Sektorikytkentä

Sektorikytkennän avulla energiavirtoja voidaan yhdistää yli teollisuudenalojen rajojen ja tarkastella niitä kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on saada riittävästi energiaa käyttöön kaikkialla – oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
Kaksi henkilöä, joilla on suojavaatetus ja rakennussuunnitelma

Energiantuotanto maksimaalisella hyötyteholla

Käytettäessä sektorikytkentöjä voidaan energian tuottamista, jakamista, varastoimista ja kuluttamista tarkastella kokonaisvaltaisena järjestelmänä. Tällöin yksittäiset sektorit vaihtavat keskenään energiaa, jotta sitä on saatavilla oikeassa muodossa siellä, missä sitä tarvitaan. Keräämällä ja analysoimalla energian kulutus- ja tuotantotietoja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ohjata energiavirtaa.

Sektorien verkotuksessa on siis otettava huomioon suorituskyvyn lisäksi myös tiedonsiirto. Standardoidut tiedonsiirtoprotokollat eri verkkojen sisällä mahdollistavat tarvittavan tiedonsiirron järjestelmävapaasti. Sektorikytkentä on toimiva periaate, jota voidaan käyttää niin yksittäisessä yrityksessä kuin useiden yritysten välillä. Phoenix Contactilla on tuotteita, ratkaisuja ja palveluja energia-, teollisuus-, infrastruktuuri- ja liikennesektorien sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon.

Edut

  • Kestävä energiahuolto
  • Resurssitehokas tuotanto
  • Kokonaisvaltainen optimointi ilmastonsuojelua varten
  • Regeneratiivisesti tuotetun energian varastointi
  • Yhdenmukaiset data- ja informaatiovirrat
  • Kaikki sopii yhteen – kestävän maailman puolesta

Ole yhteydessä asiantuntijatiimiimme

"Neuvomme sinua sektorikytkentään liittyvissä kysymyksissä ja tuemme sinua ratkaisuillamme."
Ulkonäkymässä E-Mobility GmbH Schiederissä

Rakennukset voivat tehdä vielä enemmän Aurinkoenergian, tuotannon, akkuvarastojen ja sähköisen liikenteen kytkentä

Nykyään rakennukset tarjoavat paljon muutakin kuin vain katon pään päälle – ne ovat paikka, jossa sektorikytkentä koetaan todeksi. Älykkäässä rakennuksessa yhdistyvät älykkäästi aurinkoenergia, ohjaustekniikka, tuotanto, akkuvarastot ja latauspisteet. Phoenix Contact kehittää tähän oikeat ratkaisut ja yhdistää latausasemat aurinkopaneelijärjestelmään, ilmanvaihdon ja valaistuksen energianhallintaan tai tuotannon akkuvarastoon. Tämä kaikki toimii kaksisuuntaisesti. Näin sähköautoista tulee myös tilapäisiä energiavarastoja, jotka syöttävät energiaa rakennukseen. Se on kestävää ja samalla järkevää.

Valmistuksen infrastruktuuri Schiederissä

Tuotannot, joissa on enemmän esiohjausta Akkuvarastojen, tuotannonohjauksen ja energiamarkkinoiden kytkeminen toisiinsa

Kaikki on kiinni sekoituksesta – ja myös määrä ratkaisee. Jos luon yhteyden rakennuksen ja tuotannon välille, voin sovittaa tarjonnan ja kysynnän hyvin yhteen. Mikä on tuotantotilauksen energiantarve? Kannattaako ylihuomista ajatella jo nyt ja täyttää akkuvarasto ajoissa? Käytänkö tähän omaa aurinkopaneelijärjestelmää vai ostanko sähköä julkisesta verkosta, kun kWh:n hinta on edullinen?

Oikeat vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät verkottumisesta ja ennen kaikkea digitalisaatiosta. Työ on sen arvoista. Kytketyt sektorit ovat samanaikaisesti kestäviä ja taloudellisia.

Tehdasalue

Energian säilyttäminen prosessissa Häviöiden rajoittaminen energiavarastojen, koneverkkojen ja vähäisemmän muuntamisen avulla

Jätetään energia sinne, minne se kuuluu – tuotantoprosessiin. Sektorikytkentää hyödyntämällä pyrimme ehkäisemään häviöitä tehokkaasti. Jokainen kilowattitunti, jota ei tarvitse tuottaa, säästää rahaa ja on hyväksi ilmaston kannalta.

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi rakennuksen, akkuvaraston ja tuotantokoneiden yhdistelmällä. Tässä kytkennässä on pohjimmiltaan kyse oikean energialähteen käyttämisestä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja jos yhdistämme tämän verkon myös akkuvarastoon ja käytämme tasavirtaa, mitään ei enää menetetä jatkuvan muuntamisen ja hukkaan menneen jarrutusenergian vuoksi. Tämä on polkumme kohti All Electric Society -maailmaa.

Henkilö tabletin kanssa automaattisen kuljetusjärjestelmän edessä

Varastojen täyttäminen logistiikalla Vihivaunujen käyttö liikkuvina varastoina kuormanhallinnassa

Olemme tottuneet automaattisiin kuljetusjärjestelmiin, jotka hoitavat tehtaiden sisäisiä logistiikkatehtäviä täysin itsenäisesti. Niin sanotut vihivaunut (Automated Guided Vehicles, AVG) löytävät itse oman reittinsä ja lataavat akkunsa itsenäisesti työvuoronsa päätteeksi.

Mihin meidän pitäisi nyt tottua: AGV:t pystyvät paljon muuhunkin kuin intralogistiikkaan. Energiavarastollasi on suuri potentiaali koko tehtaan tilapäisen huippukuormien hallintaan. Ajatuksenamme on tarkastella jokaista käytettyä energiavarastoa toimittajana eli lähteenä kytkettyjen sektoreiden energiaverkkoa varten. Tämä vie meitä pidemmälle kohti All Electric Society -maailmaa.

Risteilyalus merellä

Laiva, satama ja paljon potentiaalia Vetyä Power to X- ja mobiilienergiasovelluksiin

Valtamerellä tilaa on loputtomasti, mutta kun saavutaan satamaan, erityisesti risteilyaluksilla on todella ahdasta. Vastarinta valkoisia jättiläisiä kohtaan kasvaa. Suosittujen satamakaupunkien asukkaat ovat saaneet tarpeekseen dieselkäyttöisten sähkögeneraattoreiden päästöistä. Ne ovat välttämättömiä, jotta risteilijöiden hotellitoiminta voi jatkua, kun pääkone on pysähdyksissä aluksen ollessa laiturissa.

On kuitenkin olemassa toinenkin tapa: kun prosessitekniikka, elektrolyysi ja merenkulku yhdistetään, tuloksena on polttoainekennot. Uusiutuvaa vetyä käytetään sitten sähkölähteenä aluksella. Polttokennot eivät tuota pakokaasuja, mikä tekee risteilyalasta hieman puhtaamman.

Ilmakuva kaupungista

Infrastruktuuri: Käyttö uusiutuvalla energialla Aurinkopaneelijärjestelmät ja elektrolyysit yhdistettynä liikkuviin energiageneraattoreihin

Me tunnemme ne kaikki: pahanhajuiset dieselgeneraattorit, jotka tuottavat sähköä rakennustyömailla tai ulkoalueilla. Myös varavirtageneraattorit toimivat edelleen bensiinillä tai muilla fossiilisilla polttoaineilla. Kuinka kestävä maailma voi olla, jos käytämme sen sijaan siirrettäviä polttokennoja – ja tuotamme vetyä niitä varten aurinko- tai tuulivoimaloiden ylijäämäenergialla?

Kun aurinkopaneelijärjestelmät yhdistetään prosessitekniikasta peräisin olevaan elektrolyysiin, infrastruktuurista tulee kestävämpi. Tämä sektorikytkentä ei ole enää pelkkä tulevaisuuden haave – se on konkreettista todellisuutta. Esimerkiksi kuljetettavat polttokennot korvaavat yhä useammin dieselin varavoimanlähteenä rautatieyhtiöiden verkkokäytössä.

Offshore-lautta

Vety tekee uusiutuvasta energiasta kestävää Aurinkopaneelijärjestelmät, prosessitekniikka ja liikenne yhdistettynä kestävään logistiikkaan

Mitä tehdä tuuli- ja aurinkoenergialla, kun sitä ei tarvita? Entä miten laivoista ja lentokoneista voidaan tehdä todella uusiutuvia pitkillä matkoilla?

Ratkaisu: hyödynnetään ylimääräistä tuuli- ja aurinkoenergiaa veden elektrolyysissä ja käytetään prosessissa syntyvä vety arvokkaiden e-polttoaineiden synteesiin. Aurinkopaneelien tai tuulivoiman, prosessitekniikan ja liikenteen sektorikytkentä tarjoaa tulevaisuuden kehityspotentiaalia erityisesti tuulisilla tai aurinkoisilla alueilla. Me muutamme auringon ja tuulen voiman kemialliseksi energiaksi – ja teemme siitä siten kestävää. Tämä tasoittaa tietä puhtaille logistiikkareiteille ilmassa tai merellä.