Surge protective devices for the power supply

Type 1, type 2 and type 3 surge protection for power supplies

Type 1, 2, and 3 surge protection protects against malfunctions and defects caused by overvoltages. In the absence of effective protection, high costs are likely due to system failures. In the worst-case scenario, the affected equipment will need to be repaired or replaced. The multi-stage concept from Phoenix Contact provides effective protection for systems and devices.

Lisätietoja

Edut

  • Sopii käytettäväksi kaikissa tavallisissa tehonsyöttöjärjestelmissä suorituskykyisten komponenttien ansiosta
  • Seurausvirtavapaa kipinävälitekniikka takaa laitteiden parhaan käyttövarmuuden
  • Kattava suojaus kaikkiin suojaustasoihin toisiinsa synkronoitujen suojalaitteiden ansiosta
  • Tilaa säästävä ja edullinen asennus kapean rakenteen ansiosta
  • Pistoliitettävien suojalaitteiden ennakoiva testaus antaa ajoissa tiedon siitä, mikä on vialla
  • Teholähteiden ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää
Safe Energy Control -tuoteperhe

Safe Energy Control -tuoteperhe

Safe Energy Control -tuotevalikoima

SEC (Safe Energy Control) -tuoteperhe edustaa ukkos- ja ylijännitesuojien ainutlaatuisen pitkää käyttöikää ja maksimaalista suorituskykyä. Teknisesti johtavien kipinävälien ansiosta pystymme tarjoamaan keskeytyksetöntä suojaa laitteistollesi. Kipinävälin ja varistorin välinen suora koordinointi kaksoisyhdistelmäsuojassa takaa parhaan mahdollisen suojauksen herkille laitteille - myös dynaamisten ylijännitteiden yhteydessä. Samanaikaisesti tuoteperhe sisältää maailman ensimmäisen, tyypin 3 ylijännitesuojalaitteen, jossa on push-in-liitäntätekniikka. Sen avulla asennus on helppoa ja nopeaa. Yhtenäinen kompakti rakenne sekä käyttö ilman etusulaketta täydentävät Safe Energy Control -tuoteperheen.

Tyypin 1+2 ylijännitesuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja

Jokainen tyypin 1 ukkospurkaussuoja täyttää suurimmatkin vaatimukset purkauskapasiteetin suhteen. Samalla se on myös tyypin 2 ylijännitesuojalaite (SPD). Tyypin 1 salamavirtasuojan testausluokan II edellytysten täyttäminen on lisätietoa, eikä se osoita lisäkelpoisuutta. Siksi tällaiset suojalaitteet on luokiteltu yhdistelmäsuojiksi (tyypin 1+2 ylijännitesuoja). Yhdistelmäsuoja on siis suojalaite, joka täyttää molempien testausluokkien vaatimukset.

Ylijännitesuoja, 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja

1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja eroaa olennaisesti 1+2-tyypin yhdistelmäsuojasta. Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja sisältää kaksi itsenäistä suojalaitetta, jotka on kytketty rinnakkain pieneen tilaan. Jännitteen kytkevä kipinäväli (tyypin 1+2 SPD) toimii optimaalisesti yhdessä jännitettä rajoittavan varistorin (tyypin 2 ylijännitesuoja) kanssa. Kaksi itsenäistä suojalaitetta yhdessä kompaktissa moduulissa takaa optimaalisen vasteajan, laitteiden parhaan suojauksen ja komponenttien pitkän käyttöiän.

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SEC-T2-3S-350

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SEC-T2-3S-350

Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet

Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet (SPD) on normaalisti asennettu ryhmäkeskukseen tai koneen kytkentäkaappiin. Ne muodostavat toisen suojausasteen kolmiasteisessa ylijännitesuojakonseptissa. Tyypin 2 ylijännitesuojan on suojattava turvallisesti epäsuoran salamaniskun tai kytkentätapahtuman aiheuttamilta ylijännitteiltä. Kytkentätapahtumista johtuvat ylijännitteet ovat usein hyvin dynaamisia ja paljon yleisempiä kuin salamasta johtuvat. Tässä tarvitaan nopeasti reagoivaa tekniikkaa, esim. varistoritekniikkaa.

Tyypin 3 laitesuojaus – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tyypin 3 laitesuojaus – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Tyypin 3 laitesuojaus

Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet on tavallisesti asennettu suoraan suojattavien päätelaitteiden eteen. Siksi niitä sanotaan myös laitesuojiksi. Koska asennusympäristö vaihtelee, tyypin 3 suojat jakautuvat eri versioihin:

  • Kiskoasennettavat laitteet
  • Pistorasiaan asennettavat laitteet
Maisema, jossa rakennuksia, voimala, tuulipuisto, aurinkopaneeleja ja infrastruktuuria

Ylijännitesuoja kaikkiin sovelluksiin

Oikeanlainen ylijännitesuojaus varmistaa sovelluksen käytettävyyden. Uusiutuva ja sen myötä puhdas energiantuotanto tai tulevaisuuden liikenne - molemmat vaativat sopivan suojauksen ylijännitteiltä. Verkotetut rakennukset, teollisuuslaitokset ja niihin kuuluva infrastruktuuri ovat perusta automatisoidulle arvonlisäykselle.

Tarjoamme lähes kaikkiin käyttökohteisiin ja jakeluverkon tyyppeihin sopivat ylijännitesuojatuotteet, jotka auttavat säilyttämään järjestelmäsi käyttövalmiina ja tuottavina.

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus
Tuulivoimaloiden ylijännitesuojaus
Sähköisen liikenteen ylijännitesuojaus
Kiinteistöasennusten ylijännitesuojaus
Kokoojakiskojärjestelmien ylijännitesuojaus
Sähkökaappien ylijännitesuojaus
Koneen- ja laitteistonrakennuksen ylijännitesuojaus
Infrastruktuurin ylijännitesuojaus
Ylijännitesuoja tyyppi 1, tyyppi 2 ja tyyppi 3

Ylijännitesuoja tyyppi 1, tyyppi 2 ja tyyppi 3

Tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 ylijännitesuojien väliset erot

Sähkökaapeissa käytetään tyypin 1 yhdistelmäsuojia tai ukkossuojia. Niiden tulee täyttää korkeimmat vaatimukset, sillä niiden tehtävänä on suojata suorien salamaniskujen vaikutuksilta. Pääkeskuksen tavallisessa asennusympäristössä oikosulunkestävyydelle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseen tarvitaan tehokasta tekniikkaa, kuten kipinävälitekniikkaa.

1+2-tyypin yhdistelmäsuojat ovat ukkossuojia, jotka täyttävät ukkostestauksen lisäksi myös tyypin 2 ylijännitesuojilta vaadittavat testaukset. 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuojalla on erityisominaisuus. Siinä suorituskykyiset kipinävälit yhdistetään suoraan varistoripohjaisiin ylijännitesuojiin.

Tyypin 2 ylijännitesuojat, joiden purkauskapasiteetti on vähäinen, asennetaan alakeskuksiin. Ne asennetaan tavallisesti ryhmäkeskuksiin tai koneen kytkentäkaappeihin. Näiden ylijännitesuojien on suojattava turvallisesti epäsuoran salamaniskun tai kytkemistapahtuman aiheuttamilta ylijännitteiltä, ei kuitenkaan suorilta salamavirroilta. Tässä tarvitaan nopealla vasteajalla reagoivaa suojaustekniikkaa, esim. varistoritekniikkaa.

Tyypin 3 ylijännitesuojat, joilla on hyvin pieni purkauskapasiteetti, asennetaan mahdollisimman lähelle päätelaitetta. Tätä kutsutaan myös laitesuojaukseksi. Signaalijohdoille tarvitaan erityiset ylijännitesuojat. Myös ne asennetaan suoraan suojattavien päätelaitteiden eteen. Koska asennusympäristö vaihtelee, laitteista on olemassa eri malleja. Yleisen kiskoasennuksen lisäksi saatavana on tuotteita, jotka asennetaan pistorasioihin tai suoraan päätelaitteen piirikortille.

Teknisesti tyypin 3 ylijännitesuoja on samalla tavalla varistoripohjainen kuin tyypin 2 suoja, mutta purkauskapasiteetille asetetut vaatimukset ovat vähäisemmät tyyppiin 2 verrattuna. Tyypin 2/3 ylijännitesuoja asennetaan ennen kaikkea johdoille, jotka johdetaan rakennukseen ulkopuolelta.