Industrial communication – From fieldbus to Industrial Ethernet

Industrial communication – From fieldbus through to Industrial Ethernet

The aim of industrial communication is the reliable transmission of data from the field through to the control level. Consistent solutions with Industrial Ethernet, state-of-the-art wireless technologies, and cybersecurity increase the availability and security of the networked systems here. Network protocols and fieldbus systems such as PROFINET, OPC UA, PROFIBUS and INTERBUS ensure efficient communication.

Lisätietoja

Täydellinen verkotus kenttätasolta ohjaustasolle

Digitalisaatio edellyttää, että kaikki järjestelmät ja komponentit on verkotettu täydellisesti keskenään anturista pilvipalveluun. Ethernet on vakiinnuttanut paikkansa yhteisenä tiedonsiirtostandardina täydelliseen verkotukseen kenttätasolta aina ohjaustasolle ja toimistoon (tietotekniikka) saakka.

Digitalisointi tuotannossa

Digitalisointi tuotannossa

Teollisuuden automaatiossa käytetään kuitenkin vielä usein perinteisiä kenttäväyliä, erilaisia protokollia ja sarjaliitännällä varustettuja päätelaitteita. Siksi Phoenix Contact tarjoaa sarjamuotoisia laitepalvelimia ja yhdyskäytäviä, joilla erilaiset tiedonsiirtojärjestelmät integroidaan teollisuus-Ethernet-verkkoon, muunnetaan tietoja ja tehdään ne siten yhtenäisesti käytettäviksi.
Vankat automaatiokytkimet, jotka jakavat älykkäästi kaikki tiedot verkossa, huolehtivat luotettavasta verkotuksesta kenttä- ja ohjaustasolla. Tehokkaat backbone-kytkimet helpottavat verkotusta tietotekniikkaverkon kanssa (yritysverkko). Tarvittavasta turvallisuudesta huolehtivat palomuurit, jotka varmistavat valvotun ja turvallisen tiedonsiirron verkkosegmenttien välillä.

Teollisuuden tiedonsiirto kuparin, valokuidun ja langattoman yhteyden kautta

Teollisuuden tiedonsiirto kuparin, valokuidun ja langattoman yhteyden kautta

Teollisuuden tiedonsiirto kuparin, valokuidun ja langattoman yhteyden kautta: kaikki yhdeltä toimittajalta

Mikä tiedonsiirtoväline on oikea omaan käyttötarkoitukseesi? Jos haluat ylittää pitkiä etäisyyksiä, suosittelemme valokuitua. Jos kaapelien asennus on kallista tai mahdotonta, mahdollisuutena ovat lähi- ja keskipitkillä matkoilla langattomat liitännät, kuten WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless ja WirelessHART. Jos tiedonsiirtokaapeleita ei ole käytettävissä, olemassa olevat matkapuhelinverkot tarjoavat hyvän vaihtoehdon. Phoenix Contact tarjoaa kaikille siirtovälineille sopivat komponentit: mediamuuntimesta valokuidun käyttöönottoa varten, (matka-)puhelinmoduulien kautta aina sopiviin pistokkeisiin, kaapeleihin ja antenneihin.

Tehokkaat ja luotettavat verkot

Tehokkaat ja luotettavat verkot

Automaatiojärjestelmän komponenttien välillä tapahtuu jatkuvasti prosessin kannalta olennaisten tietojen, kuten esimerkiksi mittausarvojen, tilailmoitusten ja komentojen vaihtoa. Lisäksi muita, esim. prosessin optimointia tai ennakoivaa huoltoa koskevia tietoja lähetetään konttoritasolle. Näiden yhä suurempien datamäärien luotettavaa siirtämistä varten Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu tehokkaita verkkokomponentteja Gigabit-tiedonsiirrolla ja älykkäillä suodatustoiminnoilla.
Redundanssimekanismien, kuten MRP, DLR, RSTP, PRP jne., avulla on lisäksi mahdollista rakentaa tuotantoverkko erityisen viankestäväksi ja lisätä siten käytettävyyttä.

Turvalukko, joka tarkoittaa kyberturvallisuutta ja verkkoturvallisuutta

Kyberturvallisuus on edellytys luotettavalle verkolle

Kyberturvallisuudella lisää verkkoturvallisuutta

Verkottamisen lisääntyessä verkkoturvallisuudella on yhä tärkeämpi rooli. Jotta voit suojata järjestelmiäsi uhilta ja luvattomilta pääsyiltä, komponenttimme tukevat toimintoja kuten verkon segmentointi, palomuuri, turvallinen etäkäyttö, salattu tiedonsiirto, porttisuojaus jne.

Koko kyberturvallisuus ulottuu meillä kuitenkin pidemmälle kuin pelkät turvatoiminnot: se alkaa turvallisesta tuotekehittelystä, jatkuvasta analysoinnista ja mahdollisten turvallisuusaukkojen välittömästä korjaamisesta ja välttämättömien päivitysten monivuotisesta saatavuudesta aina turvallisiin kokonaisratkaisuihin ja neuvontapalveluihin.

Hajautettujen asemien turvallinen yhdistäminen valvomoon

Hajautettujen asemien turvallinen yhdistäminen valvomoon

Etähuolto internetissä ja pilvipalvelussa

Suoralla pääsyllä laajalle jakautuneisiin teollisuuslaitteistoihin kunnossapito ja huoltotyöt voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti. Tarpeesta riippuen tähän voidaan käyttää olemassa olevia johtoja tai viestiä maailmanlaajuisesti matkaviestinverkon kautta. Phoenix Contact tarjoaa jokaiselle sovellukselle sopivan ratkaisun: DSL-, LAN- ja langattomista reitittimistä kenttäväylä- ja Ethernet-laajentimiin. Phonix Contact tarjoaa tuotteita suojaamaan verkkoyhteyksiä häiriöiltä ja manipuloinnilta. Tuotteista löytyy nykyaikaisimmat turvamekanismit, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri.

Asiakaspalvelija kuulokkeineen tietokoneella

Neuvomme sinua mielellämme – henkilökohtaisesti tai puhelimitse

Autamme sinua mielellämme Tuki verkon suunnittelussa ja käyttöönotossa

Kokeneet verkkoasiantuntijamme neuvovat ja tukevat sinua verkon suunnittelusta ja käyttöönotosta aina huoltoon saakka. Meillä on monivuotinen kokemus automaatiotekniikasta, joten tunnemme asiakkaan vaatimukset ja voimme antaa samalla neuvoja uusimmista Teollisuus 4.0 -teknologioista ja turvallisuusstandardeista. Järjestämme työntekijöillesi lisäksi teollisuus-Ethernetiä, turvallisuustietoisuutta tai tuotteidemme oikeaa käyttöä koskevia koulutuksia.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Liity nyt yhteisömme jäseneksi!

Teollisuuden tiedonsiirtoverkkojen kautta voidaan siirtää tietoja luotettavasti kentältä ohjaustason kautta aina pilveen asti. LinkedIn-sivullamme Industrial Communication and Cyber Security on kiinnostavaa tietoa mm. verkon käytettävyydestä, kyberturvallisuudesta ja etähuollosta. Liity yhteisömme jäseneksi!