Vesivoimala, taustalla tekojärvi ja vuoria

Innovatiivisia teknologioita voimaloihin Älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja tehokkaisiin prosesseihin

Energiantuotantoympäristössämme tapahtuva muutos ja jatkuva hajautettujen energiantuottajien ja -varastojen lisäys edellyttävät meiltä kaikilta turvallisen ja samanaikaisesti puhtaan energiantuotannon toteuttamista. Perinteisiä voimaloita korvataan yhä enemmän uusiutuvilla energianlähteillä. Syynä tähän on ilmastonmuutos sekä muut ekologiseen kestävyyteen liittyvät seikat. Tästä huolimatta monentyyppiset voimalat ovat yhä edelleen välttämättömiä energiantuotannossa. Erilaisten voimalateknologioiden verkko tarvitsee tehokkaita ja luotettavia prosesseja.

Energiantuotanto vesivoiman avulla on uusiutuvaa energiaa, vaikka siinä käytetään perinteisiä teknologioita. Tämä tekee vesivoimasta kiinnostavan kestävän tulevaisuuden suhteen. Siksi esittelemme mielellämme tuotteitamme ja ratkaisujamme käyttäen esimerkkinä vesivoimaloita. Tutustu myös referenssikohteisiin. Ratkaisumme, jotka toimivat luotettavasti äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa, soveltuvat erityisesti voimalaitosten vaatimuksiin. Liitäntä- ja tunnistemerkintäratkaisut huolehtivat voimalaitosten tehokkaista prosesseista. Tiedonsiirtojärjestelmät takaavat turvallisen tiedonsiirron standardin IEC 61850 mukaan tai PROFIBUS-kenttäväylätekniikalla.

Ota meihin yhteyttä, jotta voimme toteuttaa yhdessä yksilölliset vaatimuksesi.

Vakaa sähköverkko tarvitsee ratkaisuja, jotka reagoivat älykkäästi ja toimivat luotettavasti myös vaikeissa olosuhteissa. Vuosikymmenien kokemus ja innovatiiviset teknologiat takaavat järjestelmän parhaan käytettävyyden – nyt ja tulevaisuudessa.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, voimaloiden energiantuotannon asiantuntija
Erilaisia teholähteitä järjestelmän ympäristössä

Hyvä järjestelmäkäytettävyys

Järjestelmäkäytettävyys määrää tärkeänä tunnuslukuna voimalan tehokkuuden. Matalat arvot voivat johtua suunnittelemattomista seisokeista tai muista syistä ja nostaa kustannuksia.

Varmista laitteiden hyvä käytettävyys ja estä suunnittelemattomat katkokset: Phoenix Contactin koestusjärjestelmät, teholähteet ja etäkäyttö- ja ohjausjärjestelmät ovat tiukimpien vaatimusten mukaisia, ja niiden avulla voidaan varmistaa optimaalinen järjestelmäkäytettävyys.

Ihmisen käsi ja push-in-tekniikalla varustettujen riviliittimien tehokas johdotus

Tehokkaat prosessit

Prosessien optimointi jokaisen voimalan tavoitteena: kitkattomat työnkulut, parempi laatu ja kustannussäästöt ovat myönteiset seuraukset, joihin pyrimme yhdessä.

Me huolehdimme sähköliitäntöjen helposta suunnittelusta, konfiguroinnista ja asennuksesta. Suunnittele ja konfiguroi liitinkiskoja nopeasti ja vaivattomasti. Hyödynnä ratkaisujamme helppoon ja turvalliseen johdotukseen. Siten optimoit prosessit ja nopeutat niitä.

Käsi liittämässä tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia pistoliittimiä voimalaa ja energiamarkkinoita varten

Tulevaisuuden teknologiaa

Verkotetuista ja digitalisoiduista sektoreista ja teollisuudenaloista tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Vain siten datan ja tietojen vaihto voi tapahtua optimaalisesti sekä voimalan sisällä että ulkopuolella.

Uudet, älykkäät teknologiat, jotka perustuvat vuosikymmenien kehitystyöhön, varmistavat tietojen siirtämisen ja käsittelyn nopeasti ja luotettavasti. Tärkeät tiedot ovat saatavillasi aina ja kaikkialla muuttuvilla energiamarkkinoilla järjestelmäsi luotettavaa käyttöä varten.

Kaksi kättä pitelevät merkintäkilpeä voimalan laitteistoa varten

Saumaton käyttö

Kun kaapeleita, johtoja ja muita elektronisia tai sähkömekaanisia komponentteja on lukematon määrä, myös voimaloissa on usein hankalaa säilyttää niiden selkeä järjestys. Siksi asianmukainen ja selkeä merkintä on välttämätöntä.

Asianmukaiset merkinnät auttavat estämään käyttövirheitä: helppo asennus ja huolto varmistavat kitkattoman käytön. Merkintäjärjestelmämme täyttävät kaikki vaatimukset ja soveltuvat erityisesti voimaloiden huoltoon.

Tuotteet voimaloiden energiantuotantoon Oikea ratkaisu käyttökohteeseesi

Phoenix Contactilta on saatavana innovatiivista automaatio- ja liitäntätekniikkaa voimaloiden varusteluun. Monet tuotteet on suunniteltu erityisesti energia-alalle, ja ne vakuuttavat kestävyydellään ja älykkäillä toiminnoillaan. Vaivaton käyttö ja saumaton yhteentoimivuus ovat itsestään selviä ominaisuuksia. Tutustu voimalan tuoteratkaisuihin.

Ratkaisut voimalaa varten Lue lisää asiakkaidemme menestystarinoista

Sovellusesimerkkimme antavat yleiskuvan kattavasta ratkaisuvaihtoehtojen valikoimasta, jonka toteutamme mielellämme vastaamaan myös yksilöllisiä vaatimuksiasi.