100 år med passion för teknik och innovation

Vilket jubileumsår! Under 2023 hade vi ett lyckat och uppskattat globalt firande av våra kontakter och vår gemenskap.
Flygfoto över 100-årsfestivalen i Essen
100 år Phoenix Contact logo

2023 är året Phoenix Contact fyller 100 år. Det som gör oss starka är våra framgångsrika kontakter mellan medarbetare, kunder och partners.

Vi firar vår företagshistoria och jubileet på olika sätt runt om i världen. Låt dig inspireras av dessa inspirerande kontakter, enskilda projekt och våra innovativa produkter och lösningar.

Intryck från vårt jubileumsår Vi stärker våra gemensamma globala kontakter med många olika evenemang.

Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Phoenix Contact 100 år
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar

Vi sammanför människor och teknik

I samarbetet skapas innovationer, lösningar och vänskap. Målen uppnås när vi arbetar tillsammans för att uppnå dem. Framsteg sker när vi genomför idéer tillsammans. Banden växer när vi delar gemensamma intressen.

Vi rapporterar om alla dessa band och kopplingar här. Oavsett var vi hör hemma någonstans. Spridda över hela världen och i olika konstellationer mellan kollegor, kunder och partner. Varierade och mångsidiga. Mångfacetterade. Och inspirerande i den bästa bemärkelsen. Låt oss inspirera dig också och lär dig mer om våra starka förbindelser.

Frank Stührenberg och Dr Eberhard Veit

Ett välrepeterat team Rådet och företagsledningen arbetar hand i hand för Phoenix Contacts framtid

Det familjeägda företaget har alltid haft en managing partner på högsta ledningsnivå. Detta förändrades 2015 i och med övergången till en företagsledning med anställda chefer. Sedan den här tiden har företagsledningen fått stöd av ett råd bestående av aktieägare och externa medlemmar. Ett nytt kapitel öppnas för Phoenix Contact.

Dr Eberhard Veit har sedan starten lett kommittén i nära samarbete med VD Frank Stührenberg. De har gemensamt klarat en utmanande tid och är nu ett samspelt team som har visat vad det går för. Den nära dialogen, det konstruktiva stödet och gemensamt överenskomna beslut är grunden för deras goda samarbete.

Dr Eberhard Veit och Frank Stührenberg representerar rådet och företagsledningen. Samarbetet mellan alla inblandade är grunden för att framgångsrikt navigera företaget med alla dess utmaningar.

Medarbetare i ett mötesrum

Göra kunskap transparent och föra den vidare Lära sig av varandra och snabbt hitta lösningar tillsammans

Office Network är hos Phoenix Contact den centrala platsen för teman som är viktiga för arbetet för sekreterare och assistenter – man ska alltid hålla sig uppdaterad om det senaste, samla och sprida information, samla kunskaper, utbyta erfarenheter och nyheter och hitta lösningar tillsammans, fritt efter mottot att delad kunskap är ökad kunskap. Orga-teamet består av fem personer från olika delar av företaget. Totalt har nätverket nu omkring 200 medlemmar, som sedan 2004 regelbundet träffas i ett hela tiden ökande antal. Beroende på ämnet finns det arbetsgrupper, men huvudsakligen ser medlemmarna sig själva som multiplikatorer.
Bra kommunikation och samarbete visar vad verkligt lagarbete handlar om. Utbytet sker främst via en Teams-kanal och möten, som numera sker i hybridform, där medlemmar från dotterbolag i hela Tyskland deltar. Med ständigt växande information och kunskap är det naturligt för Office Network att samla allt större delar av företaget. En stark och lönsam gemenskap för idag och framtiden.

Samarbete för energiomställningen Samlad kunskap från tradition och en framtidsvision

Att skapa värme från kyla är det som förenar Viessmann, en specialist på klimatlösningar, och Phoenix Contact. I ett gemensamt projekt vid huvudkontoret i Blomberg skapar de två experterna en byggnad som är helt CO2-neutral: känd hos Phoenix Contact som ”Byggnad 60”, den framtida hemvisten för maskintekniken.

Viessmann visade sig vara den perfekta partnern i sökandet efter ett värme- och kylsystem för denna byggnad. En skräddarsydd isenergilagring skapades på mycket kort tid.

Det som särskilt utmärker de båda parterna är deras jämförbara ursprung och en identisk framtidsvision: Präglade av familjeföretagets tradition strävar de efter att bli klimatneutrala och att gemensamt ta ansvar för kommande generationers boendemiljöer.

Matthias Unruhe, Manager Technical Engineering på Phoenix Contact, och Rainer Schmalenberg, ansvarig för försäljningen av isenergilagringen hos Viessmann, talade samma språk redan från början. Både på det yrkesmässiga och det mänskliga planet. Båda bekräftar att det klickade på alla nivåer – från planering till ordertilldelning och genomförande – och fungerade smidigt och på ett föredömligt sätt.

Sinan Sezer och Tanja Claes

Produktion som ett evenemang Planeringen är allt

I International Industrial Engineering planerar Sinan Sezer en optimal produktionsprocess för nya produkter. För att öka effektiviteten och flexibiliteten i leveranskedjan är det möjligt att tillverka produkter på olika produktionsanläggningar över hela världen.

Tanja Claes passion är evenemangsplanering. Bland annat organiserar hon ett evenemang för mer än 60 deltagare från olika länder en gång om året, varje år vid olika av våra internationella anläggningar, så att deltagarna kan utbyta information om produktionsprocesser direkt vid maskinerna.

Tanja och Sinan arbetar inom helt olika områden. Och det är just denna mångfald som leder till att ett mycket effektivt globalt nätverk skapas hos Phoenix Contact under den gemensamma evenemangsplaneringen.

Shahd Mansour och Melissa Sommer

Nätverk för kvinnliga ingenjörer Skapa kontakter och inspirera nästa generation

Allt fler tjejer söker sig till STEM-yrken, men studier visar att många slutar och att färre kvinnliga ingenjörer når chefspositioner på medelhög och hög nivå. Melissa Sommer och Shahd Mansour är medlemmar i ett företagsinternt nätverk för kvinnliga ingenjörer. I nätverket utbyter de idéer med likasinnade och delar med sig av sina erfarenheter och framgångar, både lokalt och globalt.

För att uppmuntra tjejer att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik engagerar sig Shahd, Melissa och andra medlemmar ideellt på lokala skolor och evenemang. De delar med sig av sin kärlek till ingenjörskonsten och stärker nästa generation.

UPDATE-jubileumsutgåva – 100 år Phoenix Contact

100 år av aktiva relationer UPDATE-jubileumsutgåvan

Det har alltid varit de aktiva relationerna, till exempel till vår anläggning i Blomberg, till våra kunder, i den internationella miljön eller bland kollegorna, som har stärkt oss.

Läs dessa spännande berättelser från 100 år som ger Phoenix Contact liv i vår kundtidning UPDATE.

Igår, idag, imorgon

Att ha en framtid värd att leva: vår största angelägenhet är att agera ansvarsfullt. För att hitta de rätta lösningarna för det ser vi till tidigare erfarenheter och integrerar dem bland annat i internationella hållbarhetsprojekt och vår vision om en bättre värld: All Electric Society Park i Blomberg. Där blir All Electric Society en reell verklighet.

Smartphone med ikoner för sociala medier i en hand

Låt oss hålla kontakt

När som helst på dessa kanaler: