Safety relay modules

Safety relay modules and sensors

Using safety relay modules, you can reliably implement safety functions in machines and systems. They monitor signals from emergency stop buttons, light grids, and safety door switches, and initiate a safe state where necessary. The PSR product range comprises safety relays with fixed or configurable safety functions, zero-speed and over-speed safety relays, and safe coupling relays.

Lisätietoja

Tuoteperhe

Mikä ero on turvallisella ja ei-turvallisella sähkömekaanisella releellä?

Ei-turvallisessa kytkentäreleessä koskettimet voivat hitsautua kiinni useamman kytkentäsyklin jälkeen. Jos koneenkäyttäjä painaa tällaisessa tapauksessa hätäpysäytyspainiketta, kone ei pysähdy. Tästä syntyy ei-turvallinen tila. Koneenkäyttäjä voi loukkaantua ja kone vaurioitua.

Turvareleeseen asennetut releet perustuvat standardin EN 50205 mukaiseen reletekniikkaan, jossa käytetään pakko-ohjattuja koskettimia, ja ne valvovat turvallisesti koneiden ja järjestelmien toimintoja. Redundanttisten rakenteiden ansiosta koneenkäyttäjälle taataan aina turvallinen tila.

Kansalliset ja kansainväliset normit ja standardit kieltävät ei-turvallisten releiden käytön vaarallisissa koneissa ja järjestelmissä. Niissä on käytettävä olennaisten turvallisuusstandardien ja -normien mukaan sertifioituja turvareleitä.

Turvatoiminnot

Turvareleiden käyttö on optimaalista, kun kone tai laitteisto edellyttää vähäisen määrän toteutettavia turvatoimintoja ja loogisia operaatioita, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • hätäpysäytys
 • avattavien suojusten, esim. turvaovien valvonta
 • sähköisesti tunnistavat suojalaitteet
 • kaksinkäsinohjaukset tyyppiin IIIC saakka
 • nollanopeusvalvonta ja kierroslukuvalvonta
Releet pakko-ohjatuilla koskettimilla

Releet pakko-ohjatuilla koskettimilla

Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta

Turvareleessä, jossa on integroitu valvonta, käytetään pakko-ohjausominaisuutta vikojen tunnistukseen. Näin vakavat viat, kuten koskettimien kiinni hitsautuminen, tunnistetaan turvallisesti ja saavutetaan korkea turvataso.

Miten tämä toimii?
Pakko- ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on varmin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

Turvareleitä koskevat olennaiset normit ja sertifioinnit

Kaikki Phoenix Contactin turvareleet ovat TÜV-sertifioituja standardin EN ISO 13849 mukaan suoritustasoon e saakka tai IEC 61508:n mukaan tasoon SIL 3 saakka.
Turvarele on alijärjestelmä, joka muodostaa turvatoiminnon logiikkaosan, ja sen täytyy siksi olla uusien turvallisuusvaatimusten mukainen. Sertifiointiprosessin yhteydessä tutkitaan, arvioidaan ja validoidaan mm. seuraavat kytkentälaitteen ominaisuudet:

 • määräystenmukainen rakenne
 • keskimääräinen vaarallinen vikaantumisaika (MTTFd)
 • diagnostiikan kattavuus (DC)
 • yhteisvikaantuminen (CCF)

Edut

PSR-turvareleiden edut lyhyesti:

 • Saatavana sopiva tuote kaikille turvatoiminnoille
 • Kompaktit turvareleet voidaan asentaa pieneenkin tilaan
 • Helppo johdotus push-in-liitäntätekniikalla
 • Hyväksynnät kaikille markkinoille ja aloille, kuten GL, UL, TÜV, merenkulku ja polttotekniikka
 • Innovatiivinen reletekniikka tuo enemmän diagnostiikkamahdollisuuksia ja parasta turvallisuutta
Toiminnallinen turvallisuus
Turvarajakytkimestä turvalliseen ohjaukseen
Turvatuotevalikoimamme ulottuu kosketuksettomista turvarajakytkimistä turvareleisiin, I/O-moduuleihin ja turvaohjaukseen. Kaikki Phoenix Contactin turvakomponentit ovat SIL-sertifioituja ja helppokäyttöisiä.
Lataa esite
Kytkentäkaapin toiminnallinen turvallisuus