Safety relay modules

Safety relay modules and sensors

Using safety relay modules, you can reliably implement safety functions in machines and systems. They monitor signals from emergency stop buttons, light grids, and safety door switches, and initiate a safe state where necessary. The PSR product range comprises safety relays with fixed or configurable safety functions, zero-speed and over-speed safety relays, and safe coupling relays.

Lisätietoja

Mikä ero on turvallisella ja ei-turvallisella sähkömekaanisella releellä?

Ei-turvallisessa kytkentäreleessä koskettimet voivat hitsautua kiinni useamman kytkentäsyklin jälkeen. Jos koneenkäyttäjä painaa tällaisessa tapauksessa hätäpysäytyspainiketta, kone ei pysähdy. Tästä syntyy ei-turvallinen tila. Koneenkäyttäjä voi loukkaantua ja kone vaurioitua.

Turvareleeseen asennetut releet perustuvat standardin EN 50205 mukaiseen reletekniikkaan, jossa käytetään pakko-ohjattuja koskettimia, ja ne valvovat turvallisesti koneiden ja järjestelmien toimintoja. Redundanttisten rakenteiden ansiosta koneenkäyttäjälle taataan aina turvallinen tila.

Kansalliset ja kansainväliset normit ja standardit kieltävät ei-turvallisten releiden käytön vaarallisissa koneissa ja järjestelmissä. Niissä on käytettävä olennaisten turvallisuusstandardien ja -normien mukaan sertifioituja turvareleitä.

Turvatoiminnot

Turvareleiden käyttö on optimaalista, kun kone tai laitteisto edellyttää vähäisen määrän toteutettavia turvatoimintoja ja loogisia operaatioita, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • hätäpysäytys
 • avattavien suojusten, esim. turvaovien valvonta
 • sähköisesti tunnistavat suojalaitteet
 • kaksinkäsinohjaukset tyyppiin IIIC saakka
 • nollanopeusvalvonta ja kierroslukuvalvonta
Releet pakko-ohjatuilla koskettimilla

Releet pakko-ohjatuilla koskettimilla

Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta

Turvareleessä, jossa on integroitu valvonta, käytetään pakko-ohjausominaisuutta vikojen tunnistukseen. Näin vakavat viat, kuten koskettimien kiinni hitsautuminen, tunnistetaan turvallisesti ja saavutetaan korkea turvataso.

Miten tämä toimii?
Pakko- ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on varmin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

Turvareleitä koskevat olennaiset standardit ja sertifioinnit

Kaikki Phoenix Contactin turvareleet ovat TÜV-sertifioituja standardin EN ISO 13849 mukaan suoritustasoon PL e tai IEC 61508:n mukaan tasoon SIL 3 saakka.
Turvarele on alijärjestelmä, joka muodostaa turvatoiminnon logiikkaosan, ja sen täytyy siksi olla uusien turvallisuusvaatimusten mukainen. Sertifiointiprosessin yhteydessä tutkitaan, arvioidaan ja validoidaan mm. seuraavat kytkentälaitteen ominaisuudet:

 • määräystenmukainen rakenne
 • keskimääräinen vaarallinen vikaantumisaika (MTTFd)
 • diagnostiikan kattavuus (DC)
 • yhteisvikaantuminen (CCF)

Edut

PSR-turvareleiden edut lyhyesti:

 • Laaja turvatoimintoihin soveltuva turvatekniikan tuotevalikoima
 • Kompaktit turvareleet voidaan asentaa pieneenkin tilaan
 • Helppo johdotus push-in-liitäntätekniikan ansiosta
 • Maailmanlaajuiset hyväksynnät koneenrakennuksessa ja autoteollisuudessa (EN ISO 13849-1, EN 62061) sekä prosessiteollisuudessa (ATEX), polttolaitoksissa (IEC 61508/61511, EN 50156) ja merenkulussa (DNV) käyttöä varten.
 • Innovatiivinen reletekniikka tuo kattavia diagnostiikkamahdollisuuksia ja parasta turvallisuutta
Toiminnallinen turvallisuus
Turvarajakytkimestä turvalliseen ohjaukseen
Turvatuotevalikoimamme ulottuu kosketuksettomista turvarajakytkimistä turvareleisiin, I/O-moduuleihin ja turvaohjaukseen. Kaikki Phoenix Contactin turvakomponentit ovat SIL-sertifioituja ja helppokäyttöisiä.
Tutustu nyt e-julkaisuun
Kytkentäkaapin toiminnallinen turvallisuus