K+S-yhtiön kalitehtaan merkintäjärjestelmä

Tehokkuutta pienessä tilassa: K+S ottaa käyttöön voimaloiden merkintäjärjestelmän

K+S on ottanut kalitehtaassa, jossa on yrityksen oma voimala, käyttöön KKS-merkintäjärjestelmän, jossa hyödynnetään Gabo IDM:n järjestelmäasiantuntemusta ja Phoenix Contactin merkintäkilpiä. Merkintäjärjestelmän käyttöönotto on selkeyttänyt huomattavasti yleiskuvaa laitteistosta ja parantanut merkittävästi prosessi- ja työturvallisuutta.

Asiakasprofiili

Kansainvälinen raaka-aineyritys K+S louhii ja jalostaa mineraalisia raaka-aineita maatalouden, elintarviketeollisuuden ja muun teollisuuden käyttöön sekä teiden turvallisuuden parantamiseen. Kalitehtaassa otetaan käyttöön uusi merkintäjärjestelmä.

Sovellus

Koska kaivostoiminta ja raakasuolan jalostaminen ovat energiaintensiivisiä toimintoja, käytössä on kaasu- ja höyry-yhdistelmätehdas, jonka lämpöteho on 116 MW. Merkintäjärjestelmän käyttöönottoon saakka käytössä on ollut laaja kirjo merkintöjä ja dokumentaatiota. Monet asiat puolsivat standardoitua voimaloiden KKS-merkintäjärjestelmää, jolla kaikkien järjestelmän osien ja laitteiden merkinnät ja dokumentointi voidaan tehdä kattavasti ja norminmukaisesti. Ensisijainen pyrkimys oli lisätä käyttövarmuutta ja parantaa työturvallisuutta.

Vuosikymmenien aikana syntyi vaihtuvien järjestelmänrakentajien takia monimutkainen sekajärjestelmä. Laitteistomerkinnät ja -dokumentit eivät olleet yhtenäisiä. Yksikön tai johtojen vaihtaminen voi aiheuttaa huomattavia henkilö- ja laitteistovahinkoja. Lisäksi tavoitteena oli helpottaa huoltoa ja kunnossapitoa sekä tehdä voimalan toiminnasta turvallisempaa.

Christian Berghausen - K+S, Voimalaitoksen johtaja
Christian Berghausen (K+S) ja Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

K+S:n Christian Berghausen (vasemmalla) ja Gabo IDM:n Hans Karl Preuss

K+S:n laitemerkinnät

Ratkaisu

Ensimmäiseksi Gabo IDM otti hoidettavakseen kaikkien laitteistodokumenttien ja tietorakenteiden koordinoimisen AVIS-laitteistonhallintajärjestelmään. "Tämän jälkeen analysoimme nykyisen laitteiston teknisen dokumentoinnin tilan ja selvitimme, mitkä säännöt ja määräykset olivat jo käytössä", Gabo IDM:n toimitusjohtaja Hans Karl Preuss selittää. "Laadimme vaadittavat toimintaohjeet toivotun yhdenmukaisuuden perusteella." Berghausen ja hänen tiiminsä jäsenet kävivät koko prosessin vaihe vaiheelta läpi ja muokkasivat sitä.

Tämän perusteellisen esityön jälkeen kaikki suunnitelmat digitalisoitiin. Vanhat merkinnät siirrettiin KKS-järjestelmän mukaisesti uuteen merkintäjärjestelmään. Vanhasta järjestelmästä uuteen siirtymisestä tehtiin läpinäkyvää luomalla lisätietokanta. Phoenix Contact valmisti yhteensä yli 4 800 laitteistomerkintäkylttiä. Kylttien valmistuksessa käytettiin TOPMARK LASER -merkintäjärjestelmää, jossa kylteistä saadaan erityisellä lasermenetelmällä helppolukuisia ja kestäviä.

Phoenix Contactilla Blombergissa valmistetut merkintäkyltit täydennettiin sopivilla materiaaliväreillä ja asennettiin tehtaalla kiinnitysalustojen avulla. Vesi- ja kaasuputkistoihin merkittiin lisäksi tarkasti aine ja virtaussuunta.

KKS-projekti paransi huomattavasti yleisnäkemystä laitteistosta ja lisäsi merkittävästi prosessien turvallisuutta. Odotuksemme ovat täyttyneet teknisesti ja ajallisesti.

Christian Berghausen - K+S, Voimalaitoksen johtaja

Tuotteet

MARKING system -tuoteperhe

Katso lisätietoja tulostusjärjestelmistä

Katso lisätietoja MARKING system -tuoteperheen tulostimista. Erilaisten merkitsemisteknologioiden ansiosta löydät varmasti käyttötarkoitukseen sopivan ratkaisun. Yhtenäinen, helppokäyttöinen ja selkeä valikko.