Skipsfartsreguleringsanordninger

Skipsfartsreguleringsanordninger

Feilfri skipsdrift

Stol på velkjente løsninger for overvåking av anleggstilstander og kobling av signalene.

Tilbake til Vannveier

Kategorier

  • Tilstandsbasert vedlikehold for vannveier

    Operatører og bedrifter som installerer signaliseringsanlegg til vannveier står foran utfordringen om å styre applikasjonen på en sviktsikker måte og sikre permanent drift.

Vanngående kjøretøyer kan ikke helt uten videre begi seg inn i skipsfartskanalene. På de regulerte vikeplassene sørger signalanlegg med meget høy tilgjengelighetsgrad for feilfri drift.

Med løsninger fra Phoenix Contact overvåkes anleggsstatus ved hjelp av fjernstyreteknikk, og signaler kobles pålitelig. Ved å ta i bruk effektive LED-signallamper, som er designet for røffe omgivelsesforhold i maritime omgivelser, går skipstrafikken friksjonsfritt.

Dine fordeler

  • Pålitelige fjernstyreløsninger som integreres i styreteknikken
  • Rask installering grunnet prefabrikkert installasjonssystem
  • Enkel idriftsettelse grunnet ferdig tilpassede funksjoner og eksempelprosjekter

Signalisere

Signalisering på skipsfartsreguleringsanordning  

Effektive LED-signallamper

For bruk i lyssignalanlegg tilbyr Phoenix Contact LED-signallamper med meget høy tilgjengelighetsgrad. Modulære kontrollere kommuniserer direkte frem til lampen.

For å regulere blant annet lysstyrken eller definere egenskapene ved brudd i forbindelsen er lampene tilkoblet kontrollrommet via et PROFINET-nettverk. I reguleringsanordningenes styresentral har brukerne tilgang til forskjellig diagnostikk- og statusinformasjon.

Fjernstyreteknikk til desentrale signalanlegg

Fjernstyreteknikk til desentrale signalanlegg  

Modulære fjernstyreløsninger til signalanlegg

Det være seg mobilradio, kabel, radiosignalteknologi eller DSL – Phoenix Contact tilbyr modulære fjernstyreløsninger for anleggene dine. Optimal tilpasning til anleggsstrukturen takket være ubegrensede kombinasjonsmuligheter av forskjellige overføringskanaler.

Med ferdig programmerte funksjonsblokkbiblioteker overfører du data pålitelig fra desentrale stasjoner til kontrollrommet via standardiserte protokoller.

Nettbasert vedlikehold

Nettbasert vedlikehold via nettbrett  

Stedsuavhengig vedlikehold via fjerntilgang

Integrerte nettservere i kontrollerne gir deg tilgang til applikasjonsinformasjonen også via mobilt sluttutstyr. Dra nytte av HTML-baserte, anleggsspesifikke visualiseringsgrensesnitt for vedlikehold og idriftsettelse.

Tilgjengeligheten til reguleringsanordningens signalisering blir mer transparent, ettersom vedlikehold kan foretas etter behov.

Fjernstyreløsninger for skipsfartsveier

På skipsfartsveiene er avstandene ofte store. Den GSM-baserte kontrolleren sørger for datautveksling med utgangspunkt i standardiserte protokoller. Takket være det integrerte mobilradiomodemet er kontrolleren perfekt for fjernstyring og fjernvedlikehold.

Topologi: Fjernstyreløsninger for skipsfartsveier  

Løsninger for fjernstyring og fjernvedlikehold med utgangspunkt i standardiserte protokoller

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00