Modulaarinen tuotanto Module Type Packagen (MTP) avulla

Time to market -ajan nopeutuminen, parempi joustavuus tuotannossa plug and produce -liitännällä, nopea ja tehokas järjestelmämoduulien suunnittelu: prosessijärjestelmien modularisointi tuo järjestelmän haltijalle tai moduulien tarjoajille selkeitä etuja tuotantolaitteistojen nopeaan ja joustavaan sovittamiseen uusimpiin markkinoiden vaatimuksiin.

Asiantuntijamme kertovat sinulle mielellään MTP:n mahdollisuuksista tuotannossasi.

Ota yhteyttä
Mies kehittää prosessiteknistä järjestelmää tietokoneella

Prosessijärjestelmien modularisointi

Hienokemia, erityiskemia tai lääketeollisuus - modulaariset automaatioratkaisumme auttavat kasvattamaan prosessijärjestelmiesi tuottavuutta, tehokkuutta ja käytettävyyttä.

Mies kehittää prosessiteknistä järjestelmää tietokoneella

Edut

  • Monivuotinen alan osaaminen ja MTP-liitäntästandardin kehittämiseen osallistuminen varmistavat prosessiteknisten järjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton ennätysajassa
  • Yksilöllinen neuvonta NAMUR-suosituksen NE 148 toteutuksessa
  • MTP-Designer-moduulisuunnittelutyökalu lyhentää suunnitteluaikoja
Kemian annostelujärjestelmä

Plug and produce MTP:n avulla Automatisoi laitteistosi Module Type Package -järjestelmällä (MTP), joka perustuu NAMUR NE 148 -suositukseen

Pienemmät yksiköt, uudelleenkäyttö ja nopea käyttöönotto: modulaarisen tuotannon idea muistuttaa rakennuspalikoita, joita voidaan liittää toisiinsa vapaasti, irrottaa helposti ja yhdistää joustavasti joksikin muuksi.

Modulaaristen järjestelmien periaatteet on määritetty NAMUR-suosituksessa NE 148. Olemme tukenasi NE 148 -suosituksen mukaan järjestelmiesi suunnittelussa alusta alkaen uudelleenkäytettävien automatisoitujen moduulien yhdistelmäksi. Näin syntyy moduuleja, jotka voidaan kytkeä plug and produce -menetelmällä täydentämään olemassa olevia järjestelmiä tai uusiksi järjestelmiksi.

Tarkempia tietoja prosessijärjestelmien modulaarisesta tuotannosta on NAMUR:in verkkosivustolla:

Module Type Package (MTP)
MTP – The Age of Modular Production MovingImage

Module Type Package (MTP) Avain modulaarisuuteen ja digitalisaatioon

Yhtenäiset liitäntästandardit ovat edellytys modulaarisille arkkitehtuureille. Siksi panostamme yhdessä kumppaniemme kanssa MTP-liitäntästandardin kehittämiseen.

Prosessimoduuleita kuvataan toiminnallisesti, ja liittäminen kokonaisjärjestelmän ylemmän tason automaatisointialustoihin, kuten esim. prosessinohjausjärjestelmiin, helpottuu. Tällainen MTP eli järjestelmämoduulin digitaalinen kuvaus sekä visualisointi käyttökuvan muodossa säästää suunnittelutyötä ja alentaa näin huomattavasti koko järjestelmän investointikustannuksia. Eri valmistajien välisen toimivuuden varmistamiseksi ovat kemianteollisuus ja automaatioalan valmistajat yhdessä kehittäneet standardin VDE 2658.

Katso ZVEI:n JA NAMUR:in videosta lisätietoa Module Type Package (MTP) -konseptista sekä sen eduista prosessiteollisuudelle. Lisätietoja löydät myös ZVEI:n white paper -julkaisusta.

Moduulisuunnittelutyökalu

Moduulisuunnitelman toteutus alkaa suunnittelun helppoudesta. Siihen tarjoamme joustavan MTP-Designer-moduulisuunnittelutyökalun. Luo itse vähäisellä suunnittelulla MTP-yhteensopivia, VDE 2658 -standardin mukaisia moduuleja hiiren napautuksella. Lisäksi voidaan tuoda MTP-tiedostoja automaattisesti prosessiteknisistä suunnittelutyökaluista.

Yhtenäinen moduulisuunnittelu Ohjelmistoratkaisu moduulinsuunnittelun monipuoliseen toteutukseen.

Moduulien suunnittelu MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella
Moduulien mallintaminen MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella
MTP-toimintomoduulikirjaston logo
Ohjausjärjestelmän näyttöruutuja
Moduulien suunnittelu MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella

Moduulinsuunnittelu kuvailee prosessijärjestelmän osia ja jakaa ne pienempiin toimintoyksiköihin.

Saat hyötyä nopeasta käyttöönotosta ja konfiguroinnista, sillä MTP-Designer muodostaa automaattisesti ohjelmarungon moduulin automatisointiin. Kaikki palvelut kuin myös kaikki automatisointikohteet luodaan VDE 2658-4 -standardin mukaan.

Moduulien mallintaminen MTP-Designer-ohjelmistoratkaisun avulla tietokoneella

Moduulinsuunnittelun ja järjestelmäsuunnittelun lisäksi ohjaukseen muodostetaan automaattisesti paikallinen visualisointi PI-kaavion pohjalta, mikä helpottaa käyttöä.

Visualisoinnin luomisen yhteydessä määritetään kaikki liitynnät (OPC UA-Tags) myöhempää tiedonsiirtoa varten.

MTP-toimintomoduulikirjaston logo

MTP-toimilohkokirjasto on MTP-standardin VDI/VDE/NAMUR 2658 mukainen. Kirjasto sisältää liitäntöjä kenttälaitteisiin, paikalliseen visualisointiin ja moduulirakenteisen järjestelmän integrointiin ylempään prosessinohjaustasoon (Process Orchestration Layer, POL).

Moduulirakenteisten järjestelmien ohjelmoinnin toteuttaminen on mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta esikonfiguroitujen toimintomoduulien avulla.

Lataa nyt MTP-toimintomoduulikirjasto PLCnext Storesta:

PLCnext Store: Module Type Package FB
Ohjausjärjestelmän näyttöruutuja

MTP Designer -ohjelmiston luomassa kuvaustiedostossa on samoin kuvattu liitännät muodollisesti VDI/Namur-normin VDE 2658-3 mukaan.

Näin prosessinohjausjärjestelmän ohjelmoijalla on kaikki tarvittavat tiedot jo varhaisessa vaiheessa: tämän visualisoinnin esitys PI-kaavasta johdettuna sekä kaikki liitännät, jotka ovat tarpeellisia välttämättömien tietojen siirtämiseksi.

Modulaarinen tuotanto – valmistajasta riippumatta prosessitekniikasta automaatioon
Modulaarinen tuotanto – valmistajasta riippumatta prosessitekniikasta automaatioon MovingImage

Valmistajasta riippumatta prosessitekniikasta automaatioon Yhtenäinen suunnittelu MTP:n avulla

Olemme luoneet yhdessä X-Visual Technologies GmbH:n, Semodia GmbH,:n ABB AG:n ja WOtten Consultingin kanssa eri aloja kattavaa yhteistyötä. Havainnollistamme yhdessä yhtenäistä ja valmistajasta riippumatonta moduulisuunnittelua prosessitekniikasta automaatioon saakka Proof of Conceptin avulla.

MTP:n vienti ja tuonti erilaisten sovellusten kautta on toteutettu virheettömästi ja standardinmukaisesti simuloituun moduulikäyttöön saakka. Näin aikaansaatu prosessi tarjoaa mahdollisuuksia manuaalisten toimenpiteiden vähentämiseen, virheiden välttämiseen siirtymäkohdissa ja samanaikaisesti modulaaristen järjestelmien time-to-market-ajan lyhentämiseen.

Asiantuntijakeskustelu Modulaarinen tuotanto
Modulaarinen tuotanto MTP:n avulla MovingImage

Asiantuntijakeskustelu Modulaarinen tuotanto

Phoenix Contactin prosessiautomaatiota koskevien Dialog Days -tilaisuuksien aikana käytävissä asiantuntijakeskusteluissa käsitellään modularisoinnin mahdollisuuksia, hyötyjä ja kustannuksia. Keskusteluun osallistuvat Jens Bernshausen, NAMUR-työryhmän "Module/Plug and Produce" johtaja, Christian Brehm Seepexiltä ja Claus Votknecht Phoenix Contactilta.

Muovimoduulit

Pakkausyksiköt, lavat ja muut järjestelmämoduulit kootaan plug & play -tekniikalla rakennuspalikoiden tapaan

Pilottiprojektit Kokoonpano moduuliperiaatteen mukaan

  • Kilpailun lisääntyessä time to market -aika, kestävä kehitys ja digitalisointi ovat tärkeitä vaatimuksia kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yksi ratkaisu: modulaariset järjestelmät, joita voidaan kytkeä yhteen ja käyttää joustavasti.

  • UPDATE-innovaatiojulkaisustamme voit lukea lisää siitä, miten Evonik kerää ensimmäisiä käytännön kokemuksia prototyypeillä teknisen alan ammattioppilaitoksessa Marlin kemianpuistossa.

Henkilökohtainen yhteydenotto
Tulemme mielellämme luoksesi!
Haluatko saada lisätietoja prosessijärjestelmiisi sopivista moduulaarisista automaatioratkaisuista?
Ota yhteyttä
Kaksi miestä keskustelevat tabletin ääressä