Kaupungin kadut yövalaistuksessa ja älykkään kaupungin verkottamisen visualisoinnin kuvakkeet

Smart City Konseptit ja ratkaisut tulevaisuuden älykaupungeille

Digitalisaatio ja uudet tekniikat etenevät kaupungeissa, kunnissa ja yhteisöissä ja tarjoavat konsepteja urbaanin elinympäristön kehittämiseen. Lisääntyvä tilan tarve, suurempi liikennemäärä, jätehuotoon liittyvät pullonkaulat sekä ilmansaasteet ja melu asettavat kaupungeille uusia haasteita ja vaativat konsepteja älykästä infrastruktuuria varten.

Teknologian sekä älykkäiden järjestelmien ja prosessien yhteistyö mahdollistaa konseptit viihtyisän ja turvallisen tulevaisuuden kaupungin luomiseen. Integroidulla ja verkotetulla tieto- ja tiedonsiirtotekniikalla Phoenix Contact edistää kaupunkien jäsenneltyä muutosprosessia älykaupungeiksi. Hyödynnä sovellusten ja teknologian asiantuntemustamme Smart City -konseptien toteuttamiseen.

Smart City käsittää kaikki sovellusalueet, jotka auttavat tekemään kaupungista älykkäämmän ja miellyttävämmän elää. Konseptit älykkään kaupungin kehittämiseen perustuvat digitaalisiin tekniikoihin ja kestäviin ratkaisuihin toimittajille, rakennuksille ja liikenteelle. Phoenix Contact on tukenasi matkalla kaupunkien älykkääseen tulevaisuuteen.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Konseptit älykkään kaupungin kaikkien sektoreiden älykkääseen yhdistämiseen

Smart City on yhdistelmä useista rakennusten, infrastruktuurin ja liikenteen sektoreista. All Electric Societyn tulevaisuudenkuva perustuu eri sektoreiden älykkääseen yhdistämiseen. Kestävän tulevaisuuden perustana on energian tuottajan ja kuluttajan välisen vaihdon yhteen sovittaminen. Smart Cityn verkottaminen kaikki sektorit kattavaksi vaatii teknologioiden, älykkäiden järjestelmien ja prosessien yhteistoiminnan lisäksi tulevaisuuteen suuntautuvaa automaatio- ja tiedonsiirtotekniikkaa.

Rakennus sisäpuolelta, kuvakkeet älykkäästi verkotetun rakennuksen visualisointiin

Rakennusautomaation digitalisaatio

Smart Building Itseoptimoituva rakennus Smart Cityn kiinteänä osana

Älykkäät rakennukset ovat tulevaisuudessa kiinteä osa älykkäitä kaupunkeja. Kun rakennukset verkotetaan ja integroidaan älykkäästi kokonaiskonseptiin, ne voivat edistää tehokkaan, kestävän ja taloudellisen kaupunkikonseptin syntymistä esimerkiksi toimimalla energiansyötön varastoivina tai kuluttavina yksiköinä.

IoT-pohjainen Emalytics-rakennustenhallintajärjestelmä yhdistää rakennuksen keskeiset elementit yhdelle älykkäälle alustalle ja mahdollistaa erilaisten kiinteistöjen ohjauksen ja valvonnan paikasta riippumatta.

Kaupunki lintuperspektiivistä ja kuvakkeet älykkään kaupungin verkotetun liikenteen visualisointiin

Liikenneinfran digitalisointi

Smart Traffic Älykkäästi verkotettu liikenne

Hyvä ilmanlaatu ja siihen sovitettu liikenne ovat asuinkelpoisen kaupungin perusta. Smart City -konseptiin sovitettu liikenne on tärkeä pohja kaupungissa elämiselle ja työskentelylle. Tavoitteena on ympäristön suojeleminen esimerkiksi vähentämällä päästöjä, säästämällä luonnonvaroja ja samanaikaisesti kaikkien liikenteen käyttäjien turvallisuuden lisääminen.

Järjestelmiemme ja ratkaisujemme avulla voit kerätä ajantasaisia tietoja ja sovittaa ne älykkäillä automaatiojärjestelmillä kaupungin tarpeisiin.
Tämä uusi läpinäkyvyys on yhdessä liikenteen aktiivisen ohjaamisen tai älykkään katuvalaistuksen kanssa tärkeä osa matkalla turvalliseen ja kestävään liikkuvuuteen.

Vettä ja älykkään vesihuollon visualisoinnin kuvakkeet

Vesi- ja jätevesihuollon digitalisointi

Smart Water Älykäs vesihuolto

Älykkääseen maailmaan kuuluu myös arvokkaimman luonnonvaramme, veden, älykäs käyttö. Nykyaikaisissa vesilaitoksissa ei virtaa ainoastaan vettä, vaan myös suuria määriä tietoa.

Smart Water -ratkaisumme käyttävät näitä tietoja ja auttavat parantamaan vesihuoltoa, veden käyttöä ja jätevedenkäsittelyä. Erilaisia tietoja yhdistämällä ja analysoimalla voidaan valvoa ja ohjata monimutkaisia ja tärkeitä infrastruktuureja reaaliaikaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. Prosessien optimointia varten käytetään myös ulkoisia tietoja, kuten odotettuja sademääriä, IoT-sovellusten kautta. Avoimet ja joustavat järjestelmät säästävät resursseja ja tarjoavat vesiyhtiöille varmuutta suunnitteluun.

Yhteistyökumppanit ja projektit

Phoenix Contact osallistuu älykkäisiin kaupunkeihin liittyviin yhteistyö- ja tutkimusprojekteihin. Siten voimme osoittaa, mitä älykäs kaupunki tarkoittaa käytännössä. Digitalisaatiosta on kaupungeille etua ehdottomasti jo nyt.

Logo: Lemgo Digital ja Fraunhofer IOSB-INA

Kaupunki mukana digilaboratoriossa

Digitaalinen muutos pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa Kaupunki mukana digilaboratoriossa

Suurkaupunkien lisäksi myös pienet ja keskisuuret kaupungit voivat hyötyä älykkäistä ja digitaalisista ratkaisuista. Siksi Fraunhofer IOSB-INA on ylläpitänyt toukokuusta 2018 alkaen IoT-Reallabor Lemgo Digitalia avoimena innovaatioalustana pienten ja keskisuurten kaupunkien digitaaliselle muutokselle.

Fraunhoferia tukevat tässä aloitteessa muiden kumppanien lisäksi OWL:n tekninen korkeakoulu ja Nordrhein-Westfalenin osavaltio.
Yritykset, IoT-startupit, kunnat ja tutkimuslaitokset hyödyntävät tätä infrastruktuuria voidakseen kehittää yhdessä arjen asiantuntijoiden eli asukkaiden kanssa innovatiivisia tuotteita ja tietopohjaisia palveluita liikkuvuuden, vähittäiskaupan ja ympäristön alalle.

Vanha hansakaupunki Lemgo toimii tässä esikuvana Nordrhein-Westfalenin yli 180 keskisuurelle kaupungille, joissa asuu puolet väkirikkaimman osavaltion kaikista ihmisistä. Siksi useat vastaavanlaiset Nordrhein-Westfalenin kunnat ja koko Saksa voivat hyötyä Lemgo Digitalin digitaalisen agendan tuomasta kehityksestä ja digitalisointiprojektien tuloksista.

Phoenix Contactin työntekijä katulampun asennustöissä

Turvallinen tiedonsiirto valaisimesta valonhallintajärjestelmään saakka

Katuvalaistusprojekti

Katuvalaistus tuo kaupunkiin turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tulevaisuuden valaistus on älykästä, jotta se täyttää asukkaiden tarpeet. Älykäs valaistus mukautuu olosuhteisiin, kuten pimeään, sateeseen ja sumuun. Sitä voidaan säätää samanaikaisesti myös suojateille, asuinalueille tai jalankulkualueille sopivaksi.

Phoenix Contact on modernisoinut katuvalaistusta Lemgo Digitalin laboratoriossa yhteistyössä kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Olemassa oleva kaapelointi voitiin säilyttää käyttämällä langatonta LoRaWAN-tekniikkaa. Valaisimien yksilöllisen himmentämisen lisäksi voidaan lukea myös muita valaisimen tietoja, kuten esimerkiksi käyttö- tai tilatietoja.

Uuteen tekniikkaan siirtyminen mahdollistaa jatkuvan tehonsyötön pylvääseen ja siten myös muiden antureiden infrastruktuuriin, kuten kamerajärjestelmille tai ympäristöantureille. LoRaWAN-verkon rakentaminen tekee mahdolliseksi myös kaupungin muiden antureiden, kuten pysäköintialueiden antureiden liittämisen samaan verkkoon. Siten LoRaWAN-verkosta ja valaisinpylväästä tulee tärkeä osa digitaalista muutosta.