Vilkaisu palvelinhuoneeseen

Ratkaisut nykyaikaisia tietokonekeskuksia varten Aina käytettävissä oleva infrastruktuuri ja järjestelmä

Tietokonekeskukset ovat digitaalisen muutoksen keskipisteessä. Ne tallentavat jättimäisiä tietomääriä ja varmistavat jatkuvan käytettävyyden tiedolle, jonka kysyntä kasvaa jatkuvasti. Pilvipohjaisten palvelujen ja 5G-verkkojen aikana yritysten tietokuorma kasvaa valtavasti. Siksi tietokonekeskusten suunnittelussa turvallisuuteen ja käytettävyyteen kohdistuu suuria vaatimuksia. Tämä johtaa siihen, että IT-infrastruktuurista, ja siten myös nykyaikaisen tietokonekeskuksen käytöstä, tulee yhä monitahoisempaa. Tuemme tietokonekeskusten keskeytymätöntä toimintaa ja nopeaa rakentamista tehonsyötön, suojauksen, liitännän ja valvonnan ratkaisuillamme.

Uusi matkaviestinsukupolvi 5G tuo käyttöön lisäksi uusia sovelluksia IoT:n ja digitalisaation suhteen. [...] Tämä asettaa vaatimuksia viestintäverkoillemme, mutta ennen kaikkea se vaatii hyvää luotettavuutta.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Huone, jossa on palvelinlaitteistoa

Tietokonekeskuksille asetetut vaatimukset Näkökohdat tietokonekeskuksen suunnittelussa

Uuden tietokonekeskuksen rakentaminen asettaa erityisiä vaatimuksia sijaintipaikalle, tietotekniikalle ja rakennukselle. Käyttövarman tietokonekeskuksen suunnittelussa yritysten on otettava IT-turvallisuuden, tietotekniikkajärjestelmien ja rakennuksen teknisten varusteiden lisäksi huomioon myös kansallisesti voimassa olevat standardit. Suunnittelussa tärkeitä standardeja ovat DIN EN 50600 (Tietokonekeskusten laitteistot ja infrastruktuurit) ja ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers). Niissä on määritetty mm. tehonsyöttöä, jäähdytystä ja niiden häiriönsietokykyä, energianhallintaa ja ekologista kestävyyttä koskevat vaatimukset. Phoenix Contact on tukena määräyksiä ja yksilöllisiä vaatimuksiasi vastaavan tietokonekeskuksen suunnittelussa.

Henkilö kytkentäkaapin luona mukanaan teknisiä laitteita syöttöä ja suojausta varten
Energiamittari rakennuksessa olevassa kytkentäkaapissa
Henkilö suorittamassa tehtäväänsä kiinteistöohjauksen projektissa
Kytkentäkaappi edestä kuvattuna kaikkine liitäntätekniikoineen
Henkilö kytkentäkaapin luona mukanaan teknisiä laitteita syöttöä ja suojausta varten

Kokonaisvaltaiset, toisiinsa sovitetut syöttökonseptit, joihin kuuluu UPS-laitteistojen tehonsyöttö, laitesuojaus ja ylijännitesuojaus, auttavat välttämään suunnittelemattomia järjestelmän toimintahäiriöitä ja seisokkeja. Yksi huomiotta jäänyt riskitekijä on salaman ja ylijännitteen aiheuttamat vaarat. Siitä voi seurata tulipaloja, tärkeiden järjestelmien häiriöaikoja ja jopa tietojen häviäminen.

Kun ukkos- ja ylijännitesuojaus otetaan huomioon varhaisessa suunnitteluvaiheessa, järjestelmän toteutus helpottuu. Jälkiasennus on hankala toteuttaa ja vaatii paljon ajallista ja taloudellista panostusta. Kokonaisvaltainen ja sopiva suojavyöhykekonsepti ja standardin IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X mukaisten suojaustoimenpiteiden huomioon ottaminen auttavat suunnittelussa.

Lisätietoa syötöstä ja suojauksesta
Energiamittari rakennuksessa olevassa kytkentäkaapissa

Tietokonekeskuksissa energianseuranta on tärkeää monista syistä. Ympäristötavoitteiden saavuttamisessa ja energiatehokkuuden lisäämisessä energiankuluttajien tietojen kerääminen ja dokumentointi on välttämätöntä. Näiden tietojen avulla ryhdytään asianmukaisiin parannustoimenpiteisiin. Siksi tietokonekeskuksen teknisen suunnittelun yhteydessä on olennaisen tärkeää sisällyttää siihen myös seurantajärjestelmä.

Tietokonekeskuksen ylläpitäjälle energiatietojen täsmällinen mittaus on välttämätöntä kulutuksen tarkkaa laskentaa varten. Hyödynnä Phoenix Contactin integroidun ohjelmisto- ja laitteistoratkaisun edut. Energiamittareiden, tiedonsiirron ja ohjauksen yhdistelmän avulla hyödyt pilvipohjaisesta tiedonkeruusta. Lisäksi intuitiiviset, joustavat toiminnot mahdollistavat kohdennetun visualisoinnin EMMA-energianhallintapalvelun avulla Proficloud.io-alustalla.

Lisätietoa energianseurannasta
Henkilö suorittamassa tehtäväänsä kiinteistöohjauksen projektissa

Digitalisaatio, rakennusten IoT sekä tietotekniikan turvallisuus muodostavat pohjan innovatiivisille ja kestäville ratkaisuille turvallisia tietokonekeskuksia varten. Tietokonekeskuksen tulevaisuuteen suuntautuva infrastruktuuri perustuu häiriönsietokykyyn, tehokkuuteen, skaalattavuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Avoin ja skaalattava rakennusten IoT-Framework Emalytics on eri aloilla tukena näiden vaatimusten täyttämisessä. Hyödynnä standardoituja, testattuja ohjelmistokirjastoja ja malleja, jotka nopeuttavat projektisuunnittelua ja käyttöönottoa. Yhdistettyinä BIoT-ohjaimeen syntyy yksilöllisiin vaatimuksiisi räätälöityjä ratkaisuja.

Lisää rakennusten hallintajärjestelmästä
Kytkentäkaappi edestä kuvattuna kaikkine liitäntätekniikoineen

Tietokonekeskuksen perustamisessa ja käyttöönotossa tehokkuudella ja nopeudella on suuri merkitys. Laatu ja luotettavuus eivät saa kuitenkaan kärsiä. Luotettava liitäntätekniikka on ratkaiseva tekijä kaupallisen tehokkuuden ja häiriön välillä tai turvallisuuden ja vaaran välillä hätätilanteissa. Liitännät kytkentäkaapissa, piirikortilla, päätelaitteeseen tai energiavarastoa varten – tarjoamme sopivat tekniikat ja tuotteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Tietokonekeskuksen rakentamisessa esiasennetut liitäntä- ja kaapelointijärjestelmämme säästävät aikaa energianjaossa ja optimaalisessa tiedonsiirrossa.

Lisätietoa liitäntäuutuuksista
Video: Empowering the All Electric Society
Empowering the All Electric Society MovingImage

Vihreä tietokonekeskus kestävän maailman puolesta Matkalla All Electric Society (AES) -maailmaan

Phoenix Contact noudattaa All Electric Society (AES) -konseptin tavoitekuvaa. Konsepti tarkoittaa maailmaa, jossa uusiutuvaa sähköenergiaa on kaikkien käytettävissä pääasiallisena energiamuotona edullisesti ja lähes rajoituksetta. Kehitämme jatkuvasti sektorikytkennän ratkaisuja, joilla voidaan optimoida energiavirtaa energian tuotannosta, muuntamisesta ja varastoinnista aina tehokkaaseen kulutukseen saakka.
Valikoimamme sisältää myös uusia mahdollisuuksia, kuten tasavirran käyttäminen mikroverkkoihin. Tietokonekeskukset ovat olennainen osa digitaalista muutosta, joka vaatii paljon energiaa. Tästä seuraa erilaisia vaatimuksia energiatehokkuudelle, joka tekee tietokonekeskuksista tärkeitä kestävän kehityksen mukaisia IT-muutoksen edistäjiä. Lähdemme yhdessä tekemään tiedon saatavuudesta ilmastoneutraalia.

Äärettömän merkki tehonsyötön häiriönsietokyvyn symbolina tietokonekeskuksen rakentamisessa

Toiminnaltaan turvallinen tietokonekeskus Vältä suunnittelemattomat järjestelmän toimintahäiriöt ja seisokit

Tietokonekeskuksen häiriöön liittyy riskejä ja vaaroja, kuten esimerkiksi kaatuneet tiedonsiirtoverkot tai maksuliikenteen häiriöt. Tietokonekeskukset ovat korvaamattomia verkotetussa maailmassa. Tietojen kerääminen ja käsittely on olennaisen tärkeää yhä useammilla arkielämän alueilla. Tarjoamme tehonsyöttöratkaisuja ylijännitesuojauksesta, jännitteensyötöstä ja keskeytymättömistä UPS-teholähteistä aina ylivirtasuojiin saakka. Olemme kumppani, joka tarjoaa kaiken saman katon alta – tuotteiden valinnasta ja käytöstä tukeen saakka. Pitkällä kokemuksellaan häiriönsietoisesta tehonsyötöstä Phoenix Contact varmistaa järjestelmäsi maksimaalisen käytettävyyden.

Tietokonekeskuksen palvelinhuone

Kokonaisvaltainen suunnittelu Perusta tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavalle tietokonekeskukselle

Häiriönsietokyvyn, tehokkuuden, skaalattavuuden ja ekologisen kestävyyden vaatimusten onnistunut täyttäminen edellyttää kokonaisuuden hahmottamista alusta alkaen ennen tietokonekeskuksen käyttöä. Tehokkuus ja hyvä käytettävyys saavutetaan vain kaikkien järjestelmien, laitteistojen ja komponenttien kokonaisvaltaisella ja älykkäällä verkottamisella. Siksi jo ennen tietokonekeskuksen suunnittelua on keskityttävä kaikkien järjestelmien kitkattomaan yhteispeliin. Tulos: erittäin käyttövarma, ekologisesti kestävä ja tehokkaasti toimiva tietokonekeskus.

Insinöörejä tehtaassa, jossa on koneita ja robotteja, joissa on tasavirran symboleja

Tasasähköverkkojen potentiaalit Tietokonekeskusten ekologinen kestävyys tulevaisuuden teknologioiden avulla

Ympäristötavoitteet ja kestävä tuotanto ovat aiheita, joihin haluamme panostaa tällä alalla. Valmistajana työskentelemme aktiivisesti tasasähköverkkoprojektissa, sillä tehtävämme on suojella ilmastoa. Näemme DC-verkkojen suuren edun siinä, että syöttöverkon energiankuluttajille syötetään virtaa uusiutuvista energianlähteistä ilman muuntohäviötä. Energiavarastoja integroimalla vähennetään lisäksi kuormahuippuja, jolloin julkisen sähkönsyöttöverkon kuormitus vähenee. Tästä syystä panostamme tasasähköteknologiaan ja pidämme sitä tietokonekeskusten merkkipaaluna. Katso lisätietoa DC-mikroverkkojen suunnittelusta.

Matkapuhelinmasto, jossa on O2-logo

Telefónica luottaa kokemukseemme Toteutus televiestintäjärjestelmissä ja tietokonekeskuksissa

Tulevan 5G-mobiiliverkkostandardin saatavuuden lisäämiseksi Telefónica Deutschland GmbH, yksi Saksan suurimmista televiestintäoperaattoreista, digitalisoi sijaintipaikkojaan. Kehitystyön aikana suunniteltiin myös ennakoivaa huoltoa ImpulseCheck -järjestelmän avulla erityisen herkillä IT-infrastruktuurin alueilla ja se toteutettiin ottaen huomioon yrityksen tarpeet. Telefónica luottaa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin konsepteihin teknisen infrastruktuurin suojaamisessa salamavirtojen ja ylijännitteiden aiheuttamilta toimintahäiriöiltä.

Tuotevalikoimamme tietokonekeskuksia varten

Meiltä saat saman katon alta kaiken tarvittavan taloudellista ja kestävän kehityksen mukaista tietokonekeskusta varten. Tehonsyötöstä liitäntöihin – toimitamme luotettavat tuotteet ja osaavan palvelun. Tästä löydät yleiskatsauksen tuotteista, joihin pitkäaikaiset asiakkaamme luottavat ja joita ne käyttävät omissa tietokonekeskuksissaan kaikkialla maailmassa.