100 år Phoenix Contact logo

2023 är året Phoenix Contact fyller 100 år. Det som gör oss starka är våra framgångsrika kontakter mellan medarbetare, kunder och partners.

Vi firar vår företagshistoria och jubileet på olika sätt runt om i världen. Låt dig inspireras av dessa inspirerande kontakter, enskilda projekt och våra innovativa produkter och lösningar.

Intryck från vårt jubileumsår Vi stärker våra globala kontakter med varandra vid många evenemang.

Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Phoenix Contact 100 år
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar
Medarbetare och kunder firar

Vi sammanför människor och teknik

I samarbetet skapas innovationer, lösningar och vänskap. Målen uppnås när vi arbetar tillsammans för att uppnå dem. Framsteg sker när vi genomför idéer tillsammans. Banden växer när vi delar gemensamma intressen.

Vi rapporterar om alla dessa band och kopplingar här. Oavsett var vi hör hemma någonstans. Spridda över hela världen och i olika konstellationer mellan kollegor, kunder och partner. Varierade och mångsidiga. Mångfacetterade. Och inspirerande i den bästa bemärkelsen. Låt oss inspirera dig också och lär dig mer om våra starka förbindelser.

Shahd Mansour och Melissa Sommer

Nätverk för kvinnliga ingenjörer Skapa kontakter och inspirera nästa generation

Allt fler tjejer söker sig till STEM-yrken, men studier visar att många slutar och att färre kvinnliga ingenjörer når chefspositioner på medelhög och hög nivå. Melissa Sommer och Shahd Mansour är medlemmar i ett företagsinternt nätverk för kvinnliga ingenjörer. I nätverket utbyter de idéer med likasinnade och delar med sig av sina erfarenheter och framgångar, både lokalt och globalt.

För att uppmuntra tjejer att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik engagerar sig Shahd, Melissa och andra medlemmar ideellt på lokala skolor och evenemang. De delar med sig av sin kärlek till ingenjörskonsten och stärker nästa generation.

SchaltschrankGESTALTER-team med apparatskåpskomponenter

Tillsammans för en framgångsrik apparatskåpstillverkning Branschen stärks genom att sammanföra tillverkare och användare

Digitaliseringen och Industri 4.0 erbjuder den tyska industrin för apparatskåpstillverkning många möjligheter men också stora utmaningar. För att kunna driva på dessa utvecklingar på ett målinriktat sätt har fem företag gått samman för att bilda SchaltschrankGESTALTER-initiativet: EPLAN, Phoenix Contact, Rittal, Siemens och Wago. I en innovativ miljö före konkurrensen har ett kunskapsnätverk vuxit fram som sammanför expertis och människor. Det gemensamma målet för SchaltschrankGESTALTER är att stärka branschen och göra den redo för framtiden.

Plattformen erbjuder utbyte av kunskap och idéer, nätverkande för experter och främjar innovationer. I detta initiativ tar tillverkare och apparatskåpstillverkare gemensamt itu med lagstadgade krav, teknisk utveckling och globala trender och utvecklar lösningar.

Plusenergihus OWP12
Plusenergihus OWP12 MovingImage

Hand i hand mot en hållbar byggnad Målet är att bygga och driva byggnader på ett annorlunda sätt i framtiden

Planerings- och konsultföretaget Drees & Sommer och Phoenix Contact har under flera år framgångsrikt samarbetat när det gäller framtiden för byggande och drift av byggnader. Om nya byggnader planeras idag eller befintliga byggnader byggs om, krävs det en integrerad strategi, med andra ord måste alla involverade aktörer samarbeta på ett tidigt stadium. Målet är att öka energieffektiviteten och samtidigt tänka på byggnader i termer av maximal flexibilitet i användningen.

Plusenergihuset OWP12 i Stuttgart-Vaihingen är en hållbar och digital mall för framtidens kontorsbyggnader. Redan från början har experterna utbytt idéer om hur samspelet mellan människor och byggnader kan lyckas på bästa sätt. Christof Göbel, Drees & Sommer och Sebastian Palmer, Phoenix Contact, ser med stolthet på resultatet av sitt framtidsorienterade samarbete: en byggnad som är flexibelt inriktad på människors och miljöns behov.

Noah Greene och Barry Carter

Lärande och praktisk erfarenhet En utbildning förenar

Phoenix Contacts utbildningsprogram i mekatronik var det första i sitt slag som certifierades av Commonwealth of Pennsylvania i USA. Noah Greene påbörjade sin utbildning 2016. På ortens högskola berättade Noah för sin studiekamrat Barry Carter om sina erfarenheter som lärling och Barry kände sig inspirerad att också påbörja en utbildning.

Barry har följt i Noahs fotspår och har även han nu slutfört sin utbildning, båda arbetar inom olika områden på Phoenix Contact. De är överens om att kombinationen av undervisning och praktiskt lärande, liksom stödet från ingenjörer och tekniker, är perfekt för att påbörja en teknisk karriär.

Toshihiro Kimoto och Alexander Haneke

Entusiasm för teknik och innovation över nationsgränserna Strömförsörjning särskilt för maskinbyggnation

Trots den ökande populariteten för push-in-teknologin har skruvanslutningen länge varit normen för strömförsörjning inom maskinbyggnation. För vidareutvecklingen av en strömförsörjning hjälpte Toshihiro Kimoto, produktchef från Japan, sin tyska kollega Alexander Haneke med viktiga krav från den japanska marknaden. Resultatet är en produkt i mindre utförande med push-in-teknologi och integrerad säkring.

För att kunna lansera en strömförsörjning som uppfyller kraven från kunderna inom maskinbyggnation kunde båda tack vare det förtroendefulla samarbetet bidra med sina erfarenheter till projektet.

UPDATE-jubileumsutgåva – 100 år Phoenix Contact

100 år av aktiva relationer UPDATE-jubileumsutgåvan

Det har alltid varit de aktiva relationerna, till exempel till vår anläggning i Blomberg, till våra kunder, i den internationella miljön eller bland kollegorna, som har stärkt oss.

Läs dessa spännande berättelser från 100 år som ger Phoenix Contact liv i vår kundtidning UPDATE.

Igår, idag, imorgon

Att ha en framtid värd att leva: vår största angelägenhet är att agera ansvarsfullt. För att hitta de rätta lösningarna för det ser vi till tidigare erfarenheter och integrerar dem bland annat i internationella hållbarhetsprojekt och vår vision om en bättre värld: All Electric Society Park i Blomberg. Där blir All Electric Society en reell verklighet.

Smartphone med ikoner för sociala medier i en hand

Låt oss hålla kontakt

När som helst på dessa kanaler: