Energian siirto ja jakelu Uusiutuvat energiantuotantojärjestelmät ja vaihtelevat käyttömäärät pakottavat muutokseen sähköenergian tuotantojärjestelmissä. Neuvomme sinua mielellämme digitalisointiratkaisuja koskevissa asioissa verkkojen tehokasta laajentamista ja muuntamista varten. Kerätyt tiedot mahdollistavat siirto- ja jakeluverkkojen tarpeenmukaisen suunnittelun, turvallisen, hajautetun käytön sekä ennakoivan huollon.

Kaksi henkilöä huomioliiveissä sähkölaitoksessa

Kattavan palveluvalikoimamme avulla – liitäntätekniikasta muuntamoiden automaatioon – tarjoamme räätälöityjä tuotteita ja ratkaisuja kaikille jännitetasoille.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Muuntamo pimeässä kaupungin edustalla

Vakaat tiedonsiirtoverkot

Kattavan yhteys-, liitäntä- ja verkkotekniikan tuotevalikoimamme avulla varmistamme energiavirran sekä signaalin- ja tiedonsiirron. Suuri merkintä- ja asennusmateriaalivalikoimamme helpottaa käyttöönottoa ja myöhempiä huoltotilauksia. FAME-koestustekniikka lyhentää esimerkiksi suojalaitteiden koestusaikoja. Merkintälaitteemme ilmaisevat järjestelmä- ja vikatilat paikan päällä ja verkossa.

Muuntamo ylhäältä katsottuna

Tehokas jakeluverkon automaatio

Uusiutuvien energiantuotantojärjestelmien ja uusien kuluttajien, kuten sähköisen liikenteen latausinfran liitäntä asettavat jakeluverkkojen ylläpitäjille uusia teknisiä vaatimuksia. Jännitevakavuuteen tai tehon virtaussuunnan kääntämiseen liittyvien haasteiden lisäksi tarkastellaan myös käytettyjen käyttölaitteiden lämpötila-alueita.

Kattava palveluvalikoimamme suojaa, valvoo ja automatisoi energianjakelun laitoksia niin, että sähkönjakelu taataan myös vaativissa olosuhteissa.

Monipuolinen syötönhallinta aurinkopaneeleilla, tuulimyllyillä ja energiavarastoilla

Turvallinen ja taloudellinen syötönhallinta

Järjestelmien ylläpitäjien on pystyttävä takaamaan verkon vakaus ohjaamalla energiantuotantojärjestelmien ja energiavarastojen vaihtelevaa syöttöä kuormitus- ja tuotantotilanteen mukaan. Syötönhallinta on erityisesti säädelty verkkovarmuustoimenpide, jolla puretaan verkon ylikuormitusta.
Tarjoamme kaiken tarvittavan turvalliseen ja taloudelliseen syötönhallintaan komponenteillamme ja asennusvalmiilla kytkentäkaapeillamme. Asennusvalmiissa ratkaisussamme on jo otettu huomioon kaikki tarvittavat komponentit, kuten tiedonsiirtoliitäntä, ohjaus ja valinnainen suojaustekniikka. Kokonaisratkaisumme avulla voit syöttää sähköä sähköverkkoon VDE-AR-N 4110/-20 -standardin mukaisesti.

Turvalliset ja nykyaikaiset sähköenergiaverkot Energia-alan järjestelmien valvonta, ohjaus ja suojaaminen

Siirtoverkkojen ja jakeluverkkojen ylläpitäjät pyrkivät jatkuvasti edistämään verkkojensa modernisointia ja laajentamista. Kattava palveluvalikoimamme auttaa verkon ylläpitäjiä digitalisaatiossa ja laitteiden optimaalisessa uudistamisessa ja laajentamisessa. Keskipisteessä on toimitusvarmuus – hyvin saatavilla olevien ja teknisesti kehittyneiden tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Käyttämällä luotettavaa ja innovatiivista tekniikkaa yhdistetään toisiinsa luotettavuus ja taloudellisuus.

Nykyaikaisen etäkäyttö-, automaatio- ja suojaustekniikan käyttö varmistaa matala- ja keskijänniteverkkojen tehokkaan järjestelmäkäytön. Turvallinen ja taloudellinen käyttö alkaa kuitenkin jo monien passiivisten komponenttien, kuten laitemerkintöjen ja -johdotuksen valinnasta. Tuotteitamme käyttävät niin energiantuotanto kuin kuluttajatkin.