Prosessiteollisuus ylhäältä päin sekä prosessiautomaatiota koskevat visualisoinnit

Prosessiautomaatio Enhanced Connectivity for Smart Production

Erittäin monitahoisten prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien tulee vastata äärimmäisissäkin olosuhteissa jatkuvasti kasvaviin suurta turvallisuutta, käytettävyyttä, luotettavuutta ja parempaa tehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmien ja prosessien yhtenäinen digitalisaatio tukee näihin haasteisiin vastaamisessa.

Tutustu avoimiin, turvallisiin ja skaalattaviin digitalisaation, tuotteiden ja tekniikoiden ratkaisuihimme, joiden avulla liität kentän datakeskukseen. Siten optimoit kestävästi tuotannon ja hankintaketjun läpinäkyvyyden ja tehokkuuden.

Yksilölliset ratkaisut prosessiteollisuuteen

Tietojen kerääminen, siirtäminen ja käsittely: hyödynnä räätälöityjä liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan ratkaisujamme tuotantojärjestelmiesi ja niiden infrastruktuurin digitalisointiin, valvontaan ja modernisointiin.

Kaksi henkilöä valvovat prosessilaitteistoa valvontatilassa

Pidä prosessilaitteistoa kokonaisuudessaan silmällä valvontatilasta käsin.

Asset Monitoring Tehokkuuden ja järjestelmäkäytettävyyden parantaminen älykkäillä seuranta- ja valvontaratkaisuilla

Paranna henkilöiden ja järjestelmien turvallisuutta, vältä odottamattomat seisokkiajat tai huolehdi ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimusten toteutumisesta. Käyttötiedot, energiamäärät tai hälytysilmoitus - me laadimme optimaalisen konseptin kentän tietojen keräämiseen ja siirtämiseen ja toimitamme nämä tiedot oikeaan paikkaan. Hätäsuihkut, tuotantolaitoksen valvonta tai tuotantojärjestelmän digitaalisen kuvan muodostaminen - tutustu esimerkkeihin monitorointiratkaisuistamme eri järjestelmäalueille.

Tuulienergia-, aurinkoenergia- ja elektrolyysijärjestelmä

Ratkaisut sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon Power-to-X-teollisuudessa.

Power to X Power to X -teknologialla All Electric Societyyn

Tee tuotannosta energia- ja resurssitehokasta avoimilla ja turvallisilla digitalisointiratkaisuilla sekä innovatiivisilla tuotteilla. Olemme tukenasi Power to X -prosessien automatisoinnissa, sähköistämisessä ja digitalisoinnissa.

Ratkaisujamme käytetään jo tänään perinteisessä prosessiteollisuudessa. Lue lisää siitä, kuinka lukuisat käyttötapauksemme täyttävät myös vetyteollisuudelle asetetut vaatimukset.

Virtuaalinen prosessijärjestelmä
Avoimet ja turvalliset digitalisaatioratkaisut
Miten prosessiteollisuuden digitalisaatio voi onnistua? Tutustu virtuaalisessa prosessijärjestelmässämme Enhanced Connectivity for Smart Production -moton mukaisiin ratkaisuihin ja nopeuta laitteistosi digitalisaatiota.
Virtuaalinen prosessijärjestelmämme
Virtuaalinen prosessijärjestelmä

Teknologiat

Asiantuntemuksemme järjestelmiesi avoimeen ja turvalliseen verkottamiseen prosessiautomaatiossa.

Tuotteet

Yksilölliset ratkaisut prosessiautomaatioon luotettavien tuotteiden pohjalta.

Ohjausjärjestelmän kytkentäkaappi, jossa VIP-siirtomoduulit ja järjestelmäkaapelit

Räätälöidyissä ratkaisuissamme kaikki kattavan tuotevalikoiman komponentit toimivat saumattomassa yhteistyössä.

Tyypillisiin säätö-, monotorointi- ja optimointitehtäviin tarjoamme erilaisia liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan tuotteita ja ratkaisuja. Näin pystyt keräämään, siirtämään ja käsittelemään tietoja luotettavasti.

Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluu riviliitinjärjestelmiä, nykyaikaisia liitäntätekniikoita, järjestelmäkaapelointia, erilaisia ohjausjärjestelmiä, teholähteitä, UPS-järjestelmiä, elektronisia moottorinhallintajärjestelmiä, pumpun- tai moottorinvalvontaa ja etä-I/O-moduuleja. Lisäksi tarjoamme kenttäväylä- ja Ethernet-verkkoja sekä langattomia ratkaisuja ja pilviyhteyksiä.

Lataa tästä lisätietoja tuotteistamme prosessiteollisuuteen.

Toimialat keskipisteessä

Jokaista alaa koskevat omat vaatimukset. Asiantuntijoista koostuva verkostomme, jolla on toimiala- ja maakohtaista kokemusta, tarjoaa sinulle luotettavaa tukea.

Mies öljyn ja kaasun kuljetinlaitteiston luona

Ratkaisut öljylle ja kaasulle

Öljyn ja kaasun tuotannosta kuljetukseen ja sen työstöön asti kuljemme rinnallasi siirtymisessä digitaalisiin ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottaviin järjestelmiin myös äärimmäisissä olosuhteissa. Digitaalista öljykenttää koskevat ratkaisumme perustuvat avoimeen ohjausympäristöön ja mahdollistavat nopeammat ja edullisemmat diagnoosit sekä tehokkaamman seurannan.

Mies ja langaton laite prosessijärjestelmän luona

Kemian ja lääkealan ratkaisut

Tarjoamme teknologiaa ja konsepteja teollisuuspuistojen, tuotantojärjestelmien ja pakkaamoiden digitalisointiin. Uudet, avoimeen ohjausympäristöön perustuvat valvonta- ja seurantaratkaisut mahdollistavat uusia tapoja järjestelmäkäytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseen.

Paperin- ja selluloosantuotanto

Muu prosessiteollisuus

Avoimet, turvalliset ja skaalattavat ratkaisut ovat siirrettävissä myös muille prosessiteollisuuden aloille. Niitä ovat esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuus, selluloosa- ja paperiteollisuus sekä sementtiteollisuus.

Laajalla toimialan asiantuntemuksellamme ja monivuotisella kokemuksellamme prosessiteollisuudesta kehitämme sovelluksiasi varten tekniikoita ja konsepteja, jotka perustuvat laitteistojen ja ohjelmistojen avoimiin standardeihin.

Asiakasreferenssit

Tutustu siihen, miksi prosessiteollisuuden alan asiakkaamme ovat valinneet ratkaisujen toimittajaksi Phoenix Contactin.

Ratkaisut prosessiautomaatioon
Ratkaisut prosessiautomaatioon YouTube

Järjestelmän käytettävyyden ja turvallisuuden parantaminen Braskem Idesassa

"Phoenix Contactin ratkaisut auttavat parantamaan järjestelmän turvallisuutta."Näin sanoo Enrique de Dios, Meksikossa sijaitsevan Braskem Idesan työnjohtaja.

Tutustu videon avulla tarkemmin yhteistyöhömme muovimateriaalien valmistajan, Braskem Idesan kanssa. Seurantaratkaisujemme käyttö parantaa tuotantojärjestelmien käytettävyyttä ja kilpailukykyä.