Vesiteollisuutta koskeva neuvonta

Smart Water Älykäs verkotus tulevaisuuden vesitalouteen

Ilmastonmuutoksen, juomaveden puutteen ja vanhentuvan vesi-infrastruktuurin tuomat uudet vaatimukset lisäävät painetta vesihuollon, jätevedenkäsittelyn ja juomaveden puhdistuksen toimijoille. Lisäksi verkkotekniikoiden ja Smart Water -sovellusten tarve kasvaa, sillä vesihuollon tulevaisuus on yhä enemmän digitaalinen.

Hyödynnä digitaalista tekniikkaamme ja avoimia järjestelmiämme, joilla teet vesitalouden prosesseista tehokkaampia ja turvallisempia. Maailmanlaajuisesti toimivan tiimimme ja alan yhteistyökumppaniemme kanssa kehitämme älykkäitä ratkaisuja komponenttien, järjestelmän osien ja ihmisten sekä ympäristön ja veden kiertokulun verkottamiseen keskenään.

Yhteiskunnan tietoisuuden lisääntyessä ilmastonmuutoksesta ja vastuullisuudesta huomio keskittyy yhä enemmän vesihuoltoon. Haasteet, kuten pohjaveden pinnan lasku, saasteiden lisääntyminen, mikromuovit ja yhä useammin esiintyvät myrskyt lisäävät vaatimuksia. Phoenix Contactin Smart Water -ratkaisut edustavat uutta läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja arvokkaiden vesivarojen suojaamisen tasoa.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Älykkään vesihuollon toimintakentät

Tutustu asiakaskohtaisiin ja käyttövalmiisiin vesi- ja jätevesihuollon ratkaisuihimme, jotka perustuvat avoimeen järjestelmään ja avoimiin liitäntöihin. Uudet digitaaliset reitit mahdollistavat turvallisen pääsyn kaikkiin tärkeisiin tietoihin, kuten veden laatua tai energiankulutusta koskeviin tietoihin. Tulevaisuuteen suuntautuvia automaatio-, tiedonsiirto- ja etäkäyttökonseptejamme käytetään menestyksellä jo tänään. Tuloksena on älykkäästi verkotettu vesihuolto järjestelmän kaikilla tasoilla.

Ilmakuva jätevedenpuhdistamosta

Jätevedenkäsittely Ratkaisut jätevedenpuhdistamoiden automatisointiin

Yhä edelleen noin 80 % prosenttia ihmisen aiheuttamasta jätevedestä joutuu puhdistamatta jokiin ja valtameriin. Ekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi jätevedenpuhdistamojen toimijoilla on uusia haasteita, kuten neljäs puhdistusvaihe tai veden sisältämien mikromuovien valvonta.

Phoenix Contact tarjoaa toimintoja ja komponentteja, jotka täyttävät jätevedenkäsittelylle asetetut suuret vaatimukset ja varmistavat kitkattoman prosessin. Erityisesti kehitetyt kytkentäkaappi- ja ohjelmistoratkaisut vähentävät energiankulutusta ja varmistavat määräysten noudattamisen.

Valitse huipputehokkaat ja kokonaisvaltaiset tekniikat, joilla saavutat kestävän kehityksen tavoitteet. Smart Water -järjestelmällä olet jo tänään valmiina huomisen haasteisiin.

Juomavesisäiliö vedenpuhdistamossa

Juomavesihuolto Ratkaisut juomaveden puhdistukseen ja tuotantoon

Maailmanlaajuisen juomavesihuollon haasteet ovat monipuolisia. Ilmastonmuutoksen aikana ankarat sääolosuhteet ja kuivuus kohtaavat useita maailman alueita entistä ankarammin. Lakisääteisten vaatimusten mukainen vedenlaatu ja puhtaan veden saatavuus eivät ole itsestäänselvyys.

Phoenix Contact toteuttaa juomavesihuoltoprojekteja ja modernisoi olemassa olevia järjestelmiä älykkäillä automaatiojärjestelmillä. Varmistamme turvallisen vesihuollon veden puhdistuksesta ja jakelusta pilvipohjaiseen prosessioptimointiin.

Smart Water -järjestelmien avulla voidaan vähentää ilmaston aiheuttamaa vesipulaa pitkällä aikavälillä. Tämä hyödyttää sekä ympäristöä että tulevia sukupolvia.

 Vesi- ja jätevesihuollon digitalisointi

IoT-pohjainen vesitekniikka Ratkaisut veden kiertokulun digitalisointiin

Nykyaikaisissa puhdistamoissa ei virtaa ainoastaan vettä, vaan myös suuria määriä tietoa. Haasteena on esittää digitaalinen tieto ymmärrettävällä tavalla ja yhdistää loogisesti tietojen monimutkaisuus.

Internet of Things tarjoaa rakenteita, joiden avulla on mahdollisuus tallentaa ja käsitellä tietoja ulkoisessa tietokoneverkossa. Ratkaisujen pohjana voidaan käyttää hyvin erilaisia tietoja, kuten esimerkiksi sademäärää. Reaaliaikainen yleiskatsaus on mahdollinen mistä ja milloin tahansa ja jokaisella laitteella.

Phoenix Contact on alan ja teknologian tuntemuksellaan tukenasi haastavilla ja kasvavilla Smart Water -markkinoilla. Hyödynnä IoT-rakenteita, niihin liittyvää laskentatehoa ja palveluita koko veden kiertokulun prosessien ja sovellusten läpinäkyvään ja resursseja säästävään toteuttamiseen tulevaisuudessa.