Surge protection and lightning protection

Surge protection and lightning protection

Surge protection refers to the protection of systems and electrical devices against excessively high voltage peaks caused by switching operations and lightning strikes. An effective lightning protection strategy combines internal and external lightning protection. Protect the power supplies, data, and signals in your system. Use the reliable surge protection solutions available in our various product ranges as part of your internal lightning protection strategy.

Lisätietoja

Edut

  • Kattava tuotevalikoima suojaa kaikki yleiset sovellukset ja signaalit
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet – rakennemalleja ja liitäntätekniikoita jokaiseen sovellukseen
  • Tilaa säästävä ja edullinen asennus kapean rakenteen ansiosta
  • Pilvipohjainen valvonta tai pistoliitettävien suojalaitteiden ennakoiva testaus antaa ajoissa tiedon siitä, mikä on vialla
E-julkaisu Ylijännitesuojaus
Suojaus lisää käyttövarmuutta
Ylijännitesuojauksen tuotevalikoimastamme löytyy lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva ratkaisu, jolla varmistetaan keskeytymätön energiansyöttö ja turvallinen tiedonsiirto.
Avaa e-julkaisu
Tuotevalikoima Ylijännitesuojaus tehonsyöttöön, mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan, tieto- ja antennitekniikkaan

Ylijännitesuojan käyttöalueet

Ylijännitesuoja FLT SEC Typ 1+2 special pääkeskuksessa

Ylijännitesuoja FLT SEC Typ 1+2 special pääkeskuksessa

Teholähteen ylijännitesuoja

Tyypin 1+2, tyypin 1+2 special, tyypin 2 tai tyypin 3 ylijännitesuojat suojaavat elektronisia laitteitasi tehokkaasti. Tarjoamme vaivattomia, asennusvalmiita ratkaisuja kaikkiin sovelluksiin aina syötöstä päätelaitteeseen saakka.

Kapea ylijännitesuoja signaaleille kytkentäkaapissa

Kapea ylijännitesuoja signaaleille kytkentäkaapissa

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ja signaalien ylijännitesuojaus

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa (MSO-tekniikka) ohjataan ja valvotaan useita signaaleja. Suojalaitteemme ovat optimaalinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, ja ne auttavat estämään ylijännitteistä johtuvia toimintahäiriöitä ja vahinkoja.

Tietotekniikan ylijännitesuojaus

DT-LAN suojaa dataverkosta tulevilta ylijännitteiltä

Tietotekniikan ylijännitesuojaus

Dataliitännät ovat erityisen herkkiä ylijännitteille, sillä ne toimivat matalilla signaalitasoilla ja suurilla taajuuksilla. Ylijännitesuojamme varmistaa tietotekniikkalaitteidesi häiriöttömän tiedonsiirron muuttumattomalla kaistanleveydellä.

Ylijännitesuojalaite antennivahvistimilla varustettujen lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen suojaukseen

C-SAT-BOX suojaa liitettyjä TV- ja HiFi-laitteita ylijännitteiltä

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojaus

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot ovat erityisen herkkiä ylijännitteen aiheuttamille vaurioille. Rakennuksesta toiseen kulkevat antennijohdot ja itse antennit ovat suoraan alttiina ilmakehässä tapahtuville purkauksille. Tehokkaiden, koaksiaalisten ylijännitesuojalaitteidemme ansiosta voit olla varma turvallisuudesta.

Ylijännitesuojalla varustettu aurinkopaneelien liitäntäkotelo aurinkopaneelijärjestelmän alla

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Aurinkopaneelijärjestelmät asettavat ylijännitesuojaukselle erityisvaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ilma- ja pintaväleihin tai erilaisiin jännitetyyppeihin, jotka on otettava huomioon aurinkopaneelijärjestelmissä. Tarjoamme sinulle oikeat komponentit aurinkopaneelisovelluksiisi, asennusvalmiista aurinkopaneelien liitäntäkoteloista yksittäisiin ylijännitesuojalaitteisiin.

ImpulseCheck valvoo tyypin 1+2 special ylijännitesuojaa pääkeskuksessa

ImpulseCheck valvoo tyypin 1+2 special ylijännitesuojaa pääkeskuksessa

Testaus- ja valvontalaitteet

ImpulseCheck on maailman ensimmäinen älykäs avustinjärjestelmä verkkoalueen ylijännitesuojaukseen, jolla voit valvoa laitteistojasi reaaliajassa. Järjestelmä mittaa jatkuvasti laitteiston tilaa. Ylijännitesuojalaitteen toimintakunto on aina tiedossa, jotta voit estää häiriön ajoissa.

Mobiili CHECKMASTER 2 -testauslaite soveltuu pistoliitettävien ylijännitesuojalaitteiden manuaaliseen testaukseen IEC 62305 -standardin vaatimusten mukaisesti. Toistuvalla ennaltaehkäisevällä tarkastuksella vältät järjestelmiesi ja koneidesi vikaantumiset.

Kipinäväli eristyslaipassa

Kipinäväli eristyslaipan ylijännitteiden purkamiseen

Kipinäväli

Kun lyhytaikaisesti esiintyy suuria jännitteitä (esim. salamanisku), kipinävälit yhdistävät toisiinsa metallisia paljaita johtavia osia, jotka eivät saa olla käytössä pysyvästi galvaanisesti liitettyinä. Suojaa esimerkiksi putkistojen herkkiä eristyslaippoja läpilyönneiltä ja vältä vikaantumisia, seisokkeja tai vuotoja.

Ylijännitesuojaus latausinfralle avoimessa latausasemassa

Ylijännitesuojaus sähköisen liikenteen latausinfralle

CHARX protect -ylijännitesuojamme suojaavat latausasemia ja sähköajoneuvoja salamoiden tai verkon kytkentätapahtumista syntyvien ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Lataa ilman riskiä, jotta latausinfran käytettävyys pysyy korkealla tasolla – aina ja säästä riippumatta.

Suojapiiriperiaate ja suojauskonsepti

Suojapiiriperiaate ja suojauskonsepti

Suojapiiriperiaate ja suojauskonsepti

Salama- ja ylijännitesuojauksen suojauskonsepti tulee suunnitella niin, että kaikki johdot, laitteet ja laitteistot ovat suojattuina.

Suojapiiriperiaate on helppo havainnollistaa:
Piirrä suojattavan kohteen ympärille kuvitteellinen ympyrä. Jokaiseen kohtaan, jossa johdot leikkaavat tämän ympyrän, on asennettava ylijännitesuojalaite. Näin suojapiirin sisäpuolinen alue on suojattu siten, että johtoihin liittyvät ylijännitteet pystytään välttämään.

Ota suojauskonseptin suunnittelussa huomioon seuraavat käyttöalueet:

  • virransyöttö
  • mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka
  • tietotekniikka
  • lähetin- ja vastaanotinlaitteet

Tehokas suojapiiri auttaa toteuttamaan aukottoman ylijännitesuojauksen.

Ylijännitesuojausta koskevat standardit

Ylijännitesuojausta koskevat standardit

Mitä standardeja on noudatettava ylijännitesuojauksessa?

Kansalliset ja kansainväliset standardit näyttävät suuntaa, kun kyse on salama- ja ylijännitesuojauskonseptista sekä yksittäisten suojalaitteiden suunnittelusta. Ne ovat erilaisia alueesta ja sovellusalasta riippuen. Kaikkia niitä koskee salamasuojausstandardi IEC 62305. Siinä kuvataan suojatoimenpiteitä salamoita vastaan, ja se sisältää perusteellisen riskinarvioinnin suojauskonseptin tarpeellisuuden, laajuuden ja taloudellisuuden suhteen.