Smart Road

Smart Road

Vi digitaliserer morgendagens veiinfrastruktur

Velg et smart veinett, sammen med oss.

Tilbake til Bruksområder og løsninger

Kategorier

 • Trafikkstyring
  Trafikkstyring

  Ta i bruk trafikk- og omgivelsesdata for effektiv og målrettet trafikkstyring. Phoenix Contact utvikler smarte trafikksystemer for automatisert trafikkstyring.

 • Veibelysning
  Veibelysning

  Phoenix Contact tilbyr lysstyresystemer for bruksorientert styring av belysningen via standardisert fjernstyreteknikk.

 • Tunnel
  Tunnel

  Med intelligente styresystemer sørger Phoenix Contact for robust tunneldrift i henhold til kravene som stilles til trafikkinfrastruktur.

 • Bevegelige broer
  Bevegelige broer

  Phoenix Contact tilbyr løsninger for overvåking, betjening og funksjonell sikkerhet ved bevegelige broer.

 • Radiosignalanvendelser i trafikkteknikken

  Topp moderne og effektive kommunikasjons- og automatiseringsløsninger fra Phoenix Contact sørger for at veier og vannveier får høy tilgjengelighetsgrad og god sikkerhet.

Mobilitetens kvalitet står ofte i direkte relasjon til hvor attraktiv byen eller regionen er – men det er ikke bare store byer som i stadig større grad må kjempe med høyere trafikk, for også mellomstore og mindre byer kjenner på samme utfordring. Økt trafikkytelse i stadig mer komplekse strukturer krever konsepter for Smart Roads. For på veien mot en Smart City spiller optimalisert kvalitet og bærekraft innen veitrafikk en helt avgjørende rolle.

Digitalisering er nøkkelen til smarte veier og en mer miljøvennlig trafikk.

Veien til en bærekraftig mobilitet gir derfor helt nye muligheter for automatisering og nettorganisering. For å imøtekomme høyere krav til trafikkveiene automatiserer Phoenix Contact komplette trafikkinfrastrukturer og utvikler åpne og sikre systemer for morgendagens smarte veier.

Ta i bruk relevant informasjon fra Smart Road sammen med oss, bevar ressurer og klima, og gjør veiene sikrere og mer effektive for alle trafikanter.

Vi utstyrer krevende prosjekter for trafikkstyring, tunnelbygging og trafikkteknisk utstyr med digital teknikk: Med den skybaserte løsningen for veibelysning sparer du slik overskyttende energibehov, takket være bruk On Demand. KI-støttede trafikksystemer som fastsetter antall kjøretøyer, bidrar til å redusere CO2-utslipp og forhindre kødannelser. Med våre smarte løsninger for innsamling av miljøinformasjon kan du informere førerne tidsnok om det aktuelle trafikkbildet eller veiens tilstand.

 
Alt Tag
Tunnel
Veibelysning
Trafikkstyring
Radiosignalanvendelser i trafikkteknikk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00