Kortere produksjonstider

Kortere produksjonstider

Rask og feilfri installering

Reduser kostnadene og monteringsarbeidet i form av rask og feilfri installering.

Som maskintekniker opplever du et stadig økende konkurransepress. Nyskapende tilkoblingsteknikker og profesjonelt verktøy forkorter installeringsprosessen betraktelig og sørger for rask og feilfri kabling. Slik reduserer du produksjonstidene, og kan levere maskinene raskere til kundene.

Tilkoblingsteknikker som er enkle og raske å betjene, for eksempel push-in-tilkoblingsteknikken, reduserer kablingstiden og holder antall feil nede. Benytt i tillegg verktøyet, som er enkelt og sikkert å betjene, for å oppnå rask installasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00