Open Process Automation

Open Process Automation purkaa perinteisen automaatiopyramidin ja luo valmistajasta riippumattomia standardeja laajojen järjestelmien automaatiota varten.

Työskentelemme aktiivisesti Open Process Automation™ -foorumin ja sen jäsenten kanssa avoimen, yhteentoimivan, siirrettävän ja turvallisen tulevaisuuden automaatiojärjestelmän kehityksen parissa. Haluatko tietää lisää siitä, miten tuemme loppukäyttäjiä kaikkialla maailmassa tällä matkalla? Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.

Ota yhteyttä
Verkotettu prosessijärjestelmä

Ohjaustekniikan siirtäminen

Avoimen prosessiautomaation visio tarjoaa standardiin perustuvan, avoimen, turvallisen ja yhteentoimivan prosessinohjausarkkitehtuurin. Siten loppukäyttäjät voivat käyttää yhteentoimivia komponentteja, siirrettäviä ohjelmistoja ja vaihdettavia laitteistoja.

Logo The Open Group
Logo The Open Group
Logo The Open Group
Logo The Open Group

OPAF-foorumissa työskentelemme yhdessä Open Groupin ja muiden eri alojen yritysten kanssa. Tavoitteena on tarjota kaupallisesti saatavilla olevia sekä yhteentoimivia komponentteja, siirrettäviä ohjelmistoja ja vaihdettavia laitteistoja.

OPAF-foorumissa on edustettuina yhtä lailla toimittajia, järjestelmäintegraattoreita kuin valmistajiakin. Näin loppukäyttäjät hyötyvät parannetusta toiminnasta, avoimista järjestelmistä ja turvallisuudesta.

Lisätietoa OPAF-foorumista:

Open Process Automation™ -foorumi
Logo The Open Group

OPAF on edistänyt O-PAS™-standardien kehittämistä. Standardin ydinosa on reaaliaikainen väylä, jonka kautta kaikki komponentit voivat kommunikoida keskenään milloin tahansa ja reaaliaikaisesti. Ylemmän tason järjestelmät, kuten Manufacturing OT-Data Center, Enterprise Data Center tai ulkoiset järjestelmät, kuten pilvijärjestelmät jne., kommunikoivat tämän reaaliaikaisen väylän kautta ilman tarpeettomia estäviä suojalaitteita. Itse järjestelmät säilyvät riippumattomina ja skaalattavina.

Ohjaimet, seurantajärjestelmät, anturit, ohjaukset jne. liitetään reaaliaikaiseen väylään joko suoraan tai standardoitujen verkkoyhdyskäytävien kautta riippuen siitä, mitä tietomuotoa ne käyttävät. Järjestelmillä on suora pääsy kaikkiin vitaali- ja tuotantotietoihin.

Logo The Open Group

Open Process Automation tarjoaa standardiin perustuvan, avoimen, turvallisen ja yhteentoimivan prosessinohjausarkkitehtuurin, jolla on seuraavia ominaisuuksia:

  • Yhteentoimivat komponentit, siirrettävä ohjelmisto ja vaihdettava laitteisto
  • Saatavana kaupallisesti ja useille teollisuudenhaaroille
  • Toimittajien henkisen omaisuuden suoja
  • Toimittajien ja järjestelmäintegraattoreiden komponenttien ja palvelujen markkinoiden laajentaminen

Sitoutumisemme Open Process Automationiin

O-PAS™ tarjoaa loppukäyttäjille optimoitua käyttöä, avoimia järjestelmiä ja kattavaa turvallisuutta. Avoin PLCnext Technology -ohjausalustamme täyttää tuotteen ja liiketoimintamallin toteutustavan, jonka OPAF on määrittänyt teollisuuden automaation tulevaisuutta silmällä pitäen.

PLCnext Technology -ekosysteemi

Avoin automaatio

Tuotteitamme, kuten PLCnext Technology ja Axioline I/O, on käytetty ensimmäisissä pilottiprojekteissa, jotka täyttävät avoimen prosessiautomaation tavoitteet.

Open Source -alustamme muodostaa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän perustan tällä hetkellä syntyville järjestelmille. Lisätietoa on verkkosivullamme:

O-PAS™-standardien toteuttaminen

Avoin PLCnext Technology -ohjausalustamme tukee avointa ratkaisua. PLCnext Technology toimii DCN:nä (Distributed Control Node) turvallisine ja redundanttisine yhteyksineen uuteen reaaliaikaiseen palveluväylään sekä yhteytenä nykyisiin ja uusiin kenttälaitteisiin (I/O:ihin). Lisäksi PLCnext Technology täyttää myös OPA:n ensisijaisen tehtävän isännöimällä ulkoisia ohjelmistoja ja suorittamalla ne samassa laitteistossa.

Open Process Automation -arkkitehtuuri
Open Process Automationin esittelijä NAMUR Hauptsitzung -konferenssissa 2019

NAMUR Hauptsitzung -konferenssi 2019

Pilottiprojektit

Open Process Automation™ -standardin toteuttamiseksi työskentelemme yhdessä loppukäyttäjien kanssa pilottiprojekteissa ja testausympäristöissä.

Haluatko tietää lisää avoimesta käytettävyydestä, siirrettävyydestä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävästä migraatiosta? Ota meihin yhteyttä.

Logo Coalition for Open Process Automation (COPA)

Coalition for Open Process Automation (COPA)

COPA on Collaborative Systems Integrationin (CSI) ja CPLANE.ai:n perustama kumppanuusohjelma. Tavoitteena on OT- ja IT-palveluntarjoajien yhteistyön edistäminen O-PAS™-pohjaisten kaupallisten ohjausjärjestelmien kehityksessä. Kaikki COPA-jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös OPAF-foorumiin. OPAF-foorumin tavoite on O-PAS™-standardien määrittäminen. COPA puolestaan osoittaa, miten nämä standardit voidaan panna täytäntöön toimittajan komponenteissa.

COPA QuickStartin avulla prosessinohjauksen insinöörit voivat opiskella ja testata avointa prosessiautomaatiojärjestelmää (OPA). Open Control -alan johtajana tuemme COPA-ohjelmaa ja COPA Quick-startia laitteiston ja teknisen osaamisemme avulla.

Lisätietoa COPA-ohjelmasta:

Videot

Katso lisätietoa ratkaisuistamme Open Process Automation™ -standardin toteutukseen.

Keskustelukierros Open Process Automationin asiantuntijoiden kanssa

Phoenix Contactin Dialog Days Edition Process Automation -tapahtuman aikana järjestetyllä keskustelukierroksella ammattilaisten kanssa keskustellaan automaatiokomponenttien absoluuttisen avoimuuden tärkeydestä. Tavoitteena on nykyaikaisten digitalisaatiokonseptien, kuten Open Process Automationin™ toteuttaminen. Asiantuntijamme havainnollistavat, miksi uusi PLCnext Technology -automaatioalusta sopii täydellisesti avoimiin konsepteihin, kuten Open Process Automationiin™.

Phoenix Contact ja OPAF - Open Source -kehitystä varten

Tyler Redslob, Phoenix Contact USA:n prosessiautomaatiosta vastaava Vertical Market Manager, puhuu Open Process Automationista™, Phoenix Contactin sitoutumisesta ja toteutuksesta PLCnext Technologyn avulla.

Open Automation for the IIoT

Harry Forbes keskustelee ARC Global Forum 2020 -tilaisuudessa Pat McCurdyn (Vice President of Industry Management and Automation, Phoenix Contact USA) kanssa avoimesta PLCnext Technology -ohjausalustasta.

ExxonMobil and PLCnext Technology for New Open Process Automation
ExxonMobil and PLCnext Technology for OPA YouTube

ExxonMobil and PLCnext Technology for New Open Process Automation

Harry Forbes - Automation Research Director, ARC Advisory Group. Hän keskustelee yhdessä ExxonMobilin ja Phoenix Contactin asiantuntijoiden kanssa avoimen prosessiautomaation tulevaisuudesta ja Open Process Automation™ Foundationista (OPAF).

Henkilökohtainen yhteydenotto
Tulemme mielellämme luoksesi!
Kysy meiltä lisää Open Process Automationin mahdollisuuksista ja toteutuksesta.
Ota yhteyttä
Kaksi miestä keskustee tabletilla