Driftssikkerhet takket være gjennomgående redundanskonsepter for broer

Oversikt

Bevegelig bro  

Pålitelig drift av bevegelige broer

  • Operatører, planleggere og bedrifter som installerer bevegelige broer står foran utfordringen om å styre applikasjonen avhengig av situasjonen og på en sviktsikker måte.
  • Phoenix Contact tilbyr styreteknikk, nettverksinfrastruktur og tilknytning av feltnivået fra en og samme produsent.
  • Avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet kan redundante systemer implementeres enten applikasjonsrettet med en småkontroller eller med en høyytelseskontroller.

Anvendelse

Redundante kontrollere  

Redundant automatiseringsteknikk for optimal tilgjengelighet

Når vannveier skal krysses, benyttes gjerne bevegelige broer. Som en del av veinettet må de fungere feilfritt. I bakgrunnen bør derfor en meget tilgjengelig automatiseringsteknikk sørge for pålitelig åpning og lukking av broene. Det betyr at nettverksteknikken, styreteknikken og ved behov I/O-nivået må utformes redundant.

Broene betraktes riktignok som egen automatiseringsløsning, typisk implementeres de i et overlagret nettverk eller styresystem. En Ethernet-basert kommunikasjon i styreteknikken er en tvingende forutsetning, men kan også benyttes i forbindelse med kommunikasjonen i broen. Bruk av radiosignalteknologier er ofte nødvendig, og her kan både WLAN og Bluetooth benyttes i stedet for ledningsbaserte løsninger i industrielt Ethernet.

Løsning

Automatikkskap med redundant automatiseringssystem  

Redundant automatiseringssystem med integrert Safety-funksjon

Phoenix Contact tilbyr produkter og systemer for redundante anlegg i forskjellig størrelse med optimal tilgjengelighet. En nettverksteknikk som tilbyr de forskjellige alternativene for rask rekonfigurering ved feil danner grunnlaget for automatiseringsløsning til broer. I den sammenheng kan nettverksteknikken implementeres sømløst i det lokale eller overordnede automatiseringssystemet.

Sentral funksjon i broenes kommunikasjon er styreteknikken. Den redundante styreteknikken er tilpasset applikasjonskravene og kan være i skalerbar utførelse. Phoenix Contact tilbyr et unikt bruksmangfold for samtlige systemstørrelser som enten bygger på en kontrollermaskinvare eller en applikasjonsrettet løsning. Det åpner for utforming og tilpasning av styrefunksjonen, avhengig av trafikkveiens betydning.

I mindre anvendelser kan et meget tilgjengelig system implementeres allerede med en modulær Axiocontrol-småkontroller, takket være applikasjonsrettet systemredundans. I slike tilfeller utvides kontrolleren med redundansfunksjonen ved hjelp av en funksjonsblokk. Sammen med nettverksinfrastrukturen, som også kan skaleres, danner den slik en ramme for meget tilgjengelige anlegg og applikasjoner.

For større anlegg tilbyr Phoenix Contact gode løsninger i form av RFC-høyytelseskontrollere. De gir blant annet en ekstremt rask rekonfigurering av det komplette nettverket. Ved hjelp av Link-ledningen mellom kontrollerne kan her avstander opptil hele 80 kilometer dekkes.

Redundant løsning med småkontroller  

For kostnadsintensiv bruk er en løsning med småkontrollere og applikasjonsrettet systemredundans et godt valg.

Dine fordeler

  • Applikasjonsrettet systemredundans uten ekstra kostnader takket være bruk av fritt tilgjengelige funksjonsblokker.
  • Meget tilgjengelige applikasjoner og rekonfigureringstider grunnet skalerbare systemer
  • Integrering i eksisterende styresystemer med standardiserte Ethernet-protokoller
  • Løsning som er perfekt tilpasset på alle måter takket være produkter og systemer fra en og samme leverandør

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Småkontroller AxiocontrolAXC 10502700988
Høyytelseskontroller InlineILC 370 PN2876915
Redundant kompaktkontrollerRFC 460R PN2700784
Industrial Ethernet SwitchFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
FunksjonsblokkRedundancy_ASR V1.00 
BeskrivelseTypeArt.nr.
Småkontroller AxiocontrolAXC 1050
Høyytelseskontroller InlineILC 370 PN
Redundant kompaktkontrollerRFC 460R PN
Industrial Ethernet SwitchFL SWITCH SMN 8TX-PN
FunksjonsblokkRedundancy_ASR V1.00 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: