Monitorowanie studni ujęcia wód i studzienek rewizyjnych

Monitorowanie studni ujęcia wód i studzienek rewizyjnych

Ciągłe monitorowanie studni

Monitoruj i reguluj zaopatrzenie w wodę technologiczną w środowisku przemysłowym.

W rozległej sieci studni ujęcia wód i studzienek rewizyjnych regularnie kontrolowany jest poziom i jakość wód gruntowych, jak również sabotaż poza zakładem wodociągowym.

Phoenix Contact oferuje rozwiązanie WellControl, czyli gotową szafę sterowniczą do sterowania i monitorowania studni ujęć wody i studzienek rewizyjnych. Umożliwia ono łatwą realizację ciągłego monitorowania, zapewnia natychmiastowe powiadamianie o nieautoryzowanym otwarciu pokrywy studzienki i pomaga w sprostaniu rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska dzięki pomiarom online. Produkt jest zaprogramowany fabrycznie i gotowy do użytku, trzeba w nim zamontować jedynie moduł zasilania. Jest to rozwiązanie zgodne z zasadą „parametryzacja zamiast programowania“.

Zalety

  • Prosta integracja dzięki otwartemu i niezależnemu od konkretnego producenta systemowi automatyki
  • Modułowe i kompaktowe rozwiązania do transmisji danych
  • Wszechstronne wsparcie w dziedzinie bezpieczeństwa IT przez fachowców
  • Kompleksowa pomoc poprzez oferty na wszystkie fazy projektu

Łatwa realizacja za pomocą standardowych komponentów

Automatyka przemysłowa do monitorowania studni

Rozwiązanie to zapewnia łatwe uruchomienie dzięki intuicyjnej parametryzacji niewymagającej programowania. Równie proste i komfortowe jest podłączenie do centrali sterowniczej z użyciem protokołu zdalnego sterowania IEC 60870-5-104. Urządzenia obiektowe podłącza się poprzez bibliotekę technologiczną Waterworx firmy Phoenix Contact. Zaprogramowane bloki funkcyjne umożliwiają efektywne projektowanie systemów.

​Sercem sprzętu automatyki jest modułowy sterownik miniaturowy AXC wyposażony w funkcję PROFINET i Modbus/TCP, dzięki czemu jest optymalnie przygotowany do przyszłej rozbudowy. Ponadto kompleksowa koncepcja ochrony przed przepięciami i zasilania zapewnia niezbędną niezawodność zasilania i możliwość planowania obsługi serwisowej.

Zastosowane komponenty zapewniają zaawansowane możliwości diagnozy, co pozwala również na zdalne monitorowanie stanu systemu. ​Moduły AKPiA serii ​​Mini​​ ​​Analog​​ Pro nadają się również do użytku w trudnych warunkach otoczenia. Zapewniają one filtrowanie i odświeżanie wszystkich przychodzących wartości analogowych w celu dalszego przetwarzania. Można stosować również bez problemu separatory zasilania urządzeń peryferyjnych.

Topologia: ​automatyka przemysłowa do monitorowania studni  

Oparte na standardach przesyłanie danych technologicznych z różnych stacji zdalnego sterowania do sterowni

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410