Kestävä kehitys

Perheyrityksenä meille on tärkeää, että luodut asiat säilytetään tuleville sukupolville.
Yrityksen toimitilat Blombergissa vehreän maiseman keskellä

Kestävä liiketoimintamme

Kestävä kehitys on Phoenix Contactilla käytännön toimintaa. Toteutamme All Electric Societyn toiminta-ajatuksen innovaatioiksi ja teknologisiksi ratkaisuiksi energiasiirtymässä ja ilmastonsuojelussa. Kiinnitämme huomiota resurssien säästävään käyttöön, ympäristönsuojeluun ja kierrätettävyyteen uusien tuotteiden kehittämisessä ja tuotannossa.

Vastuullinen toiminta hyvän työkulttuurin, luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta on meille ehdoton edellytys. Kunnioitamme ihmisten ja lasten oikeuksia sekä ihmisten monimuotoisuutta ja noudatamme tiukasti lakeja, normeja ja standardeja. Näistä arvoista ei voida neuvotella, ja ne ovat ominaista kestävälle toiminnallemme.

Ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat

Toimimme ESG-kriteerien mukaisesti ja otamme huomioon tasapuolisesti ekologiset (E = Environmental), sosiaaliset (S = Social) ja taloudelliset näkökohdat ja sovitamme ne yhteen lakisääteisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten kanssa (G = Governance) – kaikki kestävän yritystoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi.

Hyviä ideoita tulevaisuudelle
Maailmanlaajuiset kestävyyshankkeet
On olemassa hyviä ideoita, joiden avulla voimme yhdessä tehdä huomisen maailmasta hieman paremman.
Hankkeet
Kollegat huolehtivat istutuksista
Graafinen esitys 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta

Kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta: Phoenix Contact tukee tuote- ja innovaatiovalikoimallaan suoraan kuutta Yhdistyneiden kansakuntien 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Developent Goals, SDG).

Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen varmistamiseksi Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 nämä 17 kansainvälistä kestävän kehityksen tavoitetta.

Työntekijä työvaatteissa tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien ympäröimän luonnonmaiseman edessä

All Electric Society

Ilmastonmuutos ja energiasiirtymä asettavat maailmalle suuria haasteita ja monimutkaisia kysymyksiä. Uskomme muutokseen kohti maailmaa, jossa on saatavilla riittävästi kohtuuhintaista energiaa uusiutuvista energianlähteistä – kohti All Electric Societya. Sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon liittyvät ratkaisut ja teknologiat ovat avainasemassa.

Tuotteen ympäristöjalanjälki

CO₂-jalanjäljen pienentäminen

Kaikkien ponnistelujemme pääpaino on tuotteidemme CO2-jalanjäljen pienentämisessä, jotta voimme minimoida päästöt koko arvoketjussa. Käytetyt materiaalit, logistiikkaprosessit ja tuotteiden kierrätettävyys ovat nykyisiä toiminta-aloja.