

Att utveckla tekniska lösningar och ständigt förbättra dem, att vara nära kunden, har alltid varit Klaus Eiserts drivkraft. Att möta framtidens stora utmaningar med tekniskt kunnande är Frank Stührenbergs drivfjäder. Tillsammans har de positionerat Phoenix Contact globalt för framtiden.

Utveckla lösningar tillsammans Mixen av erfarenhet och nya vägar kommer att fortsätta att driva vårt gemensamma projekt framöver.

Peter Issak bidrog med sin världsomspännande erfarenhet av programvarulösningar och Sophia Hardeck med sina nya idéer för en plattform där alla produkter för apparatskåpet nu samlas för att gemensamt utveckla en ny tillämpningsorienterad programvara på den senaste tekniska nivån.

Jörg Nolte och prof. dr Jürgen Jasperneite

Samarbete mellan industri och forskning På vägen mot en smart stad kopplas människor, koncept och lösningar samman

Modellstaden Lemgo visar vilka synergier som uppstår genom samarbete mellan industri och forskning. Jörg Nolte från Phoenix Contact och dr Jürgen Jasperneite från Fraunhofer Institute for Industrial Automation arbetar tillsammans för att skapa digital öppenhet i olika stadsområden med lösningar för värmeförsörjning, trafikledning och gatubelysning.

De två experterna har som gemensamma mål att förbättra livskvaliteten för människor i städerna och att göra resurserna hållbart användbara. Vi kan enkelt skala upp dessa tillämpningar och överföra dem till stora städer. Kopplingen mellan digitalisering och verklighet – så kan man beskriva kopplingen mellan industri och forskning.