Power to X Yhdessä CO2-neutraaliin tulevaisuuteen vihreällä vedyllä

Power to X: Tuulienergia-, aurinkoenergia- ja elektrolyysijärjestelmä

Power to X -teknologialla All Electric Societyyn

Power-to-X-avainteknologian avulla voidaan jakaa, varastoida ja käyttää tilauksen perusteella uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- tai aurinkoenergiaa suurina määrinä.

Power-to-X-menetelmä
Siirtyminen primäärienergiasta muihin energianlähteisiin Power-to-X-menetelmän avulla YouTube

Energiaa tarpeen mukaan Power-to-X-teknologian avulla

Osa All Electric Society -periaatetta on uusiutuva sähköenergia, joka tuotetaan esimerkiksi aurinkoenergiasta. Prosessitekniset prosessit muuttavat tämän energian varastoitavaksi energiaksi. Tähän käytetään niin kutsuttuja Power-to-X-teknologioita.

Ylijäämävirtaa syntyy voimakkaassa auringonsäteilyssä, voimakkaassa tuulessa tai kun aurinko-, tuuli- tai vesivoimaloissa on liikaa vettä. Tätä ylijäämää käytetään polttoaineiden (Power-to-Fuel), vedyn ja metaanin (Power-to-Gas), ammoniakin ja metanolin (Power-to-Liquid) tai muiden kemikaalien tuotantoon. All Electric Societyn puitteissa monia näin tuotettuja aineita puolestaan käytetään sähköenergian tuotantoon. Ne toimivat siis energiavarastona, joka puskuroi mainittujen uusiutuvien energioiden vaihtelua ja varmistaa energian jatkuvan syötön. Tällaiset Power-to-X-teknologiat tukevat sektorikytkentää, jonka avulla sähkö-, lämpö-, kaasu- ja liikkuvuussektoreita verkotetaan.

Asiantuntijakeskustelu "All Electric Society enabled by Power-to-X"

Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation -konferenssissa keskustelemme ilmastoneutraalin yhteiskunnan mahdollisuuksista. Keskusteluun osallistuvat Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker sekä Mathias Füller Phoenix Contactilta.

Tutustu siihen, miten olemme digitalisointiratkaisuillamme ja innovatiivisilla tuotteillamme mukana prosessiteollisuuden muutoksessa Power-to-X:n suhteen, ja miten "All Electric Societysta" tulee todellisuutta.

Älykkäät ratkaisut

Avoimia ja turvallisia digitalisaatioratkaisujamme käytetään jo tänään perinteisessä prosessiteollisuudessa. Lue lisää siitä, kuinka lukuisat käyttötapauksemme täyttävät myös typpiteollisuudelle asetetut vaatimukset.

PLCnext Technology -ekosysteemi

Tulevaisuuden automaatiojärjestelmät

Jotta Power-to-X-järjestelmät voidaan suunnitella sellaisiksi, että ne täyttävät myös tulevaisuuden vaatimukset, niihin on yhdistettävä uusia automaatiokonsepteja. Digitalisaatiossa automaatiokonseptien avoimuudella ja uusien teollisten standardien käytöllä on tärkeä rooli.

PLCnext Technology -ekosysteemi muodostaa pohjan avoimuudellemme ja standardoiduille digitalisaatioratkaisuillemme. Näin voit toteuttaa konsepteja, kuten Open Process Automation (OPA), ja integroida modulaarisia järjestelmänosia Module Type Packagen (MTP) kautta laajoissa järjestelmissä. MTP nopeuttaa järjestelmien suunnittelua, rakentamista ja käyttöönottoa. Lisäksi PLCnext Technology tukee NAMUR Open Architecture (NOA) -konseptia. Näin käytät tuotantotietoja helposti ja turvallisesti, optimoit prosesseja jatkuvasti ja mahdollistat ennakoivan kunnossapidon. Open-Source-alusta PLCnext Technology muodostaa kestävän perustan tällä hetkellä syntyville järjestelmille. Hyödy erityisistä ominaisuuksista, kuten pilvimodeemista, turvaohjauksista ja AppStoren käytöstä.

Elektrolyysijärjestelmä

Elektrolyysijärjestelmien ohjaus ja valvonta

Mahdollistamme elektrolyysin ja siihen liittyvien prosessien ja järjestelmien valvonnan, automaation ja digitalisaation. Niitä ovat mm. vedenpuhdistus, elektrolyyttien käsittely, kaasu- ja nestesäiliöt ja jäähdytysjärjestelmät. Lisäksi valvomme ja automatisoimme kompressoreja. Tarjoamme elektrolyysien hyvän käytettävyyden ja siten kilpailukyvyn varmistamiseen vaadittavia teknologioita sekä monivuotista kokemusta kemian prosessijärjestelmien automaatioteknisestä toteutuksesta.

Järjestelmäkustannuksia pyritään alentamaan edelleen esimerkiksi Design to Cost -periaatteen sekä kapasiteettien tehostamisen avulla. Lisäksi digitalisointi tarjoaa muita mahdollisuuksia, kuten digitaalisen kaksosen käyttämisen prosessien optimointiin ja modernisointiin. Digitaalinen muutos näyttää uusia reittejä, joiden avulla elektrolyysit ja muut Power-to-X-teollisuuden järjestelmät voidaan toteuttaa huomattavasti tehokkaammin ja niiden tuotteet edullisemmin.

Putkia, joissa on vedyn merkki

Putkien valvonta

Erilaisten kaasujen siirtämiseen käytettävien putkien lisäksi Power-to-X-teollisuus tarvitsee myös putkistoja rakennuksiin syöttöä varten.

Tarjoamme tehokkaan putkistovuotojen tunnistusjärjestelmän hyvin pienten vuotojen tunnistukseen ja vuotokohdan tarkkaan laskentaan. Valvontaratkaisumme soveltuu sekä synteettisille öljyputkille tai synteettisille kaasuputkille että vetyputkille.

Vetysäiliö

Säiliövarastojen valvonta

Power-to-X:n hankintaketjun osana syntyy lisää säiliövarastoja. Säiliövarastoja ei tarvita ainoastaan esimerkiksi vedyn välivarastoiksi polttokennoja varten. Teollisuusalueiden suuret säiliövarastot toimittavat vetyä Power-to-Gas- tai Power-to-Liquid-menetelmien raaka-aineeksi.

Laaja valikoima SIL-sertifioitua tekniikkaa toiminnalliselle turvallisuudelle, Ex-i-erotusvahvistimille ja modulaarisille ohjausjärjestelmille varmistaa tehokkaan täyttötason valvonnan. Täyttötason valvonnan lisäksi asennetaan ylitäyttösuoja, joka estää säiliöiden ylitäytön sopivilla venttiilikytkennöillä.

Laiva ja polttokennoja

Polttokennojen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten ohjaus ja valvonta

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuottavat jo tänään sähköä ja lämpöä maakaasusta. Tämä maakaasu voidaan korvata myös Power-to-X-teollisuuden vihreillä polttoaineilla. Näin tästä korkean hyötysuhteen tehokkaasta prosessista tulee vielä ilmastoystävällisempi.

Toinen tapa muuttaa vihreät energianlähteet sähköenergiaksi ovat vetypolttokennot, joiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ajoneuvotekniikassa ja muissa sovelluksissa.

Phoenix Contact tukee molempia konsepteja automaatio- ja digitalisaatioratkaisuillaan, kuten esimerkiksi avoimella PLCnext Technology -automaatioalustalla.

Teknologiat

Katso lisätietoa avoimista ja luotettavista teknologioistamme kestävään tulevaisuuteen.

Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi
Mies prosessijärjestelmän luona
Räjähdyssuojaus
Aurinkokenttä, jossa tuulivoimaloita

Uudet tekniikat 5G, APL, TSN ja OPC UA muodostavat yhdessä tulevaisuuden tiedonsiirron. Nämä uudet konseptit ovat myös osa uutta Power-to-X-teollisuutta. Vain siten datapisteitä voidaan verkottaa turvallisesti, helposti ja nopeasti.

Olemme mukana kaikissa tärkeissä standardointikomiteoissa. Niissä suunnittelemme sinulle uutta, eri valmistajille sopivaa automaation tiedonsiirtostandardia.

Katso lisätietoa kommunikointi- ja tiedonsiirtotekniikoista
Kyberturvallisuuskuvakkeita ja käsi

Palomuurien asentaminen kriittisen infrastruktuurin eri kohtiin ei riitä täyttämään IT-turvallisuudelle asetettuja suuria vaatimuksia. Suojaustavoitteiden määrittely on tärkeää, jotta kaikenlaiset kyberturvallisuusriskit voidaan minimoida. Nämä suojaustavoitteet perustuvat yleiseen IEC 62443 -standardiin "Teollisuuden automaatioratkaisujen IT-turvallisuus".

Sertifioituna ICS-turvan palveluntarjoajana tarjoamme siihen kestävää tukea. Kokonaisvaltainen ratkaisu sisältää myös turvallisuuteen liittyvää tuotekehitystä.

Katso lisätietoa Industrial Securitysta
Mies prosessijärjestelmän luona

Riskien hallinta ei ole olennaista ainoastaan ympäristön ja ihmisten suojaamista silmällä pitäen. Myös järjestelmien hankinta ja sen myötä investoinnin turvaaminen on tärkeää. Turvallisuuden eheystason (SIL) lisäksi myös suoritustasolla (Performance Level, PL) on tärkeä rooli käytettäessä automaattisia turvajärjestelmiä. Hajautettuja, joustavasti konfiguroitavia ratkaisuja, kuten SafetyBridge-tekniikkaa, käytetään jo nykyään SIL3-sovelluksissa erilaisissa käyttökohteissa. Ne on helppo integroida ohjaukseen.

Hyödynnä turvaohjauksiamme monimutkaisiin sovelluksiin, jotka sallivat yhdistämisen PROFIsafe- ja PROFINET-verkkoihin. Turvallinen poiskytkentä tai luotettavat kaasuntunnistus- ja muut toiminnallisen turvallisuuden toiminnot voidaan siten toteuttaa valmistajasta riippumatta. Lisäksi komponenttimme huolehtivat ylijännitesuojauksesta. Kamerat valvovat hajautettua infrastruktuuria ja turvallisuutta. Lisäksi tukenasi ovat kattavat koulutusohjelmat.

Lisätietoa prosessiteollisuuden toiminnallisesta turvallisuudesta
Räjähdyssuojaus

Yhden tärkeän turvallisuusnäkökohdan muodostavat syttyvät kaasut, joita tuotetaan, kuljetetaan ja varastoidaan Power to X -sovellusten yhteydessä. Jos niiden vuotoa ei huomata, voi syntyä räjähdysaltis tai myrkyllinen ilmaseos. Jotta henkilöstöä voidaan varoittaa tällaisissa tilanteissa, tarvitaan asianmukaisia antureita ja kaasuvaroittimia. Näillä alueilla ei saa myöskään olla tehdasliikennettä. Liikenteen säätelyä varten yhdistämme liikennevalojärjestelmät sopivan siirtotekniikan avulla kaasuvaroittimiin.

Tarjoamme kattavan valikoiman ratkaisuja ja tuotteita, jotka täyttävät räjähdysvaarallisten alueiden asettamat vaatimukset eri vyöhykkeillä. Tuotevalikoimamme ulottuu piirikorttiliittimistä ja -pistoliittimistä, Ex-liittimistä, Ex-erotusvahvistimista ja mittausmuuntimista aina ylijännitesuojiin ja I/O-järjestelmiin saakka.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta

Tuotteet

Tutustu räjähdyssuojattuihin, tärinän- ja lämmönkestäviin tuotteisiin vetyteollisuutta varten.

Pilottiprojektit

Vastaavien sovellusten osaamisen Power-to-X-teollisuuden suuntaan siirron lisäksi omistaudumme jo erityisille, uusille sovelluksille.

Kemiantehdas

Automaatio, sähköistys ja digitalisointi vetyteollisuudessa

Olemme ensimmäisten projektien puitteissa esimerkiksi toimittaneet automaatioteknisen varustelun polttokennoihin asennuslinjan tehokkuuden parantamiseksi. Pohdimme tällaisten sovellusten erityisvaatimuksia työskentelemällä elektrolyysimenetelmiä koskevissa pilottiprojekteissa. Tätä varten olemme ottaneet tehtäväksemme erään pilottijärjestelmän koko automaation tavoitteenamme parantaa sen tehoa huomattavasti.

Haluatko tietää enemmän Power-to-X-teollisuuden automaatiota, sähköistystä ja digitalisointia koskevista ratkaisuistamme? Ota meihin yhteyttä.

Yhteistyöt

Yhdessä kumppanimme kanssa mahdollistamme energia- ja ilmastosiirtymän.

Vetymolekyylejä ja EU-lippu

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Euroopan unioni perusti eurooppalaisen ECH2A-alustan vetyprojekteille heinäkuussa 2020. Se pyrkii edistämään vetytalouden kehittämistä ja laajentamista Euroopassa.

ECH2A-allianssi tuo yhteen talouden, politiikan ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka pyrkivät nopeuttamaan vetytalouden kehittämistä Euroopassa ja sopimaan tuotannon, kuljetuksen ja jakelun toteuttamisesta. Yli 800 jäsenen joukossa on mm. eurooppalaisia teollisuusyrityksiä, energiantuottajia, sijoittajia, kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä, tutkimuslaitoksia sekä kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä. Haluamme saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet Euroopassa yhdistämällä voimamme ECH2A:n ja sen kumppanien kanssa.

All Electric Society

Kehittämällä ratkaisuja sähköistämiseen, verkottamiseen ja automatisointiin edistämme sellaisen maailman syntymistä, jossa uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää kaikkialla.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Teknisiä ratkaisuja hyvään tulevaisuuteen

All Electric Society tarkoittaa maailmaa, jossa uusiutuvaa sähköenergiaa on käytettävissä pääasiallisena energiamuotona edullisesti ja lähes rajoituksetta. Avain tämän vision toteuttamiseen on kattava sähköistys, kaikkien talouden ja infrastruktuurin sektoreiden verkottaminen ja automatisointi.

Älykkäillä tuotteillamme ja innovatiivisilla ratkaisuillamme automaation, sähköistyksen ja digitalisoinnin aloilta teemme teollisuudelle ja yhteiskunnalle mahdolliseksi tämän muutoksen nopean toteuttamisen matkalla kohti kestävän kehityksen maailmaa.

LinkedIn-logo

LinkedIn: Prosessiautomaatio Liity nyt yhteisömme jäseneksi!

Kaikkea prosessiteollisuudesta ja power-to-X:stä – ajankohtaisia uutisia ja trendejä, tietämisen arvoisia oivalluksia tai jännittäviä referenssejä kaikkialta maailmasta. Seuraa meitä nyt LinkedInissä ja tule osaksi yhteisöämme!

Henkilökohtainen yhteydenotto
Oletko kiinnostunut teknisistä ratkaisuista, jotka edistävät hyvää tulevaisuutta?
Ota meihin yhteyttä! Annamme sinulle mielellämme lisää ideoita ja tietoa All Electric Society -visiosta.
Ota yhteyttä
Kahden miehen keskustelu tabletin ääressä