Kaupungin kadut yövalaistuksessa ja älykkään kaupungin verkottamisen visualisoinnin kuvakkeet

Smart City Konseptit ja ratkaisut tulevaisuuden älykaupungeille

Digitalisaatio ja uudet tekniikat etenevät kaupungeissa, kunnissa ja yhteisöissä ja tarjoavat konsepteja urbaanin elinympäristön kehittämiseen. Lisääntyvä tilan tarve, suurempi liikennemäärä, jätehuotoon liittyvät pullonkaulat sekä ilmansaasteet ja melu asettavat kaupungeille uusia haasteita ja vaativat konsepteja älykästä infrastruktuuria varten.

Teknologian sekä älykkäiden järjestelmien ja prosessien yhteistyö mahdollistaa konseptit viihtyisän ja turvallisen tulevaisuuden kaupungin luomiseen. Integroidulla ja verkotetulla tieto- ja tiedonsiirtotekniikalla Phoenix Contact edistää kaupunkien jäsenneltyä muutosprosessia älykaupungeiksi. Hyödynnä sovellusten ja teknologian asiantuntemustamme Smart City -konseptien toteuttamiseen.

Matkalla asumiskelpoisempiin kaupunkeihin Kaikkien resurssien ja tietojen tehokas käyttö

Digitaalinen muutos älykkäisiin kaupunkeihin raivaa tietä huomisen kestävälle ja turvalliselle kaupungille – All Electric Societyn tulevaisuudenkuvaa vastaavasti. Smart City -sovelluksilla on ratkaiseva rooli verkottavana linkkinä yhteiskunnan ja digitalisaation välillä.

Vain jatkuvalla verkottamisella ja kaikkien saatavilla olevien tietolähteiden käytöllä asuinympäristöistä tulee oikeasti älykkäitä. Näihin tietoihin perustuvilla älypalveluilla ja IoT-laitteiden käytöllä aikaansaadaan tarvittava tietojen läpinäkyvyys. Toteuta kanssamme kustannus- ja resurssitehokkaita Smart City -projekteja. Näin kaupunkisi pysyy pitkäjänteisesti vetovoimaisena asukkaille ja yrityksille.

Kaikki samalta toimittajalta Smart City -projektiisi: yleiskäyttöinen PLCnext Technologyyn perustuva Smart City Box, pilvipohjainen IoT-alusta Grovez.io, kattavat palvelut ja ohjelmistoratkaisut yksilöllisiin tarpeisiisi. Neuvomme sinua mielellämme!

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte
Video Smart City Box
Smart City Box – viihtyisät ja ekologisesti kestävät asuinympäristöt MovingImage

IoT-ratkaisu Smart City Box ​ Helppo digitalisoinnin aloitus

Smart City Box on yleiskäyttöinen elementti kaupunkien ja maaseudun infrastruktuurin digitalisointiin. Solmukohtana se tarjoaa pohjan monenlaisten ympäristöantureiden verkottamiseen esineiden internetin (Internet of Things, IoT) kanssa ja mahdollistaa älykkäiden sovellusten toteuttamisen. Tämä konsepti tarjoaa käyttäjilleen monipuolisia käyttömahdollisuuksia yksinkertaisesta ympäristötietojen siirrosta ja älykkäästä katuvalaistuksesta aina tekoälypohjaiseen liikennetietojen rekisteröintiin ja ohjaukseen.

PLCnext Technologyn ja Fraunhofer IOSB-INA:n logot

Yhteistyö- ja tutkimusprojektit Tekoälypohjaiset sovellukset kaupunkien älykkääseen tulevaisuuteen

Nykyään kehitetään lukuisia uusia, tulevaisuuteen suuntaavia sovelluksia, jotka tuovat edistystä ja hyötyjä ihmisten ja yhteisön elämään. Yhteistyössä Fraunhofer IOSB-INA:n kanssa Phoenix Contactilla kehitetään tekoälytoiminnoilla varustettuja ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan elämää olennaisesti.

Esimerkki syväoppimissovelluksesta (Deep Learning) on optisten antureiden avulla suoritettava ajoneuvolaskenta. PLCnext Technology -ekosysteemin PLCnext Control -laitteisto siirtää kuvatiedot käsiteltyinä ja anonymisoituina pilveen. Näin kaupungin liikennevirta voidaan optimoida pitkäjänteisesti.

Toimintakentät älykkäitä asuinympäristöjä varten Vaikuta älykkäällä infrastruktuurilla aktiivisesti edistymiseen

Rakennus sisäpuolelta, kuvakkeet älykkäästi verkotetun rakennuksen visualisointiin
Kaupunki lintuperspektiivistä ja kuvakkeet älykkään kaupungin verkotetun liikenteen visualisointiin
Vettä ja älykkään vesihuollon visualisoinnin kuvakkeet
Rakennus sisäpuolelta, kuvakkeet älykkäästi verkotetun rakennuksen visualisointiin

Älykkäät rakennukset ovat tulevaisuudessa kiinteä osa älykkäitä kaupunkeja. Kun rakennukset verkotetaan ja integroidaan älykkäästi kokonaiskonseptiin, ne voivat edistää tehokkaan, kestävän ja taloudellisen kaupunkikonseptin syntymistä esimerkiksi toimimalla energiansyötön varastoivina tai kuluttavina yksiköinä.

IoT-pohjainen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä yhdistää rakennuksen digitalisoinnin kannalta keskeiset elementit yhdelle älykkäälle alustalle. Näin mahdollistetaan erilaisten kiinteistöjen ohjaus ja valvonta paikasta riippumatta.

Lisätietoa Smart Building -konseptista
Kaupunki lintuperspektiivistä ja kuvakkeet älykkään kaupungin verkotetun liikenteen visualisointiin

Hyvä ilmanlaatu ja siihen sovitettu liikenne ovat asuinkelpoisen kaupungin perusta. Smart City -konseptiin sovitettu liikenne on tärkeä pohja kaupungissa elämiselle ja työskentelylle. Tavoitteena on ympäristön suojeleminen esimerkiksi vähentämällä päästöjä, säästämällä luonnonvaroja ja samanaikaisesti kaikkien liikenteen käyttäjien turvallisuuden lisääminen.

Järjestelmiemme ja ratkaisujemme avulla voit kerätä ajantasaisia tietoja ja sovittaa ne älykkäillä automaatiojärjestelmillä kaupungin tarpeisiin.
Tämä uusi läpinäkyvyys on yhdessä liikenteen aktiivisen ohjaamisen tai älykkään katuvalaistuksen kanssa tärkeä osa matkalla turvalliseen ja kestävään liikkuvuuteen.

Lisätietoa Smart Traffic -konseptista
Vettä ja älykkään vesihuollon visualisoinnin kuvakkeet

Älykkääseen maailmaan kuuluu myös arvokkaimman luonnonvaramme, veden, älykäs käyttö. Nykyaikaisissa vesilaitoksissa ei virtaa ainoastaan vettä, vaan myös suuria määriä tietoa.

Smart Water -ratkaisumme käyttävät näitä tietoja ja auttavat parantamaan vesihuoltoa, veden käyttöä ja jätevedenkäsittelyä. Erilaisia tietoja yhdistämällä ja analysoimalla voidaan valvoa ja ohjata monimutkaisia ja tärkeitä infrastruktuureja reaaliaikaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Prosessien optimointia varten käytetään myös ulkoisia tietoja, kuten odotettuja sademääriä, IoT-sovellusten kautta. Avoimet ja joustavat järjestelmät säästävät resursseja ja tarjoavat vesiyhtiöille varmuutta suunnitteluun.

Lisätietoa Smart Water -konseptista