Monitorowanie obiektu oparte na chmurze

Monitorowanie obiektu oparte na chmurze

Z czujnika do chmury

Inteligentne transmitery umożliwiają odczyt danych procesowych z obiektu.

Dzisiejsze inteligentne urządzenia technologiczne, np. do monitorowania poziomu, mają do dyspozycji znacznie więcej danych niż tylko wartość pomiarową: dane dotyczące korozji, gęstości, stopnia wypełnienia i temperatury otoczenia są wprawdzie dostępne, lecz ich odczyt jest bardzo skomplikowany.

Bramka HART firmy Phoenix Contact umożliwia podłączanie linią odgałęźną czujników HART w celu łatwego odczytywania danych pomiarowych z istniejących systemów. W połączeniu z naszym sterownikiem PLCnext Control dane pomiarowe są przesyłane do chmury lub udostępniane innym systemom na serwerze OPC UA.

Zalety

  • Sieć cyfrowa umożliwiająca wykorzystanie istniejących danych obiektowych w celu ukierunkowanej obsługi serwisowej i konserwacji zapobiegawczej
  • Możliwość rozbudowy dzięki prostej integracji dodatkowych urządzeń obiektowych
  • Dzięki istniejącym i dodatkowym czujnikom można przewidzieć awarie i zoptymalizować procesy
  • Efektywne wykorzystanie danych dzięki skalowalnym i wysoko dostępnym bazom danych

Łatwa realizacja za pomocą standardowych komponentów

Koncepcja przesyłania danych czujników i urządzeń wykonawczych do chmury: NOA ready

Wartości pomiarowe są łatwo i bezpiecznie przesyłane do dodatkowych systemów w celu analizy. Bramki HART w połączeniu z naszym sterownikiem PLCnext Control umożliwiają łatwe połączenie z PROFICLOUD firmy Phoenix Contact w celu odczytywania danych diagnostycznych z obiektu.

Analiza danych oparta na chmurze  

Zwiększona dyspozycyjność systemu dzięki analizie danych opartej na chmurze

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410