Sääntöjen noudattaminen

Lue lisää siitä, miten tärkeänä Phoenix Contact pitää sääntöjä ja miten varmistamme niiden noudattamisen.
Työntekijät sääntöjen noudattamista koskevassa koulutuksessa

Vaatimustenmukaisuus Phoenix Contactilla

Vaatimustenmukaisuus on olennainen osa Phoenix Contactin DNA:ta, ja sen merkitys on vastaavasti erittäin suuri. Tämän vuoksi oikeudellisesta ja vaatimustenmukaisuusasioista vastaava osasto raportoi suoraan talousjohtajalle.

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän ytimen muodostavat Phoenix Contact -konsernin menettelyohjeet. Niitä sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä maailmanlaajuisesti. Niitä täydennetään toimenpiteillä, kuten vihjejärjestelmällä tai toimitusketjun tuntemismenettelyä koskevaa lakia (LkSG) koskevilla perusperiaatteillamme.

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmämme on olennainen osa hallintotapaamme, ja se toimii maailmanlaajuisesti. Kyse on paljosta muustakin kuin "lakisääteisten säännösten noudattamisesta". Osana kulttuuriamme se tukee uskottavuuttamme ja edistää riskien ennaltaehkäisyä ja vähentämistä.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Talousjohtaja
Toimistossa työskentelevät ihmiset tervehtivät toisiaan

Menettelyohjeet

Phoenix Contact -konsernin menettelyohjeet muodostavat vaatimustenmukaisuutta koskevien toimenpiteidemme ytimen. Samalla ne ovat yhteinen perustamme ja koskevat rajoituksetta kaikkia työntekijöitä. Tätä varten ne ovat saatavilla maailmanlaajuisesti, sisäisesti ja ulkoisesti sekä eri kielillä.

Kontteja kuljettava tavarajuna

Toimitusketjun tuntemismenettelyä koskeva laki

Phoenix Contact on soveltanut uutta toimitusketjun tuntemismenettelyä koskevaa lakia (LkSG) 1. tammikuuta 2023 alkaen. Ihmisoikeudet ovat kuitenkin olleet jo aina keskeinen osa yrityskulttuuriamme.

Olemme nähneet LkSG:n tilaisuutena tehdä toiminnastamme entistäkin avoimempaa lain mukaisesti: tätä varten olemme perustaneet toimialojen rajat ylittävän ryhmän, joka työskentelee LkSG:n maailmanlaajuisen järjestelmällisen täytäntöönpanon parissa. Olemme julkaisseet yksityiskohtaiset tiedot LkSG:n perusperiaatteita koskevassa lausunnossa. Olemme myös tarkistaneet käytännesääntöjämme antaaksemme asialle entistäkin enemmän painoarvoa.

Ihmisiä toimistossa kokouksessa

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä

Phoenix Contactin vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä sisältää toimenpiteitä, joilla varmistetaan lakien, periaatteiden ja menettelyohjeidemme noudattaminen konsernissa. Ne voivat olla ennaltaehkäisy-, tunnistus- tai vastatoimia. Esimerkkejä tästä ovat sisäiset ohjeet, työntekijöille suunnattu koulutus ja neuvonnan tarjoaminen käytännön kysymyksissä. Tähän kuuluu myös eri yhteyshenkilöiden ja raportointikanavien tarjoaminen sekä vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tapausten tutkiminen.

Phoenix Contactin vihjejärjestelmä näytöllä

Vihjejärjestelmä

Vihjejärjestelmän avulla tarjoamme sekä työntekijöillemme että ulkopuolisille henkilöille mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista lain tai sisäisten määräysten rikkomisista.

Vihjejärjestelmä toimii myös LkSG:n 8 ja 9 §:n 1 momentin mukaisena valitusmenettelynä.