Trafikflöde på motorväg med trafikövervakningskamera

Övervakning av trafikflödet på schweiziska motorvägar Framgångssaga

Övervakningen av trafikflödet tjänar inte enbart en ökad säkerhet i gatutrafiken, utan även upprätthållandet av trafikflödet genom insamling av data. Olika sensortyper registrerar antalet rörliga element per tidsenhet. Registreringarna ger medvetenhet om ökad trafik eller köer vid byggplatser.

Trafikkameror möjliggör att medarbetarna kan övervaka trafiken, detektera orsaken till trafikstörningar på plats och inleda lämpliga åtgärder. Med flexibla trafikskyltar kommuniceras information som  t.ex. restider, hastighetsbegränsningar etc. Detta används för att uppnå en friktionsfri trafik och därmed skydd för miljön genom lägre föroreningsnivåer.

Motorväg A8 i Schweiz

Motorväg A8 i Schweiz

Ramdata

Motorvägen A8 är en viktig tvärförbindelse mellan Berner Oberland och Zentralschweiz. Den utgör huvudleden för gatutrafiken mellan Brünigpass och Großraum Luzern.

Lösningsfaktorer i en kort översikt:

 • Kanton: Obwalden
 • Plats: Motorväg A8 Alpnach km 84/skyltbro med flexibla trafikskyltar (WTA)
 • Trafik: under 2020 i genomsnitt 27000 fordon/dag
 • Byggare: Bundesamt für Strassen ASTRA, filial Zofingen
 • Operatör: Områdesenhet GE X/Zentras, Emmenbrücke
Vy nedifrån på IP-kamera på skyltbro

IP-kamera på skyltbro för övervakning av trafikflödet

Tillämpning

På vägavsnittet A8 Hergiswil - Alpnach finns en skyltbro med WTA, som används för trafikkontroll. För att öka säkerheten på dessa högtrafikerade vägsträckor ytterligare, var det nödvändigt att installera en ytterligare IP-kamera för observation av trafikflödet.

För att säkerställa en tillförlitlig konnektivitet över IP-kommunikationsnätverket för Bundesamts für Strassen (ASTRA) ställdes följande krav:

 • Redundant anslutning till IP-nätet BSA GE
 • Lägsta kapslingsklass IP65 för användning med en skyltbro
 • Utökat temperaturområde från -40 till +70 °C
 • Kontrollerad värmeavgivning till omgivningen
 • Integrerat och övervakningsbart överspänningsskydd per SNMP eller syslog
 • Detektering av sabotageförsök genom larmmeddelande via SNMP eller syslog
Smart Ethernet Box på skyltbro med utsikt över motorvägen

Smart Ethernet Box installerad på schweizisk motorväg

Lösning

Konsult- och engineering-företaget R. Brüniger AG rekommenderade användningen av Smart Ethernet Box. Det gäller en Outdoor-Power-over-Ethernet-(PoE)-Switch (PoE-standard IEEE 802.3 bt) med integrerad universalnätdel 100 till 240 V AC, överspänningsskydd, splicebox för fiberoptik och 24 V DC-omkopplingsutgång för försörjningen av extrautrustning. Smart Ethernet Box är försedd med upp till fyra Gigabit PoE- och två Uplink-portar.

På skyltbron installerades en till IP-kamera och anslöts till en Smart Ethernet Box typ SCX 4POE 2LX. Smart Ethernet Box integreras i IP-nätet BSA GE:s låsring med en singlemode-glasfiberkabel. För att säkra datasäkerheten deaktiveras portar som inte behövs. Om den aktiva porten detekterar en främmande MAC-adress, säkras port security-statusen genom att datapaketen blockas och att en trap skickas till en fördefinierad trap-server.

Vi bestämde oss för testinstallationen eftersom:

• Smart Ethernet Box är liten, kompakt och separat konstruerad.
• Enheten har ett bra IP-skydd.
• Åskskyddet finns integrerat.
• Den täcker behovet på upp till fyra kameror med PoE.
• Den fiberoptiska installationen genomförs enkelt.

Alexander Ackeret - R. Brüniger AG Engineering & Consulting, Ingår i företagsledningen

Summering

Med installationen av Smart Ethernet Box för att övervaka trafikflödet uppnås ett viktigt bidrag för att öka säkerheten i detta område av motorvägsdelen. Allt-i-ett-enheten med sin robusta kapsling tillhandahåller bevisad prestanda även under krävande omgivningsförhållanden.

Mer information i ämnet
Kameraövervakning för industri och handel
Här finns mer information om korrekt infrastruktur för kameraövervakning - lämplig för varje tillämpning.
Ladda ner broschyren nu
Robot med kamerahuvud