Saattolämmitys prosessijärjestelmässä

Putkien saattolämmityksen valvonta langattoman verkon kautta Sappi Stockstadt GmbH:n paperi- ja sellutehdas

Jotta siirrettävät raaka-aineet päätyvät aina luotettavasti määräpaikkaansa, maan päällä kulkevia putkistoja usein lämmitetään. Langaton Radioline-järjestelmä huolehtii paperin- ja sellunvalmistaja Sappi Stockstadtilla siitä, että huomiota herättävät mittausarvot näkyvät heti valvomossa, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Asiakasprofiili

Sappi Limited on maailmanlaajuisesti johtava paperi-, paperisellu- ja liukoselluratkaisujen tarjoaja.

Sappi Stockstadt GmbH:n toimipaikka

Langaton tiedonsiirtoratkaisu saattolämmityksen valvontaan on ollut paperinvalmistaja Sappi Stockstadtin käytössä maaliskuusta 2018 alkaen.

  • Sappi Stockstadt GmbH:n yli 550 työntekijää valmistavat vuosittain jopa 145 000 tonnia sellua ja 230 000 tonnia paperia.

  • Toimipaikassa on oma voimala ja jätevedenkäsittelylaitos.

  • Paino- ja media-alan arvostamaa hienopaperia lähetetään noin 100 maahan ympäri maailman laadukkaiden aikakauslehtien, kuvastojen, taidekirjojen tai mainosten painamista varten.

  • Tehtaalta lähtee jokaisena työpäivänä jopa 1 000 tonnia paperia.

Sovellus Suunnittelemattomat järjestelmän seisokit vältetään luotettavasti

Yksittäiset saattolämmitysjärjestelmät on tähän asti tarkastettu säännöllisesti erityisellä tarkastuskierroksella. Lisäksi kaikkien putkien saattolämmitysten valvontaan käytettiin vikavirtasuojakytkintä. Kokemus kuitenkin osoitti, että kaikkia häiriöitä ei siitä huolimatta tunnistettu luotettavasti.

Purkutoimenpide oli keskeytettävä jäätyneiden putkien vuoksi vähän käynnistyksen jälkeen. Tämä johti aikaa vievään ja kalliiseen putken jäänpoistoon ja puhdistukseen, mistä saattoi pahimmassa tapauksessa seurata pitkäaikainen tuotannon seisokki.

Putkien saattolämmitys

Putkien saattolämmitys altistuu jatkuvasti ankarille ympäristöolosuhteille ja sen vuoksi myös vanhenee ajan myötä.

Ratkaisu Poikkeavien mittausarvojen näyttö heti valvomossa

Kytkentäkaappiratkaisu saattolämmitysten valvontaan
Kytkentäkaappiratkaisu putkien saattolämmityksen valvontaan
Saattolämmityksen valvonnan topologinen rakenne
Kytkentäkaappiratkaisu saattolämmitysten valvontaan

Valvontajärjestelmän avulla mitataan jokaisen putkien saattolämmityksen virranvoimakkuutta. Kun poikkeama on 0,5 A, prosessinohjausjärjestelmässä annetaan varoitus, joka näkyy välittömästi valvomon näytöllä sekä vaihtoehtoisesti kauempana sijaitsevassa laitoksessa. Näin työntekijät toteavat muutokset ajoissa. Siten he voivat reagoida heti ja varmistaa järjestelmän hyvän käytettävyyden.

Kytkentäkaappiratkaisu putkien saattolämmityksen valvontaan

Stockstadtin ratkaisun erityisenä haasteena oli mittausarvojen integrointi olemassa olevaan prosessinohjausjärjestelmään, sillä rakennuksen osien välissä ei ollut kaapeliteitä. Tämä vaati helppoa ja luotettavaa signaalinsiirtoa.

Mittausarvot voidaan lähettää langattomasti omalla langattomalla Radioline-järjestelmällä. Sovelluksen vaatimuksista riippuen toteutetaan erilaisia topologioita. Kun oli keksitty ratkaisu langatonta reittiä varten, putkien saattolämmityksen signaalit integroitiin prosessinohjausjärjestelmään Modbus/RTU-moduulin kautta.

Saattolämmityksen valvonnan topologinen rakenne

Melko paksujen betoniseinien kohdalla oli epävarmuutta langattoman tiedonsiirron toteutuksen suhteen. Paikan päällä tehtävällä langattoman yhteyden testauksella selvitettiin, mikä siirtotaajuus ja mikä antennityyppi sopivat käyttötarkoitukseen.

Tarvittavat komponentit määritettiin nopeasti, ja todistus luotettavasta langattomasta siirrosta otettiin budjetin hyväksymisen perustaksi.

Johtopäätös Toistuvia tarkastuskierroksia ei enää tarvita

Kaikkien putkien saattolämmitysten tiedot siirretään valvomoon ja visualisoidaan siellä. Ajantasaisen virranvoimakkuuden lisäksi yksittäisissä saattolämmityksissä työntekijälle näkyy mahdollisesti myös varoitus.

Rakennuksen osien väliin ei tarvita kallista kaapelointia. Mittausarvot välitetään prosessinohjausjärjestelmään langattomalla Radioline-järjestelmällä. Tiedot ovat keskitetysti valvomon ja laitoksen käytettävissä prosessinohjausjärjestelmän seurantaratkaisussa. Näin korvataan aikaa vievät tarkastuskierrokset.

Valvontajärjestelmän avulla voidaan valvoa samanaikaisesti useita putkien saattolämmityksiä ja todeta muutokset välittömästi. Näin ratkaisu ei ainoastaan paranna järjestelmäkäytettävyyttä, vaan vähentää myös työn määrää ja kustannuksia.

Putkien saattolämmityksen valvonta Sappi Stockstadt GmbH:ssa

Langattomalla Radioline-järjestelmällä voidaan valvoa useita putkien saattolämmityksiä samanaikaisesti.

Henkilökohtainen yhteydenotto
Tiedustele yksilöllistä ratkaisua!
Annamme mielellämme lisätietoja ja kerromme projektikohtaisista vaatimuksista.
Ota meihin yhteyttä
Kahden miehen keskustelu tabletin ääressä