Test and monitoring devices

Test and monitoring devices

Whether cloud-based in real time or manually, our test and monitoring devices are a convincing way to increase system availability. Overvoltages can overload electrical installations and the protective devices intended to protect them. Determine the state of your system and your surge protection at an early stage, before failures occur.

Lisätietoja

Edut

 • Ylijännitesuojalaitteiden tilan tunnistaminen (State of health) ennaltaehkäisevillä tarkastuksilla
 • Korkea laatu- ja turvallisuusstandardi: aina ajan tasalla automaattisesti sovitettavien testialgoritmien ja päivitysominaisuuden ansiosta
 • Digitaalista lisäarvoa ja palveluja ImpulseCheckillä
 • Ylijännitesuojan apujärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää
Ylijännitesuojalaite ImpulseCheck ja neljä johdinta

Yhdessä ylijännitesuojalaitteessa ImpulseCheck valvoo jopa neljää johdinta

ImpulseCheck - Ylijännitesuojauksen apujärjestelmä

Ylijännitesuojille asetetaan erityisiä vaatimuksia, ja ne suorittavat tehtävänsä piilossa. Tavallisesti ne suojaavat laitteistoja sähkömagneettisilta tapahtumilta huomaamatta. Et tiedä suojalaitteiden tämänhetkistä tilaa.

ImpulseCheck on maailman ensimmäinen älykäs apujärjestelmä verkkoalueen ylijännitesuojaukseen. Jokaisen yksittäisen suojalaitteen toimintakunto tunnistetaan pilviyhteyden kautta. Siten saat käyttöösi uudet digitaaliset palvelut.

Tunnistat järjestelmän sekä valvottujen ylijännitesuojien todellisen kuormituksen. Näin laitteistoviat ovat ennustettavissa, ja huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella tehokkaammin.

ImpulseCheck-apujärjestelmä tai CHECKMASTER 2 -testauslaite

IEC 62305-3 -standardin mukaan ylijännitesuojat on testattava säännöllisesti. Lisäksi standardi sisältää määräykset testiarvojen asianmukaisesta dokumentoinnista.

ImpulseCheck valvoo liitäntöjen aktiivisia johtimia. Pulssit ovat mitattavissa myös ilman asennettua ylijännitesuojaa, ja näin voidaan tehdä päätelmiä järjestelmän kuormituksesta. ImpulseCheck on paras valinta ylijännitesuojasi toimintakunnon innovatiiviseen ja automatisoituun laskentaan. Pystyt tulostamaan ylijännitesuojalaitteiden tämänhetkisen tilan dokumentointitarkoituksiin milloin tahansa nappia painamalla. ImpulseCheck-apujärjestelmä valvoo tyyppien 1 ja 2 teholähteiden ylijännitesuojia.

CHECKMASTER 2 on puolestaan mobiili testauslaite, joka tarkistaa lähes kaikki Phoenix Contactin pistoliitettävät ylijännitesuojat. CHECKMASTER 2 -testauslaitteella tarkistat mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan teholähteen ylijännitesuojapistokkeet sekä tietotekniikan ylijännitesuojapistokkeet manuaalisesti.

Ylijännitesuojien mobiili testauslaite - CHECKMASTER 2

Ylijännitesuojien mobiili testauslaite CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 - mobiili testauslaite

CHECKMASTER 2 on moduulirakenteinen ylijännitesuojien testauslaite. CHECKMASTER 2 -laitteella voidaan tarkastaa lähes kaikki Phoenix Contactin pistoliitettävät ylijännitesuojat erilaisten testauskasettien avulla.

 • Testaus suoritetaan CHECKMASTER 2 -laitteella manuaalisesti.
 • Ylijännitesuojapistokkeet liitetään vastaavaan testikasettiin.
 • Itse testaus tapahtuu automaattisesti.
 • CHECKMASTER 2 -testauslaite tallentaa kaikki tulokset sisäiseen muistiin.
 • Tallennetut testausarvot voidaan tulostaa heti tai myöhemmin.
 • Testausraportti sisältää tuotekuvauksen, testaustuloksen, päivämäärän ja kellonajan.

Mahdolliset tarkastustulokset ovat:

 • Kunnossa
 • Toleranssiraja saavutettu
 • Ylikuormitus, vaihto on tarpeen

Jos CHECKMASTER 2 -testauslaite ilmoittaa, että toleranssiraja on saavutettu, suojalaite on kuormittunut jo useita kertoja. Ylijännitesuoja on vielä toimintakykyinen, mutta se pitäisi vaihtaa ennakoivaa kunnossapitoa ajatellen.

Viivakoodinlukija

Testikappale on helppo tunnistaa viivakoodinlukijalla

Testikappale on helppo tunnistaa CHECKMASTER 2 -laitteen viivakoodinlukijalla

CHECKMASTER 2 tarkastaa Phoenix Contactin ylijännitesuojien sähköiset ominaisuudet. Tuotenumerot luetaan virheettömästi viivakoodinlukijan avulla.

Liitä testikappale sille tarkoitettuun testausadapteriin. Kun lukija on tunnistanut laitetyypin, testi käynnistyy automaattisesti kytkemisen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti testikappaleen tuotenumero voidaan testausadapterin kytkemisen jälkeen syöttää kosketusnäytöllä.

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S

Salamavirran mittausjärjestelmän LM-S analysointiyksikkö ja anturi

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S etävalvontaan

Salamavirran mittaus

Hanki verkossa tiedot laitteistoosi kohdistuneista salamaniskuista ja hyödynnä kuormitukseen perustuvan huollon mahdollisuus.

Mittausjärjestelmä tunnistaa ja analysoi salamavirtojen kaikki tärkeät parametrit. Analysointi ja etäilmoitus tapahtuvat reaaliajassa. Järjestelmän käyttöparametrien ja mittaustietojen yhdistäminen helpottaa päätöksentekoa valvonta- ja huoltotehtäviä varten.

Tällöin käytettävissäsi ovat seuraavat edut:

 • Älykäs mittausjärjestelmä tunnistaa ja arvioi salamavirtakuormitukset helposti
 • Huoltotoimenpiteiden parempi suunnittelu jatkuvan etävalvonnan ansiosta
 • Helppo tiedonsiirto ja konfigurointi integroidun verkkopalvelimen avulla
 • Yhteys verkkojärjestelmiin RJ45-Ethernet-liitännän kautta