Jätevedenkäsittely

Haluatko automatisoida järjestelmätekniikan, jotta kunnallisten tai teollisuuden jätevesien puhdistus ja hävittäminen voidaan hoitaa ympäristöystävällisesti ja määräysten mukaisesti? Haluatko tehdä toiminnastasi mahdollisimman tehokasta ja säästää siten luonnonvarojen lisäksi myös kustannuksia?

Hyödynnä maailmanlaajuisesti toimivia asiantuntijoitamme, jotka ovat tukenasi uusien järjestelmien rakentamisessa tai olemassa olevan jätevedenpuhdistamon optimoinnissa. Phoenix Contact tarjoaa kokonaisvaltaisia automaatioratkaisuja tulevaisuuden jätevedenhallintaa varten.

Ota yhteyttä
Ilmakuva jätevedenpuhdistamosta, Skotlanti
Sovellusinsinööri jälkiselkeytysaltaan luona

Automaatioratkaisut kestävään jätevedenhallintaan

Jätevedenkäsittelyllä on tärkeä osuus asuinympäristömme suojelussa, sillä veden saastuminen aiheuttaa vaaran ihmiselle ja luonnolle. Jäteveden tehokas käsittely ja uudelleenkäyttö useaan kertaan säästää luonnonvaroja, ja siitä on myös monia taloudellisia etuja.

Tulevaisuuteen suuntautuvana jätevesialan ratkaisujen tarjoajana vesiluonnonvarojen vastuullinen käyttö on meille erittäin tärkeää. Jätevesien kestävään käsittelyyn tarvitaan erityisen tehokkaita jätevedenpuhdistamoita, jotka täyttävät kaikki vesioikeudelliset vaatimukset. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa automaatioratkaisuja kestävään jätevedenhallintaan. Asiantuntijatiimimme on tukenasi järjestelmätekniikassa – niin uusissa asennuksissa kuin olemassa olevien jätevesijärjestelmien optimoinnissa.

Ratkaisu riippuu käyttökohteesta

Jätevedenkäsittelyn prosessit ja menetelmät ovat erittäin monipuolisia – esikäsittelystä, biologisesta ja kemiallis-fysikaalisesta puhdistuksesta aina jäteveden käsittelyyn. Tämän vaatimuksen mukaisesti kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja juuri nimenomaisiin käyttötarpeisiin. Innovatiivisten ja avointen järjestelmien perusteella tarjoamme skaalautuvia konsepteja, joita on helppo laajentaa ja mukauttaa. Jätevedenpuhdistamon valvontaan ja ohjaukseen liittyvä teknologia- ja tuotevalikoimamme tuo huoltovarmuutta ja tehostaa prosesseja.

Interaktiivinen image map: Jätevedenkäsittelyn vaiheet
Tulovirtauksen säätö
Syöttöjärjestelmien, hulevesijärjestelmien ja pumppaamoiden ohjausratkaisut varmistavat tarpeen mukaisen tulovirtauksen jätevedenpuhdistamoon.
Lisätietoa tulovirtauksen säädöstä
Tulovirtauksen säätö
Mekaaninen esipuhdistus
Phoenix Contact tarjoaa ohjausratkaisuja, luonnostaan turvallisia tulo- ja lähtömoduuleja, tiedonsiirtoratkaisuja sekä ohjelmistokirjastoja, jotka vastaavat esipuhdistusvaiheen suuria vaatimuksia.
Lisätietoa mekaanisesta esipuhdistuksesta
Mekaaninen esipuhdistus
Biologinen puhdistus
Prosessisuureiden tarkka säätely on jäteveden optimaalisen puhdistusprosessin edellytys. Phoenix Contact kehittää erityisiä ohjelmistokirjastoja jätevesitekniikan ohjaamiseen ja valvontaan.
Lisätietoa biologisesta puhdistuksesta
Biologinen puhdistus
Jälkiselkeytys
Järjestelmän eri vaiheiden ja kenttälaitteiden tiedonsiirrolla ohjaustasolle asti varmistetaan jälkiselkeytyksessä veden laadun jatkuva testaus. Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat keskeytymättömän toiminnan.
Lisätietoa jälkiselkeytyksestä
Jälkiselkeytys
Lietteenkäsittely
Tehokkuus, läpinäkyvyys ja prosessiturvallisuus ovat etusijalla jätevesilietteen kuivausprosessissa. Optimaalinen lietteenhallinta vaatii turvallista saostustornin ja lietepumpun ohjausta.
Lisätietoa lietteenkäsittelystä
Lietteenkäsittely

Käyttövalmiit ratkaisut jätevedenkäsittelyyn

Toimialakohtaisen tietotaitomme ja pitkäaikaisen kokemuksemme ansiosta sekä ottaen huomioon erityisvaatimukset tarjoamme valmiiksi konfiguroituja kytkentäkaappi- ja ohjelmistoratkaisuja, jotka varmistavat erinomaisen tehokkuuden ja kestävyyden. Anna valikoiman puhua puolestaan.

Edut

  • Helppo suunnittelu ja toteutus käyttövalmiiden laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen avulla
  • Laaja valikoima tiedonsiirtoratkaisuja ja etäkäyttötekniikkaa
  • Luotettava tiedonsiirto joustavalla tiedonkeruulla ja analysoinnilla
  • Yhtenäiset, syvälle integroidut turvakonseptit
  • Turvallisuuskonseptit integroitujen tekniikoiden, kuten PROFIsafen avulla

Miksi jätevesialan asiakkaamme ovat valinneet toimittajakseen Phoenix Contactin

Kokonaisvaltainen järjestelmä – se oli Konstanzin jätevedenpuhdistamon modernisointiprojektista vastaavien henkilöiden toivomus. Jätevedenpuhdistamossa käytetään nyt innovatiivista tekniikkaa, mm. langattomia ratkaisuja, jonka avulla järjestelmään liitetään esimerkiksi vaikeapääsyisiä alueita, kuten liikkuvia allassiltoja.

Jätevedenpuhdistamo, Konstanz
Jätevedenpuhdistamo, Konstanz YouTube
Olemme tukenasi
Löydämme ratkaisun yhdessä
Neuvomme sinua mielellämme modernisointi- tai laajennusprojektissasi. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.
Ota meihin yhteyttä!
Neuvontakeskustelu jätevedenpuhdistamossa