Luotettava kaasuntoimitus ylijännitesuojauksen ansiosta Oldenburgissa

EWE AG Oldenburg: energia, ympäristö, televiestintä

Oldenburgissa sijaitseva EWE AG on merkittävä yritys energian, ympäristön ja televiestinnän aloilla.

EWE toimittaa yli 700 000 asiakkaalle maakaasua ja ylläpitää Pohjois-Saksassa kahta kaasusäiliötä suolapahkuissa – 21 louhostilaa kooltaan 700 000 kuutiometriä ja energiamäärältään 13 miljardia kWh.

Sovellus

Vakiokäyttömäärillä EWE kattaa vuotuisen maakaasutarpeensa. Vähäisen kuormituksen aikoina, kuten kesällä, kaasu pumpataan paineella suolapahkuun ja korkean tarpeen aikoina uutetaan sieltä.

Energiahuollon varmistamiseksi laitteistojen pitää olla aina käytettävissä. Siksi ylijännitesuojauksella on erityinen merkitys.

Anturit ja toimilaitteet sekä venttiilit ja moottorit on asennettu kentälle. Laitteiston ohjaus ja prosessin visualisointi tapahtuvat sen sijaan valvomossa.

Kaikki tiedot lähetetään tietojen etäsiirtona Oldenburgissa olevalle päätietokoneelle.

Ratkaisu

Sähkönsyötön suojauskonsepti  

Luotettava suojaus tilaa säästävässä kotelossa

Sähkönsyötön suojauskonsepti on suurimmalta osin kaksiportainen: FLT-PLUS -ukkospurkaussuojat tehonjakajissa sekä VAL-MS-ylijännitejohtimet ryhmäkeskuksissa ja ohjauskaapeissa.

Tärkeät laitteisto-osat edellyttävät korkeaa käytettävyyttä. Siksi ne varustetaan keskeytymättömillä teholähteillä (UPS). UPS-laitteet puolestaan suojataan VAL-MS-ylijännitejohtimilla.

Useat signaalisiirrot tapahtuvat Ex-ia-virtapiireissä. Nämä luonnostaan turvalliset virtapiirit suojataan TERMITRAB TT-EX(I)-24DC -laitteella. Kaksivaiheiset suojakytkennät on asennettu vain 6,2 mm leveisiin johtoihin, joissa on tehokkaat ylijännitejohtimet ja nopeasti reagoivat suppressoridiodit.

Matalien suojaustasojen ja korkean, 10 kA:n purkauskyvyn ansiosta kytkentäkaapin elektroniikka suojataan varmasti vähäisellä tilantarpeella.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC suojaa signaalivirtapiirejä, jotka eivät vaadi luonnostaan turvallisia piirejä. Tiedonsiirtoliitännät suojataan ylijännitteiltä MODUTRAB MT-2FM-RJ12 -laitteella.

Siten suojauskonsepti kentällä olevia käyttölaitteita ja rakennuksen ohjausjärjestelmiä varten on aukoton: kaikki järjestelmän komponentit on luotettavasti suojattu.

Johtopäätös

Phoenix Contactin kattava suojauskonsepti estää tehokkaasti ylijännitteistä johtuvat laitteistoviat.

Näin EWE AG:n kaasuntoimitus on turvattu jokaisessa säässä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260