Overspenningsbeskyttelse i Saas-tunnelen

Saas-tunnelen i Sveits  

Saas-tunnelen i Sveits

Nasjonalvei 28 er hovedåren til og fra Davos og meget trafikkert, spesielt om vinteren. Saas-tunnelen er en del av omkjøringsprosjektet Saas og fører nasjonalveien under og gjennom stedet Saas i Prättigau, Sveits.

Frem til byggingen ble påbegynt gikk trafikken via gjennomgangsveien til Saas, som nå avlastes betydelig ved hjelp av tunnelen.

Informasjon om Saas-tunnelen:

 • Sted: Kanton Graubünden, Sveits
 • Lengde: 2,58 km
 • Byggtype: 10,0 T (ett hovedrør i motgående trafikk med henholdsvis ett spor i hver kjøreretning, én sikkerhetstunnel parallelt med hovedtunnelen)
 • Åpnet: Oktober 2011
 • Byggherre: Myndigheter for grunnarbeid i Graubünden / statens kontor for veinett, Sveits
 • Trafikk: 15 400 kjøretøyer pr. dag

 

Anvendelse

Skjematisk oversikt over hovedfordelingen i Saas-tunnelen  

Hovedfordeling i Saas-tunnelen: 1) forsyning, 2) UPS, 3) styring

Hovedfordelingens energiforsyning foregår via en transformator. Fordi denne ledningen ligger utenfor tunnelens beskyttelsesområde, det vil si at den kommer fra lynbeskyttelsessone 0A, må tunnelens forsyning beskyttes.

Ytterligere systemer som må fungere friksjonsfritt også ved strømsvikt, forsynes via avbruddsfrie strømforsyninger. Blant disse er styringen, som i nødstilfeller regulerer trafikken og informerer trafikantene tilsvarende.

Teknisk utstyr i tunnelen:

 • Videokameraer
 • GSM-antenner, spesialkabel til radio/radiosignaler
 • FL/Natt-belysning, nødbrannlamper
 • Røykdeteksjon, branndeteksjon
 • CO- og siktmåleutstyr, vindmåling
 • Lyssignaler, brannspjeld

 

Løsning

Overspenningsavleder VALVETRAB compact på UPS-fordelingen  

Overspenningsavleder VALVETRAB compact på UPS-fordelingen

For å beskytte hovedfordelingen i Saas-tunnelen benytter myndighetene for grunnarbeid i Graubünden type 1 lynavleder FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) fra Phoenix Contact. Den installeres direkte i hovedfordelingen, og ved eventuelle hendelser leder den lynstrøm direkte mot jord.

De avbruddsfrie strømforsyningene beskyttes med type 2 overspenningsbeskyttelsesutstyr VALVETRAB compact (VAL-CP). De er installert der ledningene går ut av tunnelen, i fordeleren. Fordi hvert system er tilkoblet UPS-en via en egen tilførselsledning, tilkobles også alle tilførselsledninger via type 2-overspenningsbeskyttelsesutstyr.

Fasit

Beskyttelsen av energiforsyningen øker tunnelens tilgjengelighet betraktelig. Takket være overspenningsbeskyttelse er også nødsystemene pålitelig beskyttet mot transienter, og støtter dermed i nødstilfeller både personene i bilen ved selvberging og redningskreftene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: