Plug-in test systems for protection technology and control engineering

Plug-in test systems for protection technology and control engineering

FAME is the innovative, modular plug-in test system for measuring and testing tasks in protection technology for medium-voltage and high-voltage switchgear. The plug-in test system combines complex switching operations for testing the function of current transformers and voltage transducers, as well as tripping and signal contacts. You can now perform manual testing operations automatically, safely, and more quickly.

Lisätietoja

Edut

 • Helppo ja aikaa säästävä kytkentätoimenpiteiden toiminnallisen yhdistelmän ansiosta
 • Maksimaalista turvallisuutta virtamuuntajan edeltävällä ja automaattisella oikosululla
 • Taloudellisuutta käyttötarkoituksen mukaisella, modulaarisella rakenteella ja standardoitujen lisätarvikkeiden käytöllä
 • Kompaktit koestusrimat ja lomittain asennetut koestusholkit säästävät tilaa
 • Joustava: vapaasti valittavissa seinä- tai asennuskiskoasennus sekä standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden käyttö
 • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan ansiosta
 • Selkeä: suuripintaiset merkintämahdollisuudet ja varmasti tunnistettavat kytkentätilat
Suojalaitetestaus

Suojalaitetestaus

Koestuspistokejärjestelmät – oikea ratkaisu jokaiseen tehtävään

Yhä useampia kytkentälaitteistoja ja liitäntöjä pitää tarkastaa säännöllisesti. FAME-koestuspistokejärjestelmät mahdollistavat näiden lisäkoestustöiden suorittamisen aikaa ja kustannuksia säästäen.

Koestuspistokejärjestelmät kokoavat monimutkaisia kytkentätapahtumia yhteen toiminnallisesti. Järjestelmät huolehtivat turvallisuudesta automaattisella, edeltävällä muuntajan oikosululla ja integroidulla kosketussuojauksella. FAME-koestuspistokejärjestelmät ovat moduulirakenteisia, joten ne voidaan mukauttaa optimaalisesti sovellukseesi sopiviksi. Lisäksi järjestelmissä käytetään standardisoituja CLIPLINE complete -silloitustarvikkeita. Näin järjestelmästä riippuen voidaan varmistaa muuntimen automaattinen oikosulkutoiminto koestusrimassa tai koestuspistokkeessa.
Koestusrimat ja lomittain asennetut koestusholkit säästävät tilaa. Lisäksi kaikissa koestuspistokejärjestelmissä on laajat merkintämahdollisuudet.

Koestuspistokejärjestelmien vertailu

Koestuspistokejärjestelmien vertailu
 • FAME 1
  Koestuspistokejärjestelmä, jossa käyttöpistoke ja muuntimen oikosulku koestusrimassa.

 • FAME 2
  Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestuspistokkeessa.

 • FAME 3 ja FAME 3 SL
  Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa.

 • FAME 3 RACK
  Koestuspistokejärjestelmä ilman käyttöpistoketta ja muuntimen oikosulkua koestusrimassa.

FAME 2- ja FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmien pakkokytkentäjärjestys

Pakkokytkentäjärjestys helppoon koestukseen

FAME 2- ja FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmien pakkokytkentäjärjestys vain yhdessä lohkossa

Jotta erilaiset kytkentätehtävät voidaan suorittaa oikeassa pakkokytkentäjärjestyksessä, koestuspistokejärjestelmissä käytetään kahta erilaista menetelmää.

FAME 2 -järjestelmän koestuspistokkeissa on kolme erilaista kosketinpituutta, joten kytkentäjärjestys voidaan suorittaa ajallisesti varmasti erotettuna yhdellä pistoliikkeellä.

FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä sen sijaan mahdollistaa pakkokytkentäjärjestyksen koestusrimassa, minkä ansiosta koestukset voidaan suorittaa aikaa säästäen vain yhdellä pistokkeella. Pakkokytkentäjärjestys toteutetaan koestusrimoissa kokoamalla rima yksittäisistä kontaktiosista. Riman asennuksessa voidaan siksi valita eri kontaktiosia, joilla on eri kytkentäpisteet. Esim. S-kontaktilla on myöhäinen kytkentäpiste ja lyhyt etäisyys liitäntäkontaktiin. Tämän vuoksi suurella viiveellä kytketään viimeisenä. S-kontaktiosan lisäksi järjestelmässä on M- ja L-kontaktiosia. M-kontaktiosilla on viivästetty ja L-kontaktiosilla aikainen kytkentäpiste.

FAME 1-, FAME 3- ja FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmät kokoavat yhteen kytkentätapahtumat eri lohkoissa, minkä vuoksi pakkokytkentäjärjestystä ei tarvita.

 FAME 3 -toiminnot

FAME 3 -toiminnot

Automaattisesti edeltävä muuntimen oikosulku

FAME-koestuspistokejärjestelmät voidaan oikosulkea nopeasti ja helposti releiden koestusta tai suojalaitteen vaihtamista varten. Sitä varten järjestelmästä riippuen virtamuuntaja oikosuljetaan koestusrimassa tai koestuspistokkeessa olevien vakiopistosiltojen kanssa. Näin tapahtuu helposti käynnistyvä edeltävä signaalin irtikytkentä.

FAME 2-, FAME 3- ja FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmien kääntökahvamekanismi

Kääntökahvamekanismi

FAME 2-, FAME 3- ja FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmien kääntökahvamekanismi

Koestuspistokejärjestelmien patentoitu kääntökahvamekanismi auttaa vetämään koestuspistokkeen tasaisesti ulos koestuslohkosta. Koestuspistokejärjestelmä mahdollistaa parhaan turvallisuuden laitteistolle ja käyttäjille pakkolukituksen ja siihen liittyvän hetkellisen, eri kytkentätiloihin pysähtymisen ansiosta.

Kun koestuspistoke on täysin kytketty paikalleen, se lukittuu varmasti koestusrimaan. Kaikki koestuskoskettimet on liitetty koestusrakenteen mukaisesti. Koestuspistoke irrotetaan kääntämällä kahvaa 45°, aina vasteeseen asti. Siten voit vetää pistoketta ulos väliasentoon saakka. Koestuspistokejärjestelmän virtamuuntajan koskettimet ovat jälleen liitettyinä suojalaitteeseen. Pistokkeen lukitus aukeaa vasta, kun kääntökahvan jousi siirtyy alkuperäiseen asentoonsa, jolloin koestuspistokejärjestelmän koestuspistoke voidaan vetää kokonaan ulos. Alkuperäiset signaaliyhteydet palautuvat.

FAME 3 SL -lukitusmekaniikka

FAME 3 SL -lukitusmekaniikka

FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmän lukitusmekanismi

FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmän koestuspistoke lukittuu automaattisesti, kun se työnnetään koestusrimaan. Koestuskoskettimet on liitetty varmasti koestusrakenteen mukaisesti. Koestuksen jälkeen lukitus voidaan avata oranssinvärisellä vivulla. Vetämällä pois koestuspistoke alkuperäiset koestuspistokejärjestelmän signaaliyhteydet palautuvat.

Koestuspistokejärjestelmien asennustapa: FAME-seinäkiinnitys

FAME-seinäkiinnitys

Koestuspistokejärjestelmien asennustapa

Erilaiset koestuspistokejärjestelmät voidaan asentaa eri tavoilla.

FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä kiinnitetään ruuveilla 19 tuuman asennuskehykseen. FAME 3 RACK -järjestelmän modulaarisuuden ansiosta koestusrimat voidaan toteuttaa kahdella telineyksiköllä, joissa on jopa seitsemän napaa, kolmella telineyksiköllä, joissa on jopa 12 napaa, ja neljällä telineyksiköllä, joissa on jopa 18 napaa. Valinnaisesti voit asentaa FAME RACK -koestuspistokejärjestelmän myös suoraan etupaneeleissa tai kytkentäkaappien ovissa oleviin aukkoihin 19 tuuman telineen ulkopuolelle.

FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmä on taas suunniteltu yksinomaan seinämäaukoille. Järjestelmässä on kaksi painiketta, joilla koestuspistokejärjestelmä voidaan lukita sopivaan aukkoon helposti ja nopeasti.

FAME 1-, FAME 2- ja FAME 3 -järjestelmät asennetaan samoin etupaneeleissa tai kytkentäkaappien ovissa oleviin aukkoihin. Siinä koestusrimat kiinnitetään aukkoihin patentoidun ruuvimekanismin avulla.

Turvallinen johtimien vienti FAME-koestuspistokejärjestelmään kytkentäkaapin ovessa

Turvallinen johtimien vienti FAME-koestuspistokejärjestelmään kytkentäkaapin ovessa

Turvallinen kaapelien vienti koestusrimoihin

Koestuspistokejärjestelmiin tulee olla usein pääsy ulkokautta valvontaa ja käyttöä varten. Siksi joitakin turva- ja ohjaustekniikan laitteita sekä koestusrimoja kiinnitetään kytkentäkaapin oveen.
Kaapeleiden ohjausjärjestelmän kääntövarren avulla johtimet, kaapelit ja johtosarjat voidaan asentaa erittäin helposti ja turvallisesti kytkentäkaapin oveen tai käännettäviin kiinnityskehyksiin. Säästää aikaa, koska patentoitu kiertonivel voidaan avata ja esivalmistellut kaapelit voidaan viedä läpi ilman työkaluja.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Modulaarisen FAME-koestuspistokejärjestelmän konfiguraattori

Konfiguroi yksilölliset FAME-koestuspistokejärjestelmät, joiden avulla virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toiminnan testaus on nopeaa ja helppoa.