Kestävä kehitys

Edustamme kestävää toimintatapaa ja liiketoimintaa. Katsaus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, luonnonvarojen suojeluun ja sosiaaliseen sitoutumiseen on esitetty kestävän kehityksen raportissa.
Vihreä maisema lintuperspektiivistä
Kestävän hallintotavan rakennuspalikat

Kestävä liiketoimintamme

Valmistavana teollisuusyrityksenä olemme tietoisia vastuustamme kestävän kehityksen suhteen. Siksi Phoenix Contact keskittyy liiketoimintamalleissaan kestävään toimintaan.

Toimimme ESG-kriteerien mukaisesti ja otamme huomioon tasapuolisesti ekologiset (E = Environmental), sosiaaliset (S = Social) ja taloudelliset näkökohdat ja sovitamme ne yhteen lakisääteisten ja sosiaalisten vaatimusten kanssa (G = Governance) – kaikki kestävän yritystoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi.

Hyviä ideoita tulevaisuudelle
Maailmanlaajuiset kestävyyshankkeet
On olemassa hyviä ideoita, joiden avulla voimme yhdessä tehdä huomisen maailmasta hieman paremman.
Hankkeet
Tuulivoimalat vihreän maiseman edessä
Aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimen asennus

Energia

Energia on avain kestävään maailmaan, ja se on meille tärkeä keino toimia entistäkin kestävämmin.

Menestyksekkäästi: energiantuotannon osalta Phoenix Contact on jo CO₂-neutraali kaikissa toimipisteissään! Kompensoimme väistämättömiä jäännöspäästöjä investoimalla kansainvälisiin ilmastonsuojeluhankkeisiin. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti vähentämään päästöjä ja energiantarvetta. Tuotamme aurinkosähköä uuden teknologian avulla yhä useammissa toimipaikoissa ympäri maailman osana aurinkosähköhankettamme. Aina kun tämä ei riitä, käytämme vihreää sähköä sähköyhtiöiltä.

Mehiläinen kukassa

Ympäristön ja luonnonvarojen suojelu

Tuotantoyrityksenä meillä on velvollisuus käyttää resursseja mahdollisimman tietoisesti. Kierrätysmateriaalien käytön ja älykkäiden kierrätyskonseptien kehittämisen avulla pyrimme jatkuvasti maksimoimaan resurssien säästämistä askel askeleelta. Sama koskee ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä pakkauksissamme.

Arvokkaiden resurssien, kuten veden, säästämiseksi tai vaarallisten aineiden käytön välttämiseksi tarkistamme aina kaikki työvaiheet ja tuotantoprosessit selvittääksemme, miten voisimme optimoida ja tehostaa niitä. Tässä yhteydessä tärkeä tavoitteemme on luoda tehokas kiertotalous, joka on ekologisesti ja taloudellisesti hyödyllinen kaikille.

Tavarajuna ajaa maiseman halki

Kestävät toimitusketjut

Olemme sekä asiakkaidemme että tavarantoimittajiemme kumppaneita. Yhdessä pyrimme valmistamaan älykkäämmin, optimoimaan arvoketjun ja pitämään tuotteet kierrossa mahdollisimman pitkään. Olemme käynnistäneet jo lukuisia hankkeita ja prosesseja energiantarpeen vähentämiseksi ja resurssitehokkuuden parantamiseksi kaikkien osallisten keskuudessa. Emme unohda tässä yhteydessä myöskään toimitusketjun tuntemismenettelyä koskevan lain täytäntöönpanoa.

Kestävän tuotannon ja valmistuksen työntekijöitä

Kestävä tuotanto ja valmistus

Kestävyys perustuu johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen: kiinnitämme huomiota kestävyyteen kaikissa tuotteidemme ja ratkaisujemme prosessivaiheissa – kehityksestä tuotantoon ja logistiikasta kierrätykseen. Kestävyys, korjaaminen täydellisen vaihtamisen sijaan ja uudelleenkäyttö – nämä ovat vain kolme monista tuoteominaisuuksista, joihin keskitymme yhä enemmän. Ja aina asiakkaidemme toiveita ja vaatimuksia kuunnellen.

Tulevaisuudessa otamme huomioon tuotteidemme ekotaseen tuotteen ympäristöjalanjäljessä (Product Environmental Footprint, PEF), jonka ilmoitamme tuotteissa vuodesta 2023 alkaen. PEF:n avulla takaamme siten mahdollisimman suuren avoimuuden – esimerkiksi tuotteen CO₂-päästöistä sen koko elinkaaren aikana. Näin tuemme jokaista asiakasta tekemään itse kestäviä päätöksiä. Samaan aikaan velvoitamme kumppanimme ja tavarantoimittajamme hyväksymään kestävän kehityksen ratkaisevaksi kriteeriksi tulevaa yhteistyötä ajatellen.

Avoimesti näytettävät tiedot
Ekologinen jalanjälki
Tuotteen vaikutus ympäristöön ilmenee tuotteen ympäristöjalanjäljestä (Product Environmental Footprint, PEF).
Lisätietoja jalanjäljestä
Twin-rakenteen jalanjälki
Phoenix Contactin työntekijöitä keskustelemassa

Sosiaalinen kestävyys

Perheyrityksenä olemme aina tarkastelleet kestävyyttä sosiaalisesta näkökulmasta. Siksi kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja arvostavasti: työtovereitamme, liikekumppaneitamme, asiakkaitamme ja kaikkia lähimmäisiämme. Olemme tietoisia yhteiskunnallisesta vastuustamme ja suhtaudumme siihen vakavasti. Siksi tuemme aktiivisesti sosiaalisia ja ekologisia hankkeita.

Asenne edellyttää toimintaa. Yhdessä työntekijöidemme kanssa luomme kestävän, terveellisen, monipuolisen ja kaiken kaikkiaan kannustavan työympäristön. Näin tehdessämme keskitymme ensisijaisesti monimuotoisuuteen, kestävään ajattelutapaan ja yhteiskunnalliseen sitoutumiseen.

Teemme kaikkemme, jotta kaikki tuntisivat olonsa tervetulleiksi ja jotta voimme luoda ympäristön, jossa erilaisia ominaisuuksia, taustoja ja näkökulmia omaavat ihmiset voivat työskennellä yhdessä. Kannustamme työntekijöitämme palkkioilla ja kampanjoilla toimimaan ympäristötietoisesti ammatillisessa ja henkilökohtaisessa ympäristössään. Sosiaalisissa hankkeissamme yhdistämme sosiaalisen sitoutumisen, teknisen osaamisen ja työntekijöidemme henkilökohtaisen kehityksen.

Kestävän kehityksen tavoitteet Yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta: Phoenix Contact tukee tuote- ja innovaatiovalikoimallaan suoraan kuutta Yhdistyneiden kansakuntien 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Developent Goals, SDG).

SDG 7 – kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa
SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu
SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
SDG 11 - Kestävät kaupungit ja kunnat
SDG 12 – Kestävä kulutus ja kestävä tuotanto
SDG 13 – Ilmastotoimet
SDG 7 – kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa

All Electric Societyn toteutuksessa tavoitteella 7 on tärkeä rooli: puhdasta ja edullista energiaa. Energia on myös ydin, jonka ympärillä Phoenix Contactin tuotevalikoima on pyörinyt jo vuodesta 1923 lähtien.

SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Phoenix Contact edistää maailmanlaajuisesti merkittävästi monissa maissa tavoitteen 8 toteutumista: tavoitteen ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta. Itse yrityksessä työntekijät voivat luottaa oikeudenmukaisiin työoloihin, toisia kunnioittavaan kanssakäymiseen ja kaikkien työntekijöiden kehittämiseen.

SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Phoenix Contact kehittää jatkuvasti uusia tuotteita kattavan teknologisen asiantuntemuksensa ja suuren innovaatiovoimansa avulla, ja teknologisilla ratkaisuillaan se on edelläkävijä digitaalisen muutoksen onnistuneessa toteuttamisessa.

SDG 11 - Kestävät kaupungit ja kunnat

Kaupunkien ympäristönsuojeluun kohdistuvat vaatimukset liittyvät muun muassa infrastruktuurien laajentamiseen ja jälleenrakentamiseen energiasiirtymän yhteydessä.

Phoenix Contact mahdollistaa kestävämmän elämän kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla, kauaskantoisella digitalisaatiolla sekä kaupunkien ja kuntien eri sektoreiden verkottamisella.

SDG 12 – Kestävä kulutus ja kestävä tuotanto

Phoenix Contact harjoittaa resurssien säästeliästä ja huolellista käyttöä omasta aloitteestaan ja vakaumuksellisesti. Kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan tavoitteen 12 tukeminen merkitsee konkreettista toimintaa. Koneenrakennuksessa kiinnitetään huomiota paineilman taloudelliseen käyttöön, vähälyijyinen tuotanto ja materiaalien kierrätys vähentävät ympäristökuormitusta, ja työntekijät kokevat sen henkilökohtaiseksi vastuukseen. Kaikkia tuotannon osa-alueita sekä käyttötekniikkaa, huoltoa ja kunnossapitoa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.

SDG 13 – Ilmastotoimet

Perheyrityksenä Phoenix Contactille on tärkeää, että luodut asiat säilytetään tuleville sukupolville. Tavoite 13, joka koskee toimia ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi, on tärkeä Phoenix Contactille. Uusien tuotteiden kehittämisessä, valmistuksessa ja liiketoiminnassa otetaan huomioon resurssien säästäminen sekä ympäristön ja ilmaston suojelu.