Configurable safety modules – As easy to use as a safety relay, as flexible as a safety controller

Configurable safety modules

As easy as a safety relay, as flexible as a safety controller: With our configurable safety modules, you can implement solutions efficiently with as little as three safety functions. Thanks to the TÜV-certified software, you do not need any programming knowledge to create the safety logic. Thanks to the modular design, the functionality can be flexibly adapted and extended to meet your requirements.

Lisätietoja
PSRmodular-turvamoduulit

Turvalliset laajennusmoduulit yksilöllisiin turvaratkaisuihin

Turvamoduulien joustava konfigurointi

PSRmodular on konfiguroitava pienohjaus. Sillä voidaan valvoa useita turvatoimintoja yhdessä sovelluksessa. Laadi turvalogiikka helposti PSRmodular-ohjelmistolla Drag and Drop -toiminnon avulla.

Järjestelmä toimii erillisratkaisuna, ja sitä voidaan käyttää pienissä koneissa koko koneen ohjaamiseen. Siihen voidaan käyttää perusmoduulia yksittäisenä komponenttina. 67,5 mm:n leveydelle mahtuvat seuraavat ominaisuudet:

  • 8 turvallista tulosignaalia turva-antureiden analysointiin
  • jopa 4 turvallista lähtöä (luokkaan 4 asti)
  • ajastus- ja merkinantolähdöt
  • lähtöjen monistus tai vahvistus mahdollista ulkoisella kontaktorilla integroidun valvonnan yhteydessä

Laajenna turvajärjestelmääsi

Jos I/O-moduulien määrä ei riitä, voit toteuttaa järjestelmän moduulirakenteisena jopa 14 turvallisella laajennusmoduulilla. Ne on helppo liittää asennuskiskoväyläliittimellä perusmoduuliin. Siten käytössäsi on I/O-lisämoduuleja, joihin voit liittää lisää antureita ja toimilaitteita.

Modulaarinen turvatekniikka voidaan yhdistää yhdyskäytävän kautta olemassa oleviin verkkoihin.

PSRmodularissa yhdistyvät toiminnallisuus ja joustavuus. Se täyttää yksinkertaisen turvareleen ja ohjelmoitavan turvaohjauksen välisen aukon.

PSRmodular-konfigurointiohjelmisto turvamoduuleille

PSRmodular-konfigurointiohjelmisto

Intuitiivinen konfigurointi – ohjelmointitaitoja ei vaadita

Käytä modulaarisen turvajärjestelmän konfigurointiin maksutonta PSR-modular-konfigurointiohjelmistoa. Konfigurointiohjelmiston käyttöön ei vaadita ohjelmointitaitoja. Turvalogiikka voidaan luoda graafisesti Drag and Drop -periaatteella, ja turvatoiminnot voidaan mukauttaa joustavasti. Integroidun simulaation avulla voit tehdä asennetun turvalogiikan täydellisen toiminnan testauksen ilman testauslaitteita. Kaikki toimintolohkot ovat TÜV-serfifioituja.

Ohjelmiston käyttö vaihe vaiheelta

  1. Valitse erilaisista turvatoiminnoista ensin tarvittavat lohkot Toolboxista. Vedä ne sitten hiirellä johdotusalueelle.
  2. Yhdistä sitten lohkot haluamiisi tulo- ja lähtöliitäntöihin vedä ja pudota -menetelmällä pudottamalla ne johdotusalueelle ja johdottamalla ne siellä virtuaalisesti hiirtä käyttäen.
  3. Lataa lopuksi tarkastettu turvalogiikka tavallisen USB-johdon kautta turvamoduuliin.
  4. Mahdollisiin ohjelmiston toimintoja koskeviin kysymyksiin vastaa ohjetoiminto, joka sisältää toimintojen kuvauksia ja käyttöesimerkkejä.

Perusteellinen diagnostiikka suoraan laitteessa

Diagnostiikka-LEDit ilmaisevat PSRmodular-turvamoduulien kaikkien tulo- ja lähtöliitäntöjen tilat. Lisäksi signaalilähdöt ilmaisevat kytkentätilat esim. ilmoituslaitteissa. Turvamoduuli viestii kenttäväyläkoplerin välityksellä koneen tai laitteiston ylätason ohjauksen kanssa. Näin voit integroida turvatoiminnot kätevästi visualisointeihin tai etädiagnostiikkaan. Viat voidaan löytää ja korjata nopeammin.

Edut

  • TÜV-hyväksyttyä laitteistoa ja ohjelmistoa on turvallista käyttää (standardit ja vyöhykekonsepti)
  • Kat. 4/PL e asti standardin ISO 13849-1 mukaan, SILCL 3 standardin IEC 62061 mukaan, SIL 3 standardin IEC 61508 mukaan

Koe PSRmodular

Koe PSRmodular
Koe PSRmodular YouTube