FL Network Manager

FL Network Manager Enkel enhetsövervakning och idrifttagning av nätverk

Med den nya programvaran för nätverkshantering FL Network Manager Basic idrifttas enkelt managed-switchar, WLAN-komponenter och Security Appliances från Phoenix Contact.

Dessutom kan du övervaka de här nätverkskomponenterna och uppdatera deras firmware. Multi Device-konfigurationen sparar mycket tid vid konfigurationen och användningen av Ethernet-nätverket.

Fördelar

 • Uppdatera firmware på flera enheter snabbt och enkelt
 • IP-adressplanering för bekväm distribution av IP-adresser genom DCP, BOOTP, DHCP
 • Överblick över alla nätverkskomponenter genom nätverksskanning även om IP-adressen är okänd
 • Integrerad TFTP-, DHCP/BOOTP-server
 • Enkel konfiguration av många infrastrukturkomponenter med Multi Device-konfiguration
 • Säker kommunikation med nätverkskomponenterna via SNMPv3
 • Konfiguration av valfria SNMP-kompatibla enheter tack vare SNMP-skript

Enkel och snabb idrifttagning av nätverket med programvaran FL Network Manager. Programvaran stöder dig vid följande steg:

Skanningsalternativ i FL-Network Manager

Konfigurerbara skanningsalternativ i FL-Network Manager

Nätverksskanning – enkel identifiering av tillgängliga enheter

I befintliga nätverk kan du läsa in olika mekanismer med Network Manager-enheter. Förutom det typiska förfarandet att söka i ett IP-område, kan ytterligare mekanismer som DCP eller SNMP Broadcast användas.

Hittade enheter visas översiktligt i en tabellvy och kan överföras till projektet med ett klick.

Enhetskonfiguration och IP-tilldelning i FL Network Manager

IP-adressändring i FL Network Manager

Enhetskonfiguration och IP-tilldelning

Tack vare stöd från olika IP-mekanismer för kapacitetstilldelning (BootP, DHCP, DCP) utförs en IP-adresstilldelning med ett fåtal klick för Industri Ethernet-enheter, samt för PROFINET och EtherNet/IP™-komponenter. Med hjälp av enhetens MAC-adress är det även möjligt att planera en IP-adresstilldelning.

De nätverkskomponenter som du har integrerat i ditt projekt kan konfigureras i detalj. Dessutom går det att ändra typiska parameter som IP-adress, nätmask, gateway-adress och enhetsnamn i en tabellformad översikt.

Enkel hantering av konfigureringsfiler i FL Network Manager

Ladda upp från enhetskonfigurering med FL Network-Manager

Enkel hantering av konfigureringsfiler

För att snabbt byta enhet eller göra en backup kan konfigureringsfiler laddas ned samtidigt från flera enheter med två klick. Filerna sparas med en IP-adress och tidstämpel, för en snabb tilldelning och revisionskontroll utan problem.

Det räcker även med några få klick för att spela upp konfigurationsfiler på enheten:

 1. Välj motsvarande enhet
 2. Välj funktionen ”Ladda konfigurationshjälp på enhet”
 3. Välja fil per enhet från katalogen och starta för alla med ett klick
Multi-Firmware-uppdatering i FL Network Manager

Urval av filer för firmware-uppdatering med FL Network Manager

Multi Firmware-uppdatering

Med Network Manager kan du samtidigt uppdatera alla enheter med några klick. Alla nödvändiga funktioner levererar program så att inga ytterligare verktyg behövs.

 1. Markera enhet
 2. Välja firmware-filer
 3. Starta uppdatering för alla enheter parallellt
Samtidig konfiguration av flera enheter i FL Network Manager

Multi Device-konfiguration

Samtidig konfiguration av flera enheter

För att ställa in samma parametrar på olika enheter, t.ex. aktivering av redundansmekanismer, tillhandahåller Network Manager funktioner för Multi Device-konfiguration. Med bara några klick aktiverar du enkelt en funktion på så många enheter som du önskar i ditt nätverk.

Konfiguration och diagnostik för alla SNMP-kompatibla enheter i FL Network Manager

SNMP-skript

Konfiguration och diagnostik för alla SNMP-kompatibla enheter

Det går att skapa SNMP-skript för komplett inställning av enheternas parametrar. Det går att spara de här skripten och tillämpa dem för andra enheter vid en senare tidpunkt. På så sätt blir det möjligt att parametrera och diagnostisera alla SNMP-kompatibla enheter. Förutom produkter för nätverksinfrastruktur som switchar, WLAN-accesspunkter och Ethernet-extenders kan även I/O-stationer och Ethernet-kompatibla strömförsörjningar från Phoenix Contact konfigureras. Tack vare den enkla syntaxen och de färdiga mallarna behöver man inte vara IT-expert för att genomföra detta.

RSTP-topologi för FL Network Manager

RSTP-topologi för FL Network Manager

Topologivisualisering med integrerad ringdiagnostik

FL Network Manager stödjer en topologivisualisering med ringdiagnostik för att identifiera och visualisera Ethernet-nätverk. Topologin läser av nätverksinfrastrukturkomponenter och terminaler samt VPN-anslutningar och NAT-arkitekturer, och visualiserar dem i olika vyer. Dessutom finns det detaljvyer med diagnostikparametrar till redundansprotokollen RSTP, MRP, DLR och Extended Ring.