Etäkäyttö ja etähuolto toimiston tietokoneelta

Teollisuuden etätiedonsiirto Etähuollosta etäkäyttötekniikkaan saakka

Teollisuuden etätiedonsiirtoratkaisuilla toteutat maailmanlaajuisesti turvallisen etäkäyttöyhteyden koneisiin ja järjestelmiin. Hajautettujen asemien turvallinen yhdistäminen valvomoon voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla: väliaikaisesta pääsystä jatkuvaan prosessitietojen valvontaan saakka keskusasemalta.

Etähuolto tarkoittaa tilapäistä pääsyä koneeseen tai järjestelmään. Etäkäytössä tarvitaan yleensä pysyvä yhteys kaukana sijaitsevaan asemaan. Hälytysjärjestelmät huolehtivat erilaisten tilojen oikea-aikaisesta ilmoituksesta ja varmistavat järjestelmäsi luotettavan käytettävyyden.

Tuotteet teollisuuden etätiedonsiirtoon
Tuotteet teollisuuden etätiedonsiirtoon YouTube

Tutustu erilaisiin järjestelmien etäkäyttömahdollisuuksiin:

  • Etäkäyttö: Prosessitietojen varma ja jatkuva siirto valvomoon mahdollistaa kaukaistenkin ulko- ja ala-asemien valvonnan ja säädön.
  • Etähuolto: Maailmanlaajuisella, suoralla pääsyllä ohjauksiin ja Ethernet-verkkoihin voidaan huolto- ja korjaustyöt suorittaa nopeasti ja tehokkaasti.
  • Hälytykset: Tekstiviestinä tai sähköpostina lähetettävät proaktiiviset ja tarkat ennakkovaroitusilmoitukset auttavat virheiden nopeassa korjaamisessa ja tuotantoseisokkien minimoinnissa.