Punkty pomiarowe i lokalne zbiorniki

Punkty pomiarowe i lokalne zbiorniki

Jakość i ilość pod kontrolą

Monitoruj wydobywany surowiec w drodze do miejsca przetwórstwa lub przechowania w zbiorniku.

W drodze z miejsca wydobycia do miejsca przetwórstwa lub zbiornika konieczne jest ciągłe monitorowanie jakości i natężenia przepływu surowca oraz kontrolowanie szczelności. Standardowe metody pomiarowe, na przykład wg API, wymagają standardowego przetwarzania danych w elektronice.

W odpowiedzi na te potrzeby firma Phoenix Contact oferuje modułowe systemy sterowania i I/O do niemal wszystkich stosowanych powszechnie rodzajów sygnałów. Specyficzne biblioteki bloków funkcji znacznie ułatwiają integrację stacji pomiarowych. W naszej ofercie znajdziesz również sprawdzone rozwiązania monitorujące do automatycznego napełniania i opróżniania zbiorników.

Zalety

  • Modułowe rozwiązanie do niemal wszystkich urządzeń obiektowych dzięki obsłudze wszystkich popularnych protokołów
  • Stała kontrola jakości i ilości dzięki urządzeniom monitorującym wg standardu API
  • Szybkie tworzenie złożonych obliczeń dzięki specyficznym blokom funkcji

Bloki funkcji do ropy naftowej i gazu

Ekran: bloki funkcji Phoenix Contact do ropy naftowej i gazu  

Bloki funkcji zgodne ze standardem API upraszczają prace projektowe

Biblioteki bloków funkcji zgodne ze standardem API do obliczania ilości gazu zapewniają precyzyjne wartości wydobycia.

Dodatkowo gotowe bloki funkcji znacznie upraszczają fazę projektową, zapewniając oszczędność czasu i ograniczenie kosztów.

Monitorowanie zbiorników

Zbiorniki ropy naftowej i gazu  

Systemy sterowania i komunikacji do monitorowania zbiorników

Dzięki modułowej budowie naszych systemów do sterowania i komunikacji można w dowolnym momencie rozbudować system do monitorowania zbiorników.

W ten sposób będziesz mieć zawsze dokładne dane na temat poziomu oraz ilości wpływających i wypływających ze zbiornika, ponieważ kalkulacja opiera się na aktualnych danych zbiornika.

Jednostki LACT

Stacja gazowa w śniegu  

Rozwiązania pomiarowo-monitorujące do analizy surowca

Do jednostek LACT (Lease Automatic Custody Transfer) firma Phoenix Contact oferuje zautomatyzowane rozwiązania pomiarowo-monitorujące ze specyficznymi blokami funkcji.

Na bazie standardów API wykonywane są analizy gęstości, temperatury i składu surowca. Dzięki temu do obliczeń i przetwórstwa są dostępne informacje zgodnie z API.

Rozwiązania do pomiarów i sterowania

4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA: modułowy system sterowania Phoenix Contact umożliwia przetwarzanie wielu wartości pomiarowych.

W drodze do zbiornika można zatem odczytywać wartości i sterować różnymi urządzeniami, np. stacjami pomp, zaworami czy czujnikami przepływu. Największa zaleta? System umożliwia modyfikowanie w dowolnym momencie, dzięki czemu można zintegrować bez problemu dalsze urządzenia do zdalnej komunikacji.

Topologia: rozwiązania do pomiarów i sterowania  

Rozwiązanie do pomiarów i sterowania do transportu ropy naftowej i gazu do lokalnego zbiornika

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410