Asset Monitoring prosessiteollisuuteen

Ovatko kaikki prosessijärjestelmiesi optimointia koskevat tiedot jatkuvasti käytettävissäsi? Pystytkö reagoimaan nopeasti omaisuutesi tai järjestelmän komponenttien häiriöihin tai käyttökatkoksiin?

Brownfield-järjestelmien valvonnasta tulee yhä tärkeämpää. Lue whitepaper-julkaisustamme, miten voit parantaa olemassa olevan järjestelmäsi käytettävyyttä ja vähentää huollon tarvetta.

Pyydä whitepaper-julkaisu
Kaksi miestä valvovat prosessijärjestelmiä valvontatilassa

Älykkäiden seuranta- ja valvontaratkaisujen yhteydet

Käyttötiedot, energiamäärät tai hälytysilmoitus - me laadimme optimaalisen konseptin kentän tietojen keräämiseen ja siirtämiseen ja toimitamme nämä tiedot oikeaan paikkaan.

Läpinäkyvä järjestelmän yleisnäkymä valvomossa

Läpinäkyvästä järjestelmän yleisnäkymästä saat tarkan kuvan työnkuluista, huollon tarpeesta tai huomaamattomista tehonhäviöistä.

Prosessidatan käyttäminen älykkäästi

Prosessilaitosten ylläpitäjien haasteena on optimaalisen huollon toteuttaminen mahdollisimman vähäisillä resursseilla sekä yhä suurempien toiminnallisten, normatiivisten ja energiaan liittyvien vaatimusten täyttäminen ja käyttökustannusten alentaminen. Ratkaisu tähän on vaiheittainen digitalisaatio. Siihen tarvittavien kentän tietojen kerääminen ja siirtäminen on monimutkaista, eikä se saa heikentää toiminnan turvallisuutta.

Hyödynnä järjestelmän tehokasta toimintaa varten saatavilla olevia kentän prosessitietoja avoimien, turvallisten ja skaalautuvien yhteys- ja tietoliikenneratkaisujemme avulla.

Kenttäyhteydet prosessiteknisessä järjestelmässä

Edut

  • Käyttötapausten toteutus edullisesti avoimilla, skaalattavilla ratkaisuilla
  • Yhtenäiset ratkaisut tiedonkeruusta kohteeseen saakka järjestelmästä riippumattomalla tiedonsiirtotekniikalla
  • Lisäarvopalvelujen käyttö IoT-alustoilla - kentän yhdistettävyys OT-tasolta IT-tasolle
  • Kestävät järjestelmät monivuotisen toimialaosaamisen ja edistyksellisten standardien, kuten NAMUR Open Architecturen (NOA) ansiosta
Whitepaper-julkaisu
Brownfield-järjestelmien valvonta
Tutustu whitepaper-julkaisumme avulla mm. esimerkkeihin valvontaratkaisuista, joilla vähennetään käyttökatkoksia tai huollon tarvetta. Lisäksi saat lisätietoa järjestelmän varusteiden merkitsemisestä RFID-transpondereilla langattomassa verkossa kunnossapitotöiden helpottamiseksi. Saat myös katsauksen NAMUR Open Architectureen (NOA).
Pyydä whitepaper-julkaisu
Whitepaper-julkaisun esikatselu - Brownfield-järjestelmien valvonta

Kentän yhdistettävyys OT:n ja IT:n välillä

Jotta OT ja IT yhdistyvät toisiinsa saumattomasti, muunnamme kenttäväyläprotokollia ja I/O-tietoja IT-kelpoiseksi syntaksiksi. Näitä tietoja voidaan sitten käyttää lisäpalveluita, kuten ennakoivaa huoltoa, digitaalisen kaksosen kokoonpanoa tai kestävää prosessin optimointia varten.

Yhtenäisen datavirran visualisointi prosessiteollisuuden järjestelmässä

OT- ja IT-tason saumaton yhdistäminen lisää tuotantojärjestelmien tuottavuutta ja käytettävyyttä.

Kattava datavirta OT- ja IT-tason välillä

Koska tuotantojärjestelmät ovat erilaisia käyttöajan, automaatioasteen ja sähköistyksen suhteen, tiedonkeruuta ja -siirtoa varten tarvitaan yksilöllisiä konsepteja.

HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, kaapelilla tai langattomasti: monipuolisilla tiedonsiirtoratkaisuillamme kehitämme yhdessä kanssasi oikean konseptin tarvittavien kenttätietojen helppoon lukemiseen, siirtämiseen ja käsittelyyn.

Analoginen ja digitaalinen prosessijärjestelmä
KROHNEn, Software AG:n ja Phoenix Contactin OT-IT-Bridge-ratkaisu YouTube

Lisää tehokkuutta ja turvallisuutta

Modernit arkkitehtuurikonseptit, kuten NAMUR Open Architecture ja ammattimainen OT-IT-integraatio tarjoavat yhteisen perustan Industry 4.0 -projektien toteuttamiseen yhtenäisesti eri osastojen välillä sekä tietoturvallisuuteen kohdistuvien suurten vaatimusten täyttämiseen. OT-IT-integraatio on pohja tehokkaalle prosessijärjestelmien digitalisoinnille. Se auttaa kehittämään alan kilpailukykyä kansainväliseen kilpailuun nähden.

KROHNE:n, Software AG:n ja Phoenix Contactin OT-IT-Bridge-ratkaisun avulla voidaan siirtää tietoja turvallisesti kenttätasolta IT-tasolle ilman, että se haittaa prosessinohjausta.

Käyttöesimerkkejä prosessiteollisuudessa

Tutustu esimerkkeihin seurantaratkaisuistamme, joiden avulla lisätään henkilöiden ja järjestelmien turvallisuutta, vältetään toimintahäiriöitä tai täytetään ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset.

Digitalisaatio avaa uusia seurantaratkaisuja

Prosessijärjestelmissä on useita älykkäitä kenttäväylä- ja HART-kykyisiä mittauslaitteita, jotka tuottavat yhä enemmän dataa. Perinteisessä automaatiopyramidissa käyttäjällä on harvoin pääsyä näihin tietoihin. NAMUR Open Architecture tuo nämä tiedot saataville ja tuottaa siten lisäarvoa prosessiteollisuudelle digitalisaatiosta.

NAMUR Open Architecture (NOA) Uusien seurantakonseptien yhdistäminen NOA:an

Automaatiopyramidi täydennettynä NAMUR Open Architecturella (NOA)
Automaatiopyramidi täydennettynä NAMUR Open Architecturella (NOA)
NOA-konseptin toteutuksen topologinen rakenne
Automaatiopyramidi täydennettynä NAMUR Open Architecturella (NOA)

Uusien seurantakonseptien, kuten ennakoivan kunnossapidon yhdistäminen vaatii suurempaa suorituskykyä. Monilla ohjausjärjestelmillä ei ole tätä tarvittavaa suorituskykyä, sillä ne ovat olleet usein käytössä jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Kattava järjestelmien ja laitteiden, kuten pumppujen valvonta vaatii automaatiopyramidin perinteisessä rakenteessa erittäin paljon suunnittelutyötä.

NAMUR on kehittänyt tätä varten digitaalisen ratkaisun - NAMUR Open Architecture, lyhyesti NOA. Toisen tiedonsiirtokanavan käyttö mahdollistaa uudet ja helpommat valvontaratkaisut.

Automaatiopyramidi täydennettynä NAMUR Open Architecturella (NOA)

Toisen, pilven suuntaan olevan kanavan avulla voit käyttää automaatiopyramidista saatavaa prosessidataa helposti ja turvallisesti järjestelmien ja laitteiden valvontaan (monitorointiin) ja järjestelmän optimointiin. Tämä ei haittaa käynnissä olevaa tuotantoa.

Näin mahdollistetaan pääsy kaikkiin kerättyihin laitteiden ja infrastruktuurin tietoihin. Tämä antaa syvemmän käsityksen järjestelmistä ja parantaa avoimuutta.

NOA-konseptin toteutuksen topologinen rakenne

PLCnext Technology -ekosysteemimme avulla voidaan toteuttaa NOA-sivukanavan välityksellä helppo, standardoitu datayhteys nykyaikaisen ja turvallisen OPC UA -liitännän kautta ilman suurta teknisen suunnittelun tarvetta.

Hyödynnä pilvipalveluissa, kuten Phoenix Contactin Proficloudissa, Microsoftin Azuressa jne., olevia tietoja massadataa (Big Data), Asset Monitoringia, kenttälaitteiden valvontaa, ennakoivaa huoltoa tai prosessien optimointia varten.

PLCnext-yhteisö
NAMUR Open Architecture -konseptin esittely
NOA – Mastering the complexity of connectivity YouTube

NOA selkeästi selitettynä

Katso tästä ZVEI:n JA NAMUR:in videosta lisätietoa NAMUR Open Architecturen eduista ja konseptista.

Tarkempia NOA-konseptia tai NAMUR-suositusta 175 käsitteleviä tietoja on NAMUR:in verkkosivustolla:

Dialog Days Process Automation – Namur Open Architecture
Dialog Days Process Automation – Namur Open Architecture MovingImage

Asiantuntijakeskustelu NAMUR Open Architecture

Phoenix Contactin prosessiautomaatiota koskevien Dialog Days -tilaisuuksien aikana käytävissä asiantuntijakeskusteluissa käsitellään NOA-tekniikkaa, sen tuomaa lisäarvoa ja nykyistä tilaa käyttäen esimerkkinä IDEA-laitosta Frankfurtin Höchstissä.

Keskusteluihin osallistuvat Michael Pelz, NAMURin varapääjohtaja, Timo Himmelsbach, NAMUR-työpajan johtaja 2.8 "Automaatioarkkitehtuurit", Ronny Becker Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH:sta sekä Wilfried Grote von Phoenix Contactista. Keskustelukierrosta moderoi Thomas Tauchnitz TAUTOMATION.CONSULTING:ista.

Tehokkaasti prototyypistä skaalattavaan ratkaisuun

Voit osoittaa taloudellisuuden yrityksessä toteuttamalla seurantaratkaisuja esimerkinomaisesti. Niiden perusteella voidaan säätää konsepteja ja ottaa ne käyttöön koko yrityksessä tai jopa eri toimipaikoissa.

Moottori prosessiteollisuuden järjestelmässä

Yksilölliset ratkaisukonseptit

Skaalattavuus tuo joustavuutta, vähentää monimutkaisuutta ja kustannuksia käyttöönottovaiheessa. Voit sovittaa konseptin seuraavaa vaihetta varten pilottivaiheen kokemuksen perusteella.

Olemme tukenasi suunnittelusta ja prototyypin rakennuksesta tai Proof-of-Conceptista skaalattavaan käyttöönottoon ja käyttötapausten vaiheittaiseen laajentamiseen saakka.

Referenssit

Tutustu siihen, miksi prosessiteollisuuden alan asiakkaamme ovat valinneet ratkaisujen toimittajaksi Phoenix Contactin.

Henkilökohtainen yhteydenotto
Tulemme mielellämme luoksesi!
Onko modernisointi- tai laajennusprojekti ajankohtainen ja haluat varata neuvonta-ajan?
Ota yhteyttä
Kahden miehen keskustelu tabletin ääressä