Prosessiteollisuus ylhäältä päin sekä prosessiautomaatiota koskevat visualisoinnit

Prosessiautomaatio Enhanced Connectivity for Smart Production

Erittäin monitahoisten prosessiteollisuuden tuotantojärjestelmien tulee vastata äärimmäisissäkin olosuhteissa jatkuvasti kasvaviin suurta turvallisuutta, käytettävyyttä, luotettavuutta ja parempaa tehokkuutta koskeviin vaatimuksiin. Järjestelmien ja prosessien yhtenäinen digitalisaatio tukee näihin haasteisiin vastaamisessa.

Tutustu avoimiin, turvallisiin ja skaalattaviin digitalisaation, tuotteiden ja tekniikoiden ratkaisuihimme, joiden avulla liität kentän datakeskukseen. Siten optimoit kestävästi tuotannon ja hankintaketjun läpinäkyvyyden ja tehokkuuden.

Yksilölliset ratkaisut prosessiteollisuuteen

Tietojen kerääminen, siirtäminen ja käsittely: hyödynnä räätälöityjä liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan ratkaisujamme tuotantojärjestelmiesi ja niiden infrastruktuurin digitalisointiin, valvontaan ja modernisointiin.

Kaksi henkilöä valvovat prosessilaitteistoa valvontatilassa

Pidä prosessilaitteistoa kokonaisuudessaan silmällä valvontatilasta käsin.

Asset Monitoring Tehokkuuden ja järjestelmäkäytettävyyden parantaminen älykkäillä monitorointi- ja valvontaratkaisuilla

Paranna henkilöiden ja järjestelmien turvallisuutta, vältä odottamattomat seisokkiajat tai huolehdi ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimusten toteutumisesta: käyttötiedot, energiamäärät tai hälytysilmoitukset - me laadimme optimaalisen konseptin kentän tietojen keräämiseen ja siirtämiseen ja toimitamme ne oikeaan paikkaan. Hätäsuihkut, tuotantolaitoksen valvonta tai tuotantojärjestelmän digitaalisen kuvan muodostaminen - tutustu esimerkkeihin monitorointiratkaisuistamme eri järjestelmäalueille. Laadimme mielellämme yksilöllisen ratkaisukonseptin, joka soveltuu järjestelmäsi tilanteeseen.

Katso tästä lisätietoja yhteysratkaisuistamme älykkäisiin monitorointi- ja valvontajärjestelmiin.

Teknologiat

Asiantuntemuksemme järjestelmiesi avoimeen ja turvalliseen verkottamiseen prosessiautomaatiossa.

Tuotteet

Yksilölliset ratkaisut prosessiautomaatioon luotettavien tuotteiden pohjalta.

Ohjausjärjestelmän kytkentäkaappi, jossa VIP-siirtomoduulit ja järjestelmäkaapelit

Räätälöidyissä ratkaisuissamme kaikki kattavan tuotevalikoiman komponentit toimivat saumattomassa yhteistyössä.

Tyypillisiin säätö-, monotorointi- ja optimointitehtäviin tarjoamme erilaisia liitäntä-, tiedonsiirto- ja automaatiotekniikan tuotteita ja ratkaisuja. Näin pystyt keräämään, siirtämään ja käsittelemään tietoja luotettavasti.

Kattavaan tuotevalikoimaamme kuuluu riviliitinjärjestelmiä, nykyaikaisia liitäntätekniikoita, järjestelmäkaapelointia, erilaisia ohjausjärjestelmiä, teholähteitä, UPS-järjestelmiä, elektronisia moottorinhallintajärjestelmiä, pumpun- tai moottorinvalvontaa ja etä-I/O-moduuleja. Lisäksi tarjoamme kenttäväylä- ja Ethernet-verkkoja sekä langattomia ratkaisuja ja pilviyhteyksiä.

Lataa tästä lisätietoja tuotteistamme prosessiteollisuuteen.

Asiakasreferenssit

Tutustu siihen, miksi prosessiteollisuuden alan asiakkaamme ovat valinneet ratkaisujen toimittajaksi Phoenix Contactin.