SafetyBridge-I/O-järjestelmä tuo lisää joustavuutta muovinvalmistukseen

Yleiskatsaus

Muovilaitteiston lopputuotanto  

Lopputuotannossa yksittäiset tuotteet täydennetään ja pakataan

  • Chemours Netherlands B.V.:n pääpaino on muovinvalmistuksessa.
  • Tähän asti lopputuotannossa ja pakkauksessa on käytetty kiinteästi johdotettuja ja näin ollen joustamattomia turvaohjauksia.
  • SafetyBridge-tekniikalla varustetut I/O-järjestelmät voidaan liittää helposti Siemensin S7-vakio-ohjaukseen, integroida kokonaan voimassa olevaan verkkoon ja käyttää vakio-ohjauksesta riippumatta.
  • Uusi Safety-ratkaisu tuo Chemoursille lisää joustavuutta ollen samalla tiukkojen turvallisuusdirektiivien mukainen.

Asiakasprofiili

Johann Sterrenburg, tekninen johtaja  

Johann Sterrenburg, sähköisten järjestelmien ja mittauslaitteiston tekninen johtaja

Chemours Netherlands B.V. tuottaa noin 500 työntekijän voimin suuressa tuotantolaitoksessa pääasiassa muovituotteita tunnetuille tuotemerkeille kuten Teflon, Opteon ja Viton, joita käytetään tarttumattomissa pinnoitteissa sekä jäähdytysaineissa. Vuonna 1959 perustettu tuotantolaitos on suurin Euroopassa Chemours-yhtymän sisällä.

Sovellus

Lopputuotannon pakkauslinja  

Turva-anturit ja tilakytkimet on liitetty automaatioratkaisuun SafetyBridgen kautta

Jokaista yrityksen toimitiloissa sijaitsevaa tuotantopistettä ohjataan ja valvotaan keskusvalvomosta, johon keskitetään kaikki valmistusprosessin tärkeät tiedot. Lopputuotannossa – jossa yksittäiset tuotteet täydennetään ja pakataan automaattisesti ennen lähetystä – koneiden ohjaus tapahtuu paikallisesti asennetun PLC:n kautta. Se vaihtaa tietosi Profibusin ja Profinetin kautta. Useilla eri pisteisiin asennetuilla ohjauslaitteilla työntekijät voivat päästä käsiksi prosessitietoihin ja näin ohjata toimintoja ja tarvittaessa korjata poikkeamia. Periaatteessa prosessin parametrit tulisi hälytyksen yhteydessä kuitenkin säätää keskitetysti valvomosta.

Alunperin pääprosessi oli varustettu omalla turvaohjauksella, kun taas lopputuotannossa ja pakkauksessa käytettiin kiinteästi johdotettuja ja tästä johtuen joustamattomia järjestelmiä. Tästä johtuen vastuuhenkilöt perustivat hankkeen vanhentuneen Safety-PLC:n modernisointia varten. Toiminnan tavoitteena oli lisätä joustavuutta ja samalla varmistaa uuden ratkaisun yhdenmukaisuus toiminnanharjoittajan tiukkojen turvallisuusdirektiivien kanssa.

Ratkaisu

Kytkentäkaappiin asennetut SafetyBridge-moduulit  

Pakkauslinjaston kytkentäkaappiin on asennettu version 3 LPSDO-moduulit

Johann Sterrenburg, sähköisten järjestelmien ja mittauslaitteiston tekninen johtaja Saksan Dordrechtistä sanoo: "Jo toiminnan alussa oli selvää, että pääpainomme on turvajärjestelmän erottaminen pääohjauksesta. Kun olimme testanneet ja arvioineet kaikki mahdolliset ratkaisukonseptit, päädyimme Inline I/O-järjestelmään, jossa on TÜV-sertifioitu SafetyBridge Technology (SBT) -tekniikka. Tämä ratkaisu voidaan liittää helposti Siemensin S7-vakio-ohjaukseen ja samalla siinä on oma turvaprosessori (CPU). Tästä johtuen ratkaisu voidaan integroida olemassa olevaan verkkoon ja käyttää sitä vakio-ohjauksesta riippumatta."

Koska lopputuotannon ja pakkausten laitteet on jaettu laajalle alueelle, voidaan kaikkien prosessien turva-anturit ja tilakytkimet integroida automaatioratkaisuun ensimmäistä kertaa hajautetusti asennettavan Safety-I/O-järjestelmän ansiosta. Erityisesti Chemours käyttää molemmissa pakkauslinjoissa SBT-valikoiman LPSDO-moduulin versiota 3 (Logic Programmable Safe Output Device). Nykyisessä kokoonpanossa sillä ohjataan enintään 16 turvallista tulo- tai lähtöpistettä etänä verkon välityksellä. Jos tulevaisuudessa vaaditaan lisää turvasignaaleita, voidaan ylimääräisiä I/O-moduuleita laajentaa tai ratkaisuun integroidaan uusi LPSDO-moduuli vastaavilla I/O-moduuleilla.

Logiikkamoduuli tuottaa Safety-protokollan ja valvoo sitä sekä muokkaa turvalogiikkaa. Turvallisuustoimintojen toteuttamiseen sisältää konfigurointiohjelmisto Safeconf moduuleita, jotka perustuvat PLCopen-määritelmään. Vakio-PLC:n näkökulmasta SBT-järjestelmä on tavallinen I/O-moduuli turvapakettien siirtämiseen. Safety-moduulit tarkistavat näiden pakettien sisältöä jatkuvasti. Mikäli havaitaan poikkeavuuksia, logiikkamoduuli kytkee järjestelmän välittömästi turvalliseen tilaan. Tilatiedot siirretään keskusvalvomoon.

Yhteenveto

Turvalogiikan toteuttamisen jälkeen ei jaolla tai verkon I/O-moduuleiden asennuspisteillä ole merkitystä, sillä kummallakaan ei ole vaikutusta turvalogiikkaan. Turvalogiikan toteutukseen tai sen jälkiasennukseen olemassa olevaan vakio-ohjaukseen ei ohjelmoijalta vaadita erityistä kokemusta eikä koulutusta toiminnallisen turvallisuuden alalta. Yhteenvetona voidaan todeta, että Chemours on SafetyBridge-konseptillaan perustanut TÜV-sertifioidun turvajärjestelmän Dordrechtin tehtaalle, joka toimii S7-vakio-ohjauksesta riippumatta ja on täysin integroitu olemassa olevaan laitosverkkoon.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: