Smart Traffic Liikennettä tehostamalla ja sen avoimuutta lisäämällä luomme vähähiilisen ja vähemmän energiaa kuluttavan liikenneinfran.

Henkilö älypuhelimen ja tabletin kanssa vesiväylän edessä

Digitekniikka ja älykkäät automaatioratkaisut vievät eteenpäin liikenteen panosta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Luo älykästä liikennettä kanssamme maailmanlaajuisesti.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Tieliikenne ja verkko

Tieto muuttaa liikkuvuuttamme

Liikkuvuuden laatu on usein suoraan yhteydessä kaupungin tai alueen vetovoimaan. Jatkuvasti lisääntyvät liikennesuoritteet ja yhä monimutkaisemmat rakenteet vaativat älykkäitä tie- ja vesiväyläkonsepteja.
Liikkumisen tehostamiseksi digitalisaatiota ja tekoälyä käytetään parempaan ja innovatiivisempaan tiedonkeruuseen ja liikenteen ohjaamiseen. Liikenneinfrastruktuurin tietopohjainen ohjaus ja verkottaminen ei johda ainoastaan liikennemuotojen energiatehokkuuden parantamiseen, vaan se parantaa myös liikkumismukavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Tehdään liikenneinfrasta älykästä

Ilmastonmuutos ja globaali verkottuminen tuovat suuria haasteita liikenneinfralle. Phoenix Contact kehittää avoimia ja turvallisia järjestelmiä liikennesuunnitteluun, tunnelien rakentamiseen ja liikennetekniikan laitteisiin. Tavoitteena on älykäs liikenneinfra, joka optimoi liikkuvuuden, parantaa ilmanlaatua, säästää ympäristöä ja välttää onnettomuuksia.

Sovellusalueet

Valaistu katu kaupungissa yöllä
Kaupunkiliikenne
Valaistu tunneli
Kahden henkilön välinen keskustelu signaalijärjestelmillä varustetun sulun luona
Valaistu katu kaupungissa yöllä

Olemassa olevan valaistusinfran pitää vastata uusiin teknisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Keskipisteessä on katujen ja aukioiden turvallisuuden ja vetovoiman lisääminen. Kaupunkisuunnittelijat hakevat energiaa ja resursseja säästäviä ratkaisuja.

Älykäs valaistuksenohjaus tarjoaa valtavat mahdollisuudet energiatehokkuuteen, ja se varmistaa valaisimien kitkattoman ja yksilöllisesti sovitettavan käytön. Tuotevalikoimaan kuuluu sähkömekaanisia komponentteja, etäkäyttötekniikalla varustettuja ohjaus- ja tiedonsiirtokomponentteja sekä pilvipohjaisia valonhallintajärjestelmiä kaupunkikäyttöön.

Lisätietoa katuvalaistuksesta
Kaupunkiliikenne

CO₂-päästöillä, melulla ja lisääntyneillä ruuhkilla on maailmanlaajuisesti laajalle ulottuvia seurauksia ihmiselle ja luonnolle. Tulevaisuudessa älykäs liikennesuunnittelu ja liikenne- ja ympäristötietojen käyttö on välttämätöntä. Digitaalisesti optimoitu liikennevirta lisää liikennemuotojen energiatehokkuutta, ja parantaa lisäksi myös kaupungin liikenneturvallisuutta.

Phoenix Contact kehittää älykkäitä liikennejärjestelmiä, jotka mahdollistavat automaattisen liikenteenohjauksen. Antureita sekä analysointi-, ennuste- ja tietojärjestelmiä käyttämällä tie voidaan liittää liikennesuunnitteluun tiedonsiirtoverkon kautta.

Lisätietoa älykkäästä liikennesuunnittelusta
Valaistu tunneli

Tie-, rautatie- ja metrotunneleilla on tärkeä rooli tehokkaan ja kestävän liikkuvuuden kehittämisessä. Voimakkaasti lisääntyvät liikennesuoritteet ja yhä monimutkaisemmat rakenteet vaativat älykkäitä automaatioratkaisuja. Urbaani liikkuvuus ja liikenneturvallisuus ovat keskeisessä asemassa.

Phoenix Contact on luotettava ja kokenut kumppani vaativien tunneliautomaation projektien toteuttamisessa – ohjaustekniikan keskeisistä komponenteista anturien ja toimilaitteiden liitäntään, ylijännitesuojaukseen ja aina kattavaan turvakonseptiin saakka.

Lisätietoa aiheesta Digital Tunnel
Kahden henkilön välinen keskustelu signaalijärjestelmillä varustetun sulun luona

Kansainväliset vesiväylät edellyttävät luotettavaa merkinantoa vaativissa ympäristöolosuhteissa, konedirektiivin mukaista turvallista ohjausta ja älykkäästi verkotettuja järjestelmiä. Smart Traffic -ratkaisuilla vesiväylien käytöstä ja rakentamisesta tulee läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja asiakasystävällisempää.

Phoenix Contact tarjoaa tuotteita ja järjestelmiä vesiväylien merkinantojärjestelmien täydelliseen automaatioon. Valikoima ulottuu haastavassa ympäristössä käytettävistä yksittäisistä LED-valoista aina kokonaisratkaisuun saakka. Älykkään vesiliikenteen hallinnan avulla toteutat turvallisen ympärivuorokautisen toiminnan ja vähennät juoksevia kuluja.

Lisätietoa vesiväylien turvallisista signaalijärjestelmistä