Niezawodne zaopatrzenie w gaz dzięki ochronie przeciwprzepięciowej w Oldenburgu

EWE AG Oldenburg: energetyka, środowisko, telekomunikacja

EWE AG z siedzibą w Oldenburgu należy do czołówki firm działających w branży energetyki, środowiska i telekomunikacji.

EWE dostarcza gaz ziemny do ponad 700 tysięcy odbiorców i użytkuje dwa podziemne magazyny gazu w pokładach soli w północnych Niemczech — 21 kawern o pojemności 700 tysięcy metrów sześciennych i zawartości energii na poziomie 13 miliardów kWh.

Aplikacja

Przy stałych ilościach zaopatrzenia firma EWE pokrywa swoje roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny. W okresach słabego obciążenia, na przykład latem, gaz jest wpompowywany pod ciśnieniem do wysadu solnego i pobierany z niego w okresie wysokiego zapotrzebowania.

Aby zapewnić zasilanie w energię elektryczną, instalacje muszą być zawsze dyspozycyjne. Z tego względu ochrona przeciwprzepięciowa nabiera szczególnego znaczenia.

Czujniki i urządzenia wykonawcze, jak również zawory i napędy, są zainstalowane na wolnym powietrzu. Sterowanie instalacją i wizualizacja procesów ulokowane są natomiast w sterowni.

Wszystkie informacje przesyłane są poprzez transmisję długodystansową danych do komputera głównego w Oldenburgu.

Rozwiązanie

Koncepcja ochrony dla układów zasilania  

Niezawodna ochrona w obudowie zajmującej mało miejsca

Koncepcja ochrony dla zasilania elektrycznego jest w większej części zbudowana na zasadzie dwustopniowej: z odgromnikami FLT-PLUS w rozdzielniach głównych oraz z ochronnikami przepięciowymi VAL-MS w podrozdzielniach i szafach sterowniczych.

Ważne elementy instalacji wymagają wysokiej dyspozycyjności, dlatego też są wyposażone w system zasilania bezprzerwowego (UPS). Systemy UPS są chronione za pomocą ochronników przepięciowych VAL-MS.

Wiele transmisji sygnałów wykonano jako obwody Ex-ia. Takie iskrobezpieczne obwody prądowe są chronione przez TERMITRAB TT-EX(I)-24DC. Dwustopniowe układy ochronne są zabudowane w odgromnikach o szerokości tylko 6,2 mm ochronnikami przepięciowymi dużej mocy i szybko działającymi diodami transilowymi (Transil).

Dzięki niskiemu poziomowi ochronny i wysokim zdolnościom upływu rzędu 10 kA elektronika jest bezpiecznie chroniona przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce w szafie sterowniczej.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC chronią sygnałowe obwody prądowe, które nie wymagają wykonania iskrobezpiecznego. Interfejsy komunikacyjne są chronione przed przepięciami przez MODUTRAB MT-2FM-RJ12.

W ten sposób koncepcja ochrony dla środków produkcji w polu i dla systemów sterowniczych w budynkach jest pozbawiona luk: wszystkie komponenty instalacji są niezawodnie chronione.

Podsumowanie

Obszerna koncepcja ochrony firmy Phoenix Contact skutecznie zapobiega awariom instalacji spowodowanym przez przepięcia.

Dzięki temu zaopatrzenie w gaz w firmie EWE AG jest zapewnione przy każdej pogodzie.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410