Smart Traffic -ratkaisut

Smart Traffic Ratkaisut älykkäälle liikenneinfralle

Ilmastonmuutos ja globaali verkottuminen tuovat suuria haasteita liikenneinfralle. Liikkuvuuden mukavuuden ja liikenneturvallisuuden takaamisen lisäksi tulevaisuuden tieverkoston tulee olla ympäristöystävällisempi ja kestävän kehityksen mukainen. On tullut aika hyödyntää digitalisaatiota ja tekoälyä parempaan, innovatiiviseen tiedonkeruuseen ja liikenteen ohjaamiseen.

Phoenix Contact kehittää tulevaisuuden liikenteen tehokkaampaan ohjaamiseen ja verkottamiseen avoimia ja turvallisia järjestelmiä maa- ja vesiliikenneväyliä varten. Älykkäillä ratkaisuilla, kuten liikenteen valvonnalla tai valaistuksen ohjauksella urbaaneihin sovelluksiin luomme perustan älykkäälle liikenneinfralle.

Vähähiilinen ja vähemmän energiaa käyttävä liikenneinfrastruktuuri on ehdoton edellytys ympäristöystävälliselle talouskehitykselle. Digitekniikka ja älykkäät automaatioratkaisut vievät eteenpäin liikenteen panosta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Luo älykästä liikennettä kanssamme maailmanlaajuisesti.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Tieinfrastruktuurin digitalisaatio

Liikkuvuuden laatu on usein suoraan yhteydessä kaupungin tai alueen vetovoimaan. Jatkuvasti lisääntyvät liikennesuoritteet ja yhä monimutkaisemmat rakenteet vaativat älytiekonsepteja. Liikennevirran ja teiden kestävän kehityksen parantamiseksi tarjoamme digitaalisia ratkaisuja vaativiin liikennesuunnittelun, tunnelinrakennuksen ja liikenneteknisen varustelun projekteihin. Sen lisäksi, että siten parannamme liikennemuotojen energiatehokkuutta ja vähennämme ympäristökuormitusta, parannamme myös huomattavasti liikkuvuuden mukavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Vihreä liikennevalo

Liikennesuunnittelu Avoimet ja turvalliset järjestelmät ajatteleville kaduille.

CO2-päästöillä, melulla ja lisääntyneillä ruuhkilla on maailmanlaajuisesti laajalle ulottuvia seurauksia ihmiselle ja luonnolle. Tulevaisuudessa älykäs liikennesuunnittelu ja liikenne- ja ympäristötietojen käyttö on välttämätöntä. Digitaalisesti optimoitu liikennevirta lisää liikennemuotojen energiatehokkuutta, ja parantaa lisäksi myös kaupungin liikenneturvallisuutta.

Phoenix Contact kehittää älykkäitä liikennejärjestelmiä, jotka mahdollistavat automaattisen liikenteenohjauksen. Antureita sekä analysointi-, ennuste- ja tietojärjestelmiä käyttämällä tie voidaan liittää liikennesuunnitteluun tiedonsiirtoverkon kautta.

Valaistu puisto yöllä

Julkinen valaistus Katujen ja aukioiden tehokas ohjaus

Olemassa olevan valaistusinfran pitää vastata uusiin teknisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Keskipisteessä on katujen ja aukioiden turvallisuuden ja vetovoiman lisääminen. Kaupunkisuunnittelijat hakevat energiaa ja resursseja säästäviä ratkaisuja.

Älykäs valaistuksenohjaus tarjoaa valtavat mahdollisuudet energiatehokkuuteen, ja se varmistaa valaisimien kitkattoman ja yksilöllisesti sovitettavan käytön. Tuotevalikoimaan kuuluu sähkömekaanisia komponentteja, etäkäyttötekniikalla varustettuja ohjaus- ja tiedonsiirtokomponentteja sekä pilvipohjaisia valonhallintajärjestelmiä kaupunkikäyttöön.

Phoenix Contactin tunneliasiantuntijat tunnelissa

Tunneliteknologia Ratkaisut tunneli-infrastruktuurille

Tie-, rautatie- ja metrotunneleilla on tärkeä rooli tehokkaan ja kestävän liikkuvuuden kehittämisessä. Voimakkaasti lisääntyvät liikennesuoritteet ja yhä monimutkaisemmat rakenteet vaativat älykkäitä automaatioratkaisuja. Urbaani liikkuvuus ja liikenneturvallisuus ovat keskeisessä asemassa.

Phoenix Contact on luotettava ja kokenut kumppani vaativien tunneliautomaation projektien toteuttamisessa – ohjaustekniikan keskeisistä komponenteista anturien ja toimilaitteiden liitäntään, ylijännitesuojaukseen ja aina kattavaan turvakonseptiin saakka.

Vesiväylien digitalisaatio

Laivaväylien turvallinen ja luotettava käyttö pitää varmistaa jatkuvasti. Kansainväliset vesiväylät edellyttävät luotettavaa merkinantoa vaativissa ympäristöolosuhteissa, konedirektiivin mukaista turvallista ohjausta ja älykkäästi verkotettuja järjestelmiä. Smart Traffic -ratkaisuilla vesiväylien käytöstä ja rakentamisesta tulee läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja asiakasystävällisempää.

Vesiväylien turvallisen signaloinnin asiantuntijat veden äärellä

Sulkuporttijärjestelmät Turvallinen toiminta signalointivaloilla ja automaatiotekniikalla

Sulut ja avattavat sillat mahdollistavat tavaraliikenteen vesiväylillä. Kauas näkyvät signaalit ohjaavat liikennettä ja varmistavat, että alukset voivat reagoida ajoissa esteisiin, kuten siltoihin ja muihin rakenteisiin. Nykyaikaisen automaatiotekniikan avulla voidaan varmistaa turvallinen liikennevirta ilman ylimääräisiä hidasteita.

Phoenix Contact tarjoaa tuotteita ja järjestelmiä vesiväylien merkinantojärjestelmien täydelliseen automaatioon. Valikoima ulottuu haastavassa ympäristössä käytettävistä yksittäisistä LED-valoista aina kokonaisratkaisuun saakka. Älykkään vesiliikenteen hallinnan avulla toteutat turvallisen ympärivuorokautisen toiminnan ja vähennät juoksevia kuluja.

Vesiväyläinfrastruktuurin verkotuksen visualisointi

Antureiden verkotus Vesiliikenteen ympäristöolosuhteiden jatkuva seuranta

Äärimmäiset sääolosuhteet, kuten pitkäaikainen kuivuus tai äärimmäinen kylmyys asettavat esteitä laivaliikenteelle. Alenevan vedenpinnan tai jäätyneiden vesiväylien havaitsemisella ja niistä ilmoittamisella ajoissa voidaan välttää kriittisten tilanteiden syntymistä. Digitaaliset tiedot auttavat ratkaisemaan, onko tarpeen keskeyttää vesiliikenne vai voidaanko sitä jatkaa.

Ympäristövaikutuksia valvotaan tehokkaasti siihen sopivilla antureilla. Anturit toimittavat tärkeitä tietoja, kuten esimerkiksi veden korkeuden tai lämpötilan. Täydennettyinä sää- ja ilmastotiedoilla, jotka ennustavat vesiväylien olosuhteiden muutoksia, ryhdytään toimenpiteisiin älykkäiden toimintojen avulla. Standardisoidun verkotuksen avulla voidaan liittää yhteen sekä olemassa olevia, uusia että kauempana sijaitsevia antureita helposti ja vaivattomasti.

Tulevaisuuden vesiväylien tiedonsiirron perustan muodostavat anturiverkot, kuten LoRaWAN, ja mobiiliverkon standardit, kuten 5G, joilla varmistetaan aina tietoturvalle ja saatavuudelle asetettavat suuret vaatimukset.