Efektywna modernizacja elektrowni na gaz ziemny Layyah

I&C Energo – wiodąca firma inżynieryjna w Czechach

Firma I & C Energo a. s. to założona w 1993 roku spółka zależna przedsiębiorstwa energetycznego CEZ a. s. z Republiki Czeskiej.

Ta wiodąca firma inżynieryjna i kooperacyjne oferuje usługi o zasięgu światowym.

Firma I&C Energo jest aktywna zwłaszcza w dziedzinie systemów pomiarowych i kontrolnych, systemów informatycznych dla przemysłu i systemów elektrycznych. W zakres jej usług wchodzi również wsparcie przy integracji systemów i konstrukcji.

Aplikacja

We współpracy z Emerson Process Management s.r.o. firma I&C Energo otrzymała w roku 2007 zlecenie modernizacji systemu sterowania dwóch bloków elektrowni Layyah.

Elektrownia Layyah, tak jak większość instalacji w krajach Zatoki Perskiej, jest połączeniem elektrowni i zakładu odsalania wody morskiej (co-generation power desalting plants — CPDP).

Operatorem zakładu jest SeWa (Sharjah Electricity and Water Authority).

Rozwiązanie

Złącza rzędowe firmy Phoenix Contact  

Złącza rzędowe firmy Phoenix Contact

Do modernizacji systemu sterowania zastosowane zostały złącza rzędowe UT oraz URTK firmy Phoenix Contact. Modernizację zaprojektowano przy użyciu programu do projektowania CLIP PROJECT.

Przekaźniki PLC — dzięki niewielkiej szerokości — sprzęgają sygnały pomiędzy poziomem sterowania 24 V i poziomem urządzeń peryferyjnych 110 V jako wersje czujników i urządzeń wykonawczych.

Do stabilizacji napięcia w obwodzie wtórnym stosowane są zasilacze QUINT POWER z aktywnym monitorowaniem funkcji przy pomocy wskaźnika stanu na diodach LED.

Podsumowanie

Phoenix Contact jest uczestnikiem programu Alliance Supplier firmy Emerson Process Management.

Ta akredytacja i fakt, że w przeszłości realizowano już inne projekty, korzystając z komponentów firmy Phoenix Contact, doprowadziły do zatwierdzenia współpracy I&C Energo, SEWA i Phoenix Contact w projekcie Layyah.

Dzięki zastosowaniu produktów firmy Phoenix Contact, takich jak np. układy zasilania QUNIT POWER, można było na przykład zmodernizować istniejące szafy sterownicze, bez konieczności zapewniania dodatkowego miejsca, a tym samym bez dodatkowych kosztów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410