Instalacja magistrali obiektowych — łatwa konserwacja i rozbudowa

Instalacja magistrali obiektowych — łatwa konserwacja i rozbudowa

Łatwe dopasowanie

Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność ciężaru i miejsca.

Korzyści: skalowalne bariery magistrali obiektowej i łączniki segmentowe

  • Najwyższą dyspozycyjność w razie awarii zapewniają komponenty wymieniane bez konieczności przerywania pracy instalacji
  • Szybka instalacja dzięki gotowym do montażu, wstępnie oprzewodowanym obiektowym skrzynkom przyłączeniowym
  • Łatwiejsze rozplanowanie segmentów bez konieczności zapewnienia rezerwy sprzętowej
  • Łatwa rozbudowa i kompleksowa modułowość
  • Dostępne są również wersje z rozdzielaczem 24 V DC dla 4‑przewodowych urządzeń obiektowych
  • Niskie koszty składowania dzięki występowaniu jedynie trzech numerów katalogowych dla wszystkich zastosowań

Korzyści: gniazdo przyłączeniowe urządzeń obiektowych

  • Najkrótsze z możliwym czasy awarii dzięki możliwości zastosowania przyłączy kablowych M12
  • Warianty obudowy do instalacji w strefach niezagrożonych i zagrożonych wybuchem
  • Niskie koszty składowania dzięki zastosowaniu standardowych kabli magistrali obiektowej rozwijanych z bębna

Zastosowanie

Przy budowie instalacji magistrali obiektowych w technice procesowej i technologii procesów przetwórczych decydującą rolę odgrywa dyspozycyjność. Dotyczy to zarówno magistrali Profibus PA, jak również magistrali Foundation Fieldbus.

Bariera magistrali obiektowej i topologia
Stosowanie ochronników segmentowych lub barier magistrali obiektowej chroni segment magistrali np. przed zwarciami w gałęziach i udostępnia niezbędny rodzaj ochrony przez zapłonem. Typowe wielokanałowe bariery magistrali obiektowej mają jednakże tę wadę, że w czasie awarii nie można ich wymienić bez oddziaływania wstecznego. W przypadku najczęściej stosowanej topologii liniowej wielokrotnie trzeba wyłączyć cały segment, aby wymienić pojedyncze bariery magistrali obiektowej. To generuje koszty związane z dyspozycyjnością.

Wpływ jednego błędu na cały system

Wpływ jednego błędu na cały system

Okablowanie obiektowe
Także całkiem obok procesu, przy podłączaniu urządzeń obiektowych, istnieje potrzeba możliwości szybkiej wymiany przez osoby nie będące elektrykami w celu maksymalnego skrócenia ewentualnych czasów awarii. Taka szybka wymiana realizowana jest na urządzeniu obiektowym za pomocą złączy wtykowych — najczęściej o rozmiarze M12 lub 7/8 cala. Wygląda to na całkiem prostą czynność. Jednakże często surowe warunki środowiskowe (środowisko wybuchowe, pył, kwasy, żrące gazy itp.) maksymalnym stopniu uniemożliwiają zastosowanie wtyczek konfekcjonowanych na obiekcie. Słabym punktem jest przy tym uszczelnienie pomiędzy kablem a złączem wtykowym.

Używając złączy wtykowych, stawia się na solidność natryskiwanego kabla, a tym samym trwałe, szczelne połączenia.
Najczęściej ze względu na różne odległości pomiędzy rozdzielaczami obiektowymi i urządzeniami obiektowymi wymagane są kable o różnych długościach, wstępnie konfekcjonowane przez producenta. Takiej dużej ilości różnych kabli nie można stale przechowywać ze względów ekonomicznych. Zwiększone nakłady gospodarkę magazynową i logistykę są niewspółmierne.

Rozwiązanie

Modułowo rozbudowywane bariery magistrali obiektowych  

Modułowo rozbudowywane bariery magistrali obiektowych

Skalowalny system obiektowy
Firma Phoenix Contact w dziedzinie barier magistrali obiektowych oferuje skalowalną koncepcję instalacji, minimalizującą oddziaływanie błędów na segment, a tym samym zwiększającą dyspozycyjność instalacji. Bez negatywnego wpływu na komunikację z pozostałymi uczestnikami magistrali obiektowej można wymieniać bariery magistrali obiektowej w czasie bieżącej eksploatacji lub rozbudowywać segment magistrali Profibus PA lub magistrali Foundation Fieldbus.

Jest to możliwe dzięki użyciu złącza wtykowego szyny nośnej, które zawarte jest w zakresie dostawy każdego łącznika. Złącze wtykowe zapewnia również zachowanie komunikacji poprzecznej — jak w przypadku płytki montażowej obwodów drukowanych — także po wyjęciu pojedynczego łącznika segmentowego. Ponadto służy ono do rozbudowy segmentu bez negatywnego wpływu na pracę już dostępnych urządzeń.

Obiektowe skrzynki przyłączeniowe z modułowo rozbudowywanymi barierami magistrali obiektowych  

Obiektowe skrzynki przyłączeniowe z modułowo rozbudowywanymi barierami magistrali obiektowych

Oferujemy nie tylko wszystkie niezbędne komponenty, jak łączniki segmentowe, bariery magistrali obiektowej, układy ochrony przepięciowej i kable magistrali obiektowej, lecz także gotowe do instalacji obiektowe skrzynki przyłączeniowe (Junction Boxes).

Są one albo wstępnie przygotowane do indywidualnej rozbudowy, albo kompletnie wyposażone we wszystkie niezbędne bariery magistrali obiektowej i oprzewodowane. Dostępne są obiektowe skrzynki przyłączeniowe do instalacji w strefach niezagrożonych i zagrożonych wybuchem, dostarczane wraz ze wszystkimi przepustami kablowymi oraz szyną do mocowania kabli i szyną ekranu.

Puszka przyłączeniowa urządzenia obiektowego

Typowa struktura okablowania instalacji chemicznej  

Typowa struktura okablowania instalacji chemicznej

Po stronie urządzeń obiektowych firma Phoenix Contact oferuje małą, pasywną puszkę przyłączeniową, montowaną tuż przed urządzeniem obiektowym jako człon łączący. Umożliwia ona przydatne na obiekcie połączenie końcówki kabla dostarczanego na bębnie od rozdzielacza obiektowego do urządzenia obiektowego za pomocą otwartej końcówki konfekcjonowanego kabla M12.

Metalowa obudowa i użyte ekranowane przepusty kablowe zapewniają kompleksowe, zgodne z wymaganiami magistrali obiektowej, ekranowane połączenie. W obudowie należy jeszcze tylko ułożyć obie żyły magistrali obiektowej. Wykonanie jako prostego, elektrycznego wyposażenia i opcja w kolorze niebieskim umożliwiają użycie puszki przyłączeniowej urządzeń obiektowych także w iskrobezpiecznych obwodach prądowych używanych w 1. strefie zagrożenia wybuchowego.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410