Transformer terminal blocks with various connection technologies

Transformer terminal blocks for convenient test circuits

The test-disconnect terminal blocks offer a high degree of convenience for all the necessary test circuits in secondary current transformer circuits. With six universal function shafts, the test-disconnect terminal blocks provide the highest level of functionality and flexibility in potential distribution. You can protect connected current transformers reliably thanks to connector versions with integrated leading short-circuit contact.

Lisätietoja

Edut

  • Erinomainen toiminnallisuus – jopa kuusi yleiskäyttöistä toimintouraa potentiaalinjakoa tai koestustarkoituksia varten
  • Modulaarinen rakenne virta- ja mittausmuuntimien kytkennöille pistoliitettävien muunninliittimien avulla
  • Liitettyjen virta- ja mittausmuuntimien turvallinen suojaus pistokeversioilla, joissa on integroitu, ensin sulkeutuva oikosulkukosketin
  • Yksinkertainen ja funktionaalinen rakenne, koska läpivienti- ja suojajohdinliitinten muoto on yhtenäinen
  • Erottimen turvallinen kytkentä ja lukitus kussakin kytkentätilassa
  • Kytkentätilojen selkeä merkintä

Mittausmuuntimen erotusliittimet

Video: Mittausmuuntimen erotusliittimet
Mittausmuuntimen erotusliittimet MovingImage
Muunninerotusliittimet

Muunninerotusliittimet

Muunninliittimet ja muunninerotusliittimet

Virtamuuntajaliittimillä liitäntätekniikka on vapaasti valittavissa. Virtamuuntajaliittimien suunnittelussa on käytetty patentoitua, kolminkertaista toimintouraa. Tämä on myös yksi syistä, miten liittimien kompaktius voidaan taata. Riviliittimien erottimien ansiosta kytkentätilat voidaan kytkeä turvallisesti ruuvitaltalla oranssinvärisistä erotusvivuista. Jotta tätä kytkentätilaa ei muuteta tahattomasti, pääteasennoissa on lukitukset, ja saatavana on valinnaisia kytkentälukkoja. Erotusliittimien lisäksi muodoltaan samanlaiset läpivienti- ja PE-liittimet täydentävät tuotevalikoimaa.

Mittausmuuntimen erotusliittimet PTME

Mittausmuuntimen erotusliittimet PTME

Automaattinen ja turvallinen oikosulkeminen

Mittausmuunnin voidaan oikosulkea turvallisesti ja vaivatta pistoliitettävien kytkentäsiltojen ja tavallisen ruuvitaltan avulla. Kytkentäsillat voidaan sijoittaa jakopisteen molemmille puolille silta-aukossa ja lukita turvallisesti. Oikosulkusiltaversion lisäksi voidaan käyttää myös pistoliitettäviä liitinversioita, joissa on oikosulkupistoke. Kun pistoke irrotetaan, integroitu kytkentä varmistaa edeltävän oikosulun. Siten liitetyt mittausmuuntajat suojataan automaattisesti rikkoutumiselta.

Virtamuuntajat

Virtamuuntajat

Virta- ja mittausmuuntimet

Virta- ja jännitemuuntajiksi kutsutaan mittausmuuntimia, jotka muuntavat tulevan sähköisen suureen, kuten virran tai jännitteen suhteelliseksi, erilaiseksi lähtösuureeksi. Tässä yhteydessä alennetaan suuria virtoja, sillä nämä virrat ovat usein liian suuria tavallisille mittauslaitteille. Jotta näitä suureita voidaan mitata, alentaminen on tehtävä suhteellisesti, mihin tarvitaan muuntimia. Tyypillinen toimiala tällaisten muuntimien ja siten myös muuntimen päätelaitteiden käytölle on energiateollisuus. Phoenix Contactin mittausmuuntimen erotusliittimet mahdollistavat niiden ammattimaisen ja standardien mukaisen asentamisen. Erilaiset mittaukset ovat mahdollisia verrattain vaivattomasti nopeiden, erottimien ja kytkentäsiltojen muodossa olevien kytkentämahdollisuuksien ansiosta.

PROJECT complete tehokkaaseen suunnitteluun

PROJECT complete tehokkaaseen suunnitteluun

PROJECT complete tehokkaaseen suunnitteluun

Intuitiivinen projektisuunnittelu, älykkäät toiminnot ja räätälöitävä käyttöliittymä: suunnittelu- ja merkintäohjelmisto PROJECT complete on innovatiinen ratkaisu riviliittimien helppoon suunnittelemiseen ja riviliittimiin liittyvien merkintöjen vaivattomaan laatimiseen.

Ohjelmiston avulla prosessin vaiheet voidaan suorittaa yksilöllisesti ja vaivattomasti sähkösuunnitelman tietojen tuonnista valmiin tuotteen toimitukseen asti.

Riviliittimien tuote-esitteet

Riviliittimien tuote-esitteet

Ladattavat tiedostot

Muunninliittimien esitteet
Haluatko esitemateriaalia muunninliittimistämme? Seuraavassa on tuote-esitteitämme riviliittimistä ja koestuspistokejärjestelmistä. Niiden lisäksi joukossa on esite riviliittimien laaduntarkastuksista.