Surge protective devices for MCR technology

Surge protection for MCR technology

In measurement and control technology (MCR technology), surge protection ensures interference-free signal transmission. The high quality and availability of the transmitted signals is essential for smooth operation. Our surge protective devices offer an ideal solution for all applications in MCR technology. System failures can thus be avoided.

Lisätietoja

Edut

  • Tarpeita vastaava suojaus – täydellinen ylijännitesuojalaitteiden tuotevalikoima kaikille yleisille mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan signaalityypeille
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovellukseen
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • ATEX- ja IECEx-hyväksynnät maailmanlaajuiseen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • MSO-tekniikan ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää
Ylijännitesuojat mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikalle

Ylijännitesuojat mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikalle

Konfiguraattori mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuojaukselle

MSO-tekniikassa käytetään paljon kaapelointeja. Kaapelointien välityksellä kaikkiin liitäntöihin voi kytkeytyä ylijännitteitä. Pääset kahdella vaiheella oikeaan mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuojaan.

TERMITRAB complete -tuoteperhe

TERMITRAB complete -tuoteperhe

TERMITRAB complete – tuotevalikoima alkaen 3,5 mm:stä

TERMITRAB complete on maailman kapein ylijännitesuoja MSO-tekniikalle. Tuotevalikoima tarjoaa kokonaisen järjestelmän. Valikoima ulottuu yksinkertaisesta ja yksiportaisesta ylijännitesuojasta moniportaisiin, pistoliitettäviin malleihin, joissa on veitsierotus-, merkinanto- ja etäilmoitusoptio.

Kapeimmat ylijännitesuojat ovat vain 3,5 mm leveitä. Näin tilaa säästyy jopa 50 % verrattuna 7-millimetristen mallien asennukseen.

TERMITRAB complete -suojalaitteet on varustettu mekaanisella merkinannolla, joka näyttää suojalaitteen tilan ilman apuenergiaa. Valinnaiset etäilmoitusmoduulit valvovat optisesti jopa 40 suojalaitetta. Termisessä ylikuormituksessa etäilmoitusmoduulit lähettävät tilasta yhteisilmoituksen potentiaalivapaan koskettimen kautta esim. valvomoon.

TERMITRAB complete -tuoteperheen ominaisuudet

TERMITRAB complete
Suojalaitteet
TERMITRAB complete
TERMITRAB completen integroitu veitsierotus
TERMITRAB completen pistoliitettävät versiot
TERMITRAB complete tarjoaa oikean ratkaisun myös luonnostaan turvallisten, Ex i -suojausluokan virtapiirien signaalien suojaamiseen.
Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuoja -  PLUGTRAB PT-IQ

Selkeät merkkivärit ilmaisevat suojalaitteen tilan

PLUGTRAB PT- IQ – pysyt aina ajan tasalla

PLUGTRAB PT-IQ tarjoaa asennettujen ylijännitesuojalaitteiden moniportaisen valvonnan Siinä otetaan huomioon johdonsuojakatkaisijoiden kaikki jännitettä rajoittavat osat. Controller-yksikkö syöttää jännitettä jopa 28 suojalaitteeseen. Samanaikaisesti se varmistaa yhteisetäilmoituksen. Keltainen merkkivalo ilmaisee, että kuormitusraja on saavutettu toistuvien ylijännitteiden vuoksi. Ylijännitesuoja on yhä toimintakykyinen, ja laitteistosi on edelleen suojattu. Keltainen tila on merkkinä suositeltavasta vaihdosta turhien huoltotoimenpiteiden välttämiseksi.

  • Vihreä: suojalaite OK
  • Keltainen: kuormitusraja saavutettu, vaihtoa suositellaan
  • Punainen: ylikuormitus, vaihto on välttämätön
Pistoliitettävä ylijännitesuoja riviliittimissä - CLIXTRAB

CLIXTRAB: ylijännitesuojan ja riviliittimien yhdistelmä

Tilaa säästävä suurille signaalijännitteille

CLIXTRAB-tuoteperheen tuotteet on suunniteltu turvallisuuden kannalta tärkeisiin laitteisiin esimerkiksi rautatieteollisuudessa. Tuotteissa on push-in-liittimet veitsierotuksella ja liittimiin kuuluvat ylijännitesuojapistokkeet. Liitinjärjestelmien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla voit kytkeä tuotteita niin uusiin kuin jo olemassa oleviin asennuksiin.

CLIXTRAB-tuotteita käyttämällä voit pelata varman päälle: tehokas suojakytkentä integroidulla ylikuormitussuojalla huolehtii parhaasta mahdollisesta järjestelmäkäytettävyydestä. Pistokkeen mekaaninen koodaus lisää huoltotöiden turvallisuutta estämällä väärän kytkennän.

Ukkos- ja ylijännitesuojaus nopeuttaa ja helpottaa lisäksi diagnosointia. Valinnaisen etäilmoitustoiminnon avulla voit valvoa laitteita etänä. Yhdistämällä tuotteet digitaaliseen infrastruktuuriin niitä voidaan käyttää myös tulevaisuuden sovelluksissa. Toistuvat testaukset on helppo tehdä CHECKMASTER 2 -testauslaitteella.

Ylijännitesuoja liitettäväksi suoraan antureiden päihin

SURGETRAB S-PT: ylijännitesuoja asennettavaksi suoraan kenttälaitteeseen

SURGETRAB S-PT – asennus suoraan kenttälaitteeseen

Kaikille yleisille vakiosignaaleille sopivat SURGETRAB-ylijännitesuojat kiinnitetään liitoskierteillään suoraan anturin päähän. Tämä asennustapa säästää aikaa ja kustannuksia, ylijännitesuojan asennus ei vaadi erillistä liitäntäkoteloa.

Saatavana on liitäntäversioita läpivienti- ja rinnakkaisjohdotukseen. Suojakytkentä liitetään joko riviin tai rinnakkain mittausanturin liitäntään nähden. Rinnakkaisjohdotettava versio vaatii toisen liitoskierteen anturin päässä.

Aina sopiva ylijännitesuoja

Phoenix Contactin tuotevalikoima sisältää innovatiivisia ylijännitesuojakomponentteja kaikkiin MSO-tekniikan vaatimuksiin.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Asennustapa DIN-kisko DIN-kisko DIN-kisko Voidaan ruuvata kenttälaitteeseen
Leveys 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tuumaa / 3/4 tuumaa
Liitäntätekniikka Push-in/ruuvi Push-in/ruuvi Ruuvi Kaapelit
pistoliitettävä/ei-pistoliitettävä kyllä/kyllä kyllä/ei kyllä/ei ei/ei
Tilanäyttö 2-vaiheinen, mekaaninen 3-vaiheinen, LED ei ei
Etäilmoitus valinnainen kyllä ei ei
Voidaan testata CHECKMASTER 2 -laitteella
Luonnostaan turvalliset versiot

Tyypillisiä sovelluksia mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa

Ylijännitesuojalaite eristetyille signaalipiireille

Ylijännitesuojalaite eristetyille signaalipiireille

Eristetyt signaalipiirit

Anturit keräävät analogiset mittaussuureet, kuten kierrosnopeus, paine, virtaus jne., ja mittausmuuntimet muuntavat ne virta- tai jännitearvoiksi. Siirto ohjaukseen tai erotinmoduuliin tapahtuu standardin määrittelemällä arvoalueella. Tällaiseen analogiseen siirtotapaan käytetään tyypillisesti ns. "1x2-kytkentää".

Lyhytaikaiset ylijännitteet voivat aiheuttaa vahinkoja sekä kenttälaitteessa että järjestelmän puolella. Varusta siksi molemmat päät MSO-tekniikan ylijännitesuojilla.

Ylijännitesuojalaite signaaleille, joilla on yhteinen vertailujännite

Ylijännitesuojalaite signaaleille, joilla on yhteinen vertailujännite

Signaalit yhteisellä vertailujännitteellä

Kytkentätilat ja merkinantokoskettimet ovat tyypillisiä ohjausten binääritulojen keräämiä signaaleja. Ohjaukset kytkevät myös toimilaitteita, kuten magneettiventtiileitä. Valitse sopiva ylijännitesuoja herkkien ohjaustulojen- ja -lähtöjen suojaamiseen. Usein yksittäiset binäärisignaalit on kytketty yhteiseen vertailujännitteeseen. Tyypillisiä tämän yhteisen vertailujännitteen huomioivia suojausmuotoja ovat ns. 2X1- tai 4X1-kytkennät.

Ylijännitesuojalaite vastuksesta riippuviin mittauksiin

Ylijännitesuojalaite esim. Pt 100 -mittauksiin

Vastuksesta riippuvat mittaukset

Kun mittaussuure saadaan suoraan sähköisen komponentin vastusarvosta, ylimääräiset impedanssit mittaussilmukan sisällä ovat merkittävässä asemassa. Tämä koskee esim. lämpötilamittauksia platinamittausvastuksilla (Pt 100, Pt 1 000) sekä myös venymäliuskoja kaksijohdintekniikassa. Yleensä MSO-ylijännitesuojatuotteet sisältävät impedansseja pitkittäisreiteillä. Jos impedanssit otetaan piiriin ilman uudelleenkalibrointia, kokonaisimpedanssin muutos vääristää mittaustulosta. Kytkentäversiot ilman ylimääräisiä pitkittäisvastuksia helpottavat ylijännitesuojan asennusta tällaisissa sovelluksissa.

Kapea TERMITRAB complete -ylijännitesuoja Ex-sovelluksiin

Ylijännitesuoja Ex-sovelluksiin

Räjähdysvaaralliset sovellukset

Kemian- ja petrokemianteollisuudessa muodostuu toistuvasti prosessiteknisistä syistä räjähdysherkkiä ilmaseoksia. Niiden aiheuttajia ovat esim. vuotavat kaasut, höyryt tai sumut. Räjähdysherkkiä ilmaseoksia voi kuitenkin muodostua pölyn vuoksi myös myllyissä, siiloissa sekä sokeri- ja rehutehtaissa.

Ex-alueelle tarkoitettujen ylijännitesuojien pitää täyttää erityiset vaatimukset. Tuotteiden pitää vastata luonnostaan turvallinen -suojaustapaa. Koska kaikki luonnostaan turvallisten virtapiirien ylijännitesuojat kuuluvat luokkaan "Ex ia", ne takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Tämän luokan käyttölaite ei saa aiheuttaa syttymistä edes kahden riippumattoman vian ilmetessä.

Asennus on sallittu Ex-alueelle 1, Ex-alueelle 2 tai ei-Ex-alueelle. Signaaleja voidaan johtaa Ex-alueelle 0 saakka. Tuotteiden pitää lisäksi vastata paineenkestävä kotelointi -suojaustapaa. Hyväksynnät: ATEX ja IECEx.

TERMITRAB complete -ylijännitesuojalaite yksiportaisella suojakytkennällä

TERMITRAB complete -ylijännitesuojalaite yksiportaisella suojakytkennällä

Yksiportaiset suojalaitteet

Ihanteellinen ylijännitesuojakonsepti on moniportainen. Se tarkoittaa nopeasti reagoivien komponenttien (esim. transienttisuojadiodit) ja tehokkaiden suojalaitteiden (esim. kaasupurkausputket) optimoitua kokoonpanoa. Varistorit sulkevat näiden suojausportaiden väliin jäävän aukon. Ne reagoivat hitaammin kuin diodit, mutta niiden purkauskapasiteetti on suurempi.

Yksiportaisissa suojalaitteissa on vain yksi komponentti. Ne soveltuvat esim. pitkien johtojen lisäsuojaukseen kentällä, rakennuksen sisääntulossa tai eri suojavyöhykkeiden siirtymäkohdissa. Yksiportaiset, pitkittäissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut laitteet suojaavat ylijännitteiltä yksittäisten signaalijohtimien välillä. Poikittaissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut mallit suojaavat johdinta ja maata.